Sporthirlap, 1931. február (22. évfolyam, 12-21. szám)

1931-02-03 / 12. szám

jCgdd^ Budapest, XXIL évi 12. sz, 1931 február3. JÍTCl 16 fiilét* |>porM°p| Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület. Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati cím: Sporthirlap Budapest Telelonszám: Szerkesztőség: Automata 196—54. Kiadóhivatal: Aut. 112—44. Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő). • Ausztriába 6 pengő. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7.50 pengő. MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 16 fillér. Ausztria 25 gr, Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 1.50 Ke. Románia 8 lei. Franciaország 1.20 fr. Olaszország 0.80 L. Németország 15' a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82. Asz UTE nyerte a Víszipóló Kupát A B1K leit a boxolás csapatbajnoka Nagy profícsapataínk gólképes formában mutatkoztak be a vasárnapi előmérkőzéseken Kellemes, szinte tava3zias időjárás köszöntötte vasárnap az előcsatározá- sokra felvonuló futbailhadsereget. Já­tékkedvben nem is volt hiány s ha a pályákat borító sár nem kellemetlen­kedett volna, a játék is minden bi­zonnyal élénkebb, tetszetősebb lett volna az egész vonalon. Még így is A fegyverkezés napjai folynak. Még nem a tavaszi hadjárat, csak a nagy fegyvergyakorlat. Így van ez az Üllői- utón is. Korán ott kell lenni. AB) csa>- pat is fontos. Ki tudhatja, (hogy a Ferencvárosnak nem a B)-játékosai adják-e majd a gerincét? Mert vasár­nap például ott volt a sorban Toldi, Fuhrmann, Korányi, Toros, sőt volt ott két vendég: Rebró és Neha- doma is. jEz nagy dolog. A .közép” teljesen megzavarodva figyeli a ter­mészeti tüneményt: Hungária-játéko- sok a Ferencvárosban! Csak nem lesz megint viílámigazolás? Aki azonban a vezérkarnál áll, megtudhatja: dühöng az influenza a Ferencvárosban, a kon- kurrenciától kellett tehát erősítést kérni, hogy ki tudjanak állni. Az előjáték alatt érdekes dolgok történnek a tribün előtt. A két pest- erzsébeti, Ember és Papp találkozik; azt mondják egymásnak, hogy na, itt az ellenség — és kezet szorítanak. Aztán találkozik Lyka I. és Lyka II. Ezek is „ellenségek” lesznek. Továbbá találkozik Hungler a ferencvárosiak­kal. Itt az (üdvözlés körül némi melan­kólia tapasztalható. Álljunk (Faragó Lója mellé a bu­daiak öltözőjében. A sportattasé itt tanulságokat gyűjthet — állítólag.' Lója valóban jó iramban előadást tart a sárról és arról, hogy emeljék a lab­dát — csőrrel, mert aki nem emeli, kap két egyformát — tenyérrel,' Aztán kimennek a pályára, felálla- nak: Ferencváros: Amsei •— Takács 1., Papp —i Lyka II., Bukovi, Obitz — Csere, Taíkács II., Turay, iSzedlacsik, Lázár. Budai „11": Fábián — Wéber, Hungler — Kárpáti II., Polt, Schuster — Kovácsi I„ Stancsik, Ember, Lyka 1., Tárnok. kitűnt azonban a Hungária kitűnő formája, az Újpest nagy gólképes­sége, a Ferencváros harcikedve, a Nemzeti és a Budai „11” felkészült­sége és még egy sereg más jelenség, ami bíztató jel a tavaszi kampányra, A lefolyt barátságos mérkőzésékről az alábbiakban számolunk be. I AzzaJ kezdődik, hogy a hazatért Szedlacsik pompásan szökteti Turayt éií ez lúgy kiugrik, hogy a kifutó Fá­bián sem gátolhatja meg a lövését. (1:0). Aztán még egy támadás, a budai íbekk üldözi Lázárt, ez taccsra rúg és Lója fenn a tribün felső sorai­ban 'hangosan kiált, minthai őr csinálta volna: — Uuuugy van. Aztán rögtön élesen, vijjogva száll a Lója hangja onnan fentről, 100 mé­terre a taccsvonaltól, de a játékosok hallják, ismerik: — Polt hátrább! Poooolt! Van itt a (budai vezér körül egy szü- kebb vezetőség (a 'budaiaknál állító­lag csakis szűkebb van), amely min­den akciónál vélekedik és várja, hogy mit) szól a dologhoz Lója. De az hall­gat* néni ereszkedik olyan mélyre, hogy vitázzon. — Schuster, oda nézz, nézd, hol ját­szol! ') \ - i Schuster tényleg megnézi, hogy mennyire kalandozott el. Hevesen tá­mad a sárban a Ferencváros és Lója sietve mondja: — Ej, kondíciómunka az egész. Semmi sem fontos Valaki elsüti a viccet: — A Ferencvárosban Csere-játékos Lója erre sem felel, méltatlannak ítéli a látszat szerint. Viszont mikor Kovácsi csőrrel élesen centerez, akkor felhasan: — Ügy van. Dolgozik a .nehéz sárban mind a két csapat, de a labda rettentő nehezen indul, folyton „bedöglik”, úgy kell a sárból kidagiasztani. De a Lója harsonáinak van hatása: a snájdig Stancsik akkorát 1Ő, hogy mire Amsei eszmél, már a kapufáról szedheti le a labdát. De most a kis Takács szökik át és Lója hangja, mint a sziréna, süvít: — Csüngi! így nem lehet helyez­kedni. Aztán, mint a furia, lesurrog a tribünről; — Ezt nem lehet tovább nézni. Megyek, dirigálni. Odamegy a csapat kapujához, aztán átgyalogol a B) tribün elé, tel­van? Egy Zsák-íanítvány ! Fábián, a budaiak nagyszerű kapusa ököllel véd. — Hungler (B), Fábián (B), Szedlacsik (F). — (Ferencváros— Budai „11”.) Zsák Károlyra emlékeztető formában védte Fábián a budaiak kapufát a Ferencváros ellen

Next

/
Thumbnails
Contents