Sporthirlap, 1931. május (22. évfolyam, 42-50. szám)

1931-05-07 / 42. szám

Kalmár a Rös ax Olasszorsscág B) csapata ellen kiálló magyar válogatottban Nagyon erős csapatot állítanaR Rí a profiiR asz amatőrök ellen Meisl Hugó kUlá bírót ax olaszt meccsre Pataki Mihály, a profiszövetség ka­pitánya szerdán este állította össze az Olaszország B) és a magyar amatőr válogatott ellen, a jövő hét csütörtök­jén kiálló válogatott csapatokat. I meccsre. A professzionalista alszövet- ség ezt a megoldást választotta s még szerdán este telefonált Meislnek Becs­be s megkérte, hogy jelölje ki a bírót. A „kadettok csapata” tehát — mint ahogyan Olaszországban a Budapestre készülő fiatal tehetségek együttesét nevezik — ugyancsak erős ellenfelet kap a magyar B) válogatottban. Pe­dig Pataki Mihálynak nem volt köny- nyű dolga, mert mint a profiszövetség kapitányának pesztizskérdést kellett csinálnia abból, hogy az amatőr válo­gatottak ellen is erős csapat álljon ki, hiszen ez lesz a profik és az amatőrök első igazi erőpróbája'. Kettős munkája elég sikerültnek látszik, de csak a csü­törtöki mérkőzéseken fog igazában ki­derülni, hogy melyik munkáját vé­gezte jobban. A kompiéit Törekvés csatársor játszik vasárnap Pozsonyban . a CsAF-MLSz ellen Öt egyesület játékosaiból alakultak ki a válogatott csapat hátsó formációi — A BLASz nem tud elég erős együttest küldeni Dunakeszire, a Dréhr-serleg döntőjére Egy télidé alatt négy gólt rúgtak az MLSz amatőr válogatottat a BLASz-válogatotfak kapufába A Magyarország B) csapat a következő: Újvári — Dudás, Fogl III. — Bor- sányi, Kalmár, Lázár — Táncos, Takács II., Teleky, Hirzer, Titkos. Tartalékok: Amsei, Fehér, Torok, Takácsi., Sár ősi, Barátky, Toldi, Drösaler. A sok tartalékra azért van szükség, mert hiszen a játékosok még vasárnap bajnoki mérkőzéseken fognak szerepel­ni, tehát sérülésekre is kell számítani. A profiválogatott, mely az ama­tőrválogatott ellen áll ki, a következő iesz: Gallina — Mánál, Korányi — Lyka, Kiéber, Sebes — Ströck, Auer, Turay, Spitz, P. Szabó. Kétségtelen, hogy a két csapat ma- gaoan foglalja az egész magyar váio- sratott keretet és nehéz lenne eldön­teni, hogy melyik együttes kéDvisei nagyobb klasszist és momentán na­gyobb játékerőt. Különleges érdekessége a B) csapat összeállításának Kalmár centerhalf- iátéka. Egészen bizonyos, hogy a kö­zönség érdeklődése is főként Kalmár játéka felé fog irányulni, hiszen úgy a Hungária, mint a válogatott csacat körül állandó vita tárgyát alkotja, hogy Kalmár centerhalf legyen-e. vagy más pontra állítsák. a. Szerdán távirat érkezett az olasz szövetségtől, amely felszólította a PLASz-t, hogy ajánljon birókat a csütörtöki mérkőzésre. Amennyiben azonban a PLASz nem akarja ilyen MTK*pálya Hungária-út Vasárnap, május 10-én d. u. 5 órakor Hungária— Ferencváros bajnoki derbi-mérkőzés 8 órakor Vasas—-iCispest I. ligabeli bajnoki mérkőzés 1 órakor Vác FC---Soroksár II. ligabeli bajnoki mérkőzés Két szövetségi kapitány, nagy­számú amatőrfutballista, tekintélyes j nézőközönség. Szerdán délután volt a Millenáris versenypályán, ahol min­den számottevő amatőrfutballista megjelent abban a reményben, hogy vasárnap magára öltheti a válogatott- dresszt. A csapatok két öltözőben foglalnak helyet. Az egyikben Erdős Zoltán országos amatőrkapitány intézkedik. Sorra fogadja a meghívott játékoso­kat, kérdéseket intéz valamennyihez egészségi állapota felől, majd nógatja őket a gyorsabb öltözködésre, mert a tréning kezdetéül kitűzött 5 óra köze­ledik és a játékosok még nincsenek készen. Közben Bastyovánszky, a BSE ka­pusa jelentkezik: — Kapitány úr ne tessék haragud­ni, de a kezem ki van ficamodva, ké­rem felmentésemet. — Én nem értem a játékosokat — mondja Erdős. — A bajnoki mérkőzé­seken játszanak, de ha válogatottról van szó, mindjárt beteget jelentenek. Példáid Bastyovánszky két héttel ezelőtt sérült meg, vasárnap játszott, akkor nem volt beteg, most pedig fel­mentést kér. Savanijó, a Herminamezői AC csa­tára a kapitányi nyilatkozat hallatára kissé megszeppen és már úgy jelent­kezik Erdősnél, hogy nadrágja szárát felhúzza és mutatja sérült lábát. — Kapitány úr, tessék idenézni, ugy-e így nem lehet játszani? — Rendben van — mond ja Erdős —, felmentelek, de abban biztos vagyok, \hogy vasárnap látszani fogsz bajno­kit. — Hát kérem szépen klubmérközé- seken muszáj játszani — jegyzi meg Savanyú —, legrosszabb esetben én leszek a tizenegyedik a csapatban. De ilyen lábbal válogatottságot vállaini nem szabad. Erdős igazat ad Savanyúnak és el- bocsájtja. A BLASz-öltözőben a játékosok csendesen készülnek. Sok közöttük a másodosztályú, ezek még nem prima- donnáskodnak, örülnek, hogy meg­hívást kaptak a triálra. Nagyon szor­galmasan öltözködnek és & kitűzött időre készen is vannak. Csárdás Gusz­táv, a BLASz kapitánya az összeállí­táson fáradozik, majd összeül a két kapitány, egyeztetik a csapatokat. Csárdás tisztázza, hogy kikre van Erdősnek szüksége, majd megállapod­nak abban, hogy triált Csárdás fogja vezetni. A csapatók kivonulnak a pályára a következő ''sszeállítások- ban: MLSz: Sárkány (Tokodi ÜSE) — Orbán (BTC), Sopönvai ÍBSEt — Rajnai (BEAC), Teleki (BSE), Bod­rogi (Postás) —■ Nemes, Regős II., Készéi II., Déri, Baráth (Törekvés). BLASz: Goda (BSzKRT) — Szen- czi (33FC), Gergely (Törekvés) — Készéi I. (Törekvés), Opata (MÁV), Pázmándi (BSE1 — Rökk (BTC), Cseh II., Szűcs II., Varga (BSE), Babrányi (OTE). Az MLSz csatársorát nagy bizalom­mal focadia. a közönség, mert azok ?. Törekvés-csatárok játszanak, akik va­sárnap a BSE-nek hét gólt rúgtak. A BLASz csapatával szemben vára­kozó álláspontra helyezkednek. Sok az újonc, nem igen ismerik őket. Indul a játék. Komolyan kezdik. Csárdás pénzdarabot dob fel, a két kinevezett csapatkapitány választ. Az MLSz kezd és rögtön támad is. Egy­kettőre a BLASz kapuja előtt vannak, ám a kis Készéi csőrrel a kapu fölé rúgja a labdát. Majd ismét támadnak, de Nemes túlkényelmesen mellé cen­terez. A 4. percben szabadrúgást ítél Csárdás a BLASz-csapat ellen. Erdős bemondja a rúgó Orbánnak, hogy Baráth üresen áll. A szabadrúgás pontosan a bal szélsőhöz kerül, ez befejeli Ké­szeihez, aki a helyén vau és gól. Az MLSz vezet (1:0). Most szóhoz jut a BLASz is, Cseh II. és Szűcs II. összejátéka azonban Var­gán elakad. Ismét BLASz-támadás, a jobbszélső Rökk fut le, beadás helyett azonban sokat forgolódik és elveszti a labdát. Ebből a jelenetből megszületik egy bemondás a nézőtéren: — Ne tartsd Rákk á labdát, hanem Rökktön add be. Az egyébként jól mozgó szélső meg­fogadja a tanácsot és utána egy-két igen formás támadást vezet. A 10. percben a labda Szűcs II. lábáról élesen pattan a kapufára. Csárdás nagysietve gólt ítél, utólag azonban belátja té­vedését és bár kettőt fütyült, megy a játék tovább. Tehát Csárdás nem mert 1 í I ^ r ) M *»3l UKX. - 7 11 7 \ . V) Csütörtök Budapest, XXII. évi. 42. sz* 1931 május 7. JÍtCI 20 /lllér h "rwnwMrTrtw1 nm1 m hwihiibimi ni— ......minim i in i min mi fim.............'""ír p Sz erkesztiséc és kiadóhivatal . Egyes szám ára: Beilöldőn 20 fillér. Ausztriában ■inda pest, VI. kerület, Rózsa-utca 111. III. emelel Előfizetési Arak: Belföldre egy negyedévre S pengd (egy hónapra 2 pengd) 80 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 2 Ke. Távirati cím: Sporthirlap Budapest Ausztriába 6 pengd. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egv negyedévre 7.50 pengd Románia 10 lei. Franciaország 1.50 ír. Olasz­releíonszám: Szerkésztöséöi Au™ .96-M MEGJELENIK HÉTFŐN. CSOTORIOKON ES SZOMBATON ««. p’ostaf.öTtz. módon elintézni a bírókérdést, az ola­szok hajlandók voltak abba is bele­menni, hogy Meisl Hugó küldjön bírót a Magyarország B)-—Olaszország B)

Next

/
Thumbnails
Contents