Sporthirlap, 1932. augusztus (23. évfolyam, 62-69. szám)

1932-08-04 / 62. szám, Olimpiai kiadás

fW* OLIMPIAI KIADÁS lapzárta reggel 6 órakor "i»l Csütörtök Budapest, XXIII. évfolyam, 62. szám. 1932 augusztus 4. Ara 20 fillér Egyes szám ára: Belföldön 20 fill. Ausztrlp 80 gr. Jugoszlávia 8 din. Cselmlovákii 2 Ko. Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr. Olasz­ország 1 L. Németország 20 a. pf. Amerika 5 cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82, Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 5 pengő (egy hónapra 2 pengő) Ausztriába, Csehszlovákiába, Romániába és Jugoszláviába negyedévre 6 pengő, egyéb külföldre 7 pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VL, Rózsa-utca 111. III. emelet Távirati óim: Sporthirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztőség: Ant. 196—54. Kiadóhivatal: Aut. 112-44. Komjádi már össze­állította a magyar csapatot a szombat esti i •• _ // • i _ // / // donto |elentosegu német vízipóló meccsre A Sporthirlap kábeltávirata Copyright by Sporthirlap Felhasználás és átvé­tel kivonatosan is tilos. Los Angeles, augusztus 3. Hosszas megfontolás után, fi- gyeiembevéve a tréning őket, a fiúknak az új viszonyokhoz való alkalmazkodását és fizikai kondí­ciójukat, úgy döntöttem, hogy a németek ellen szombaton délután 5 órakor sorra kerülő, minden bi­zonnyal döntő fontosságú mérkő­zésünkre ezt a csapatot állítom ki: Brődy Ivády Homonnai Halasy Vértessy Németh Keserű II. Közöltem is a fiúkkal döntése­met, akik megnyugodva vették azt tudomásul, hiszen Prága óta amúgy is az él a tudatukban, hogy ez a standardcsapat. Az a tervem, 'hogy amennyiben sérülés nem következik be, vagy valaki maga nem mond le, a további mérkőzése­ken sem bolygatom ezt az össze­állítást. Ma este utolsó próbajátékot tartunk az USA csapatával. Komjádi Béla. Benkő és Somfai bravúrosan szerepeltek a modern pentatlon epée- vivásban Benkő harmadik, Somfai negyedik a csoportjában Los Angeles, augusztus 3. A modern pentatlonversenyek második napján, szerdán az epée- vívásra került a sor, amelyet négy csoportban bonyolítottak le. Dél­előtt vivták az első két fordulót. Mind a három magyar résztvevő a második csoportban vívott, ahol rajtuk kívül még Casanova (Mexi­kó), Van Rhin (Hollandia) és De­lafuente (Mexikó) szerepelt. Az első két forduló után a he­lyezés a következőképpen alakul: 1. Nadde (német) 20 ponttal (10 gy.), 2. Miersch (német) 17 pont­tal (8 gy., 1 döntetlen), 3. Benkő Tibor 16 ponttal (8 gy.), 4. Som­fai Elemér (7 gy., 1 döntetlen). j Petneházy Imre hat győzelemmel a tizenkettedik a helyezések eddigi állása szerint. A második két for­dulót délután vívták. (MTI-l 49.49 m-es olimpiai rekorddal az amerikai Andersen nyerte a Hnetést Donogan 47.07 m-rel ötödik, Madarász 46.52 m-rel hatodik, Remecz helyezetlen, dobásai tűüaposra sikerűitek és oldalt kicsúsztok; legjobb érvényes dobása 45.02 m voSt A világrekorder Jessup is kiesett — Dcno- gánnak és Remecznek volt egy-egy nagy „kilépett" dobása — A Sporthirlap kábeltávirata — A magyar atléták közül az olimpián csak a diszkoszvetőktől és elsősorban Remecztől várt mindenki sokat, vártuk a legtöb­bet: az olimpiai bajnokságot. Szerda délután 2 órakor kezdő­dött Los Angelesben a diszkosz- vetés, melyben a magyar ver­senyzők megszerezték az első pontokat Magyarországnak, de reményeink mégsem váltak való­ra, mert Remecz — aki a leg­utolsó napig egész nyugodtan készült a versenyre, — az utolsó órákban elveszítette az uralmat1 * idegei fölött, nem tudta még csak megközelíteni sem itthoni nagy; eredményeit. Volt egy dobása, ' mely 49-en túlra sikerült, ennél azonban kilépett, többi dobása i laposan csúszott oldalra s a lég-1 nagyobb érvényes dobása alig. volt nagyobb 45 méternél! A másik két magyar diszkosz­vető megállta a helyét. Donogán megszerezte. az ötödik helyet, ami i nagyon szép eredmény, sőt voltj egy érvénytelen 48.30-as dobása is, ha ennél nem lép ki, a harma­dik lett volna, öt követte a ható-! dik helyen Madarász s ez a disz-1 koszvetés örvendetes meglepetése, mert hiszen Madarász még kedden is beteg volt és senkisem várhatta, hogy mégis helyezést ér el. A diszkoszvetés általában sze- •e-rK'sétlen körülmények között folyt és ezekkel egyedül az olim- oiai bajnok, Anderson tudott si­keresen megküzdeni. Az. ameri­kaiak másik reménysége, Jessup éppel) úgy nesa jutott helyezésihez,. mint a magyar Remecz. Az első napon, amikor olimpiai bajnokságért drukkoltunk, remé­PérsSeken, augusztus 5-én, este 3A9 órakor Nemzetközi motorvezeféses I verseny az Supuszlasi Nagydijérl ItSMvosiaÉlrt , Wslcke, Cap, ff Szekeres, istenes, f Hagy a Millenárison ílelvárak: körterrasz P1, tribün P 1.50 nyeink szertefoszlottak. De csak ezután fognak következni azok az olimpiai számok, melyekben „régi jogon” várjuk a sikereket: vívás­ban, vízipólóban, úszásban. Re­méljük, hiszen egyebet nem. is te­hetünk, hogy a balszerencse elvé­gezte velünk a dolgát szerda dél­után s most kezdődnek a jobb na­pok. Madarász derékfájását lobos mandulája okozta Reggel a faluban — fípeínek a magyarok — .4 Sporthirlap kábeljelentése — Copyri^í by Sporthmap Felhasználás és átvé­tel kivonatosan is tilos. Los Angeles, Olimpiai falu, augusztus 3. (11 ó 17 p). Ma van a legnagyobb napjuk atlétáinknak. A kiküldött öt közül három áll starthoz, mégpedig ugyanabban a számban: a diszkosz­vetésben, amelyben már 32 eszten­dővel ezelőtt győzni tudott a ma­gyar színek képviselője. *

Next

/
Thumbnails
Contents