Sporthirlap, 1933. február (24. évfolyam, 9-16. szám)

1933-02-02 / 9. szám

Csütörtök Budapest, XXIV. évfolyam/ 9. szám. 1933 február 2. V/l 7 ■■—' Ára 20 fillér _ 8i»rlieMt8»é* e» kiadóhivatalt I Előfizetési árak: Belföldre egy negyedévre 4.50 pengő (egy hónapra 2 pengő) I Egryea szám árat BelfBldön 20 ftll. Ansztrla Budapest, VI, Bózaa atea 111. III. emelet ■ , * ? , ' ,, , „ . I 80 gr. Jugoszlávia 8 din Csehszlovák! i 2 Ko. Távirati óim: Sporthirlap Budapest ■ Ausztriába, Csehszlovákiába, Romamába negyedévre 5 pengő, egyéb Külföldre 6 pengő ■ Románia 10 lel. Franciaország 1.50 fr. Olasz­Telerooszám: Szerkesztőség: Aut 198—84. I _ VT - ^ _ 0„n,ID i mn vr I ors*ág 1 L. Németország 20 a. pf. Amerika Kiadóhivatal: Aut 111 _44 I MEGJELENIK HÉTFŐN, CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOM BATOh Is cent Levélcím: Budapest 62, postafiók 81 A magyar Lindner — főiskolai világba jnol^r Q Ökölvívóink már szerdán este mérkőztek a lengyelekkel és 10:6 arányban győzlek „Mindenki egészsé­ges, utánpótlásra nincs szükség" A profiválogatott kitűnő hangulatban utazik Paris felé *— Mariássy dr. távirati jelentése — (A magyar profiválogatott, mely <— mint ismeretes — vasárnap Lisszabonban 0:1 arányú vereséget szenvedett Portugáliától, majd ked­den Oportóban a városi válogatot­tat 8:4-re legyőzte, már Páris felé utazik. Innen megy azután majd tovább Frankfurtba. Az utazásról alábbi táviratunk ad helyzetjelen­tést:) Medinai dél Campo febr.,1. Kellemes utazás után határo­kon átjutottunk. Mindenki egész­séges, hangulat kitűnő. Párisba csütörtökön éjtél után. ér kezünk. Utánpótlásra nincs szükségünk. Mariássy dr. . <A fenti táviratból tehát örömmel állapítható meg, hogy a csapat beteg tagjai átestek az influenzán és vidám hangulatban utazik az expedíció a túra utolsó állomása, Frankfurt felé.) Kispest a mai nizzai mérkőzést lemondta, Viszont szombatra és vasár­napra kötött le úiabb meccseket A Kispestnek a túraprogram sze­rint ma Nizzában kellett volna ját­szania az O.GC Nice ellen. A mára tervezett nizzai mérkőzés azonban el­marad, amelynek okai még egyenlőre ismeretlenek. A Kispest ugyanis táv­iratában nem számol be részletesen arról, hogy mi késztette arra, hogy ezt a mérkőzést az utolsó pillanatban lemondja. Kispest így is folytatja túráját és szombaton Marseilleben, vasárnap pedig Hyeresben játszik. A megváltozott túraprogramról az alábbi szűkszavú táviratunk számol be: Marseille, február 1. Nizzát lemondtuk. 4-én Mar­seilleben, 5-én Hyeresben játszunk. Kispest FC. Várható időjárás a következő 24 Őtára: Enyhe idő .csak gyenge éjjeli fagyok. Délnyugati—nyu­gati légáramlás. Felhősödés, nyugaton esetleg kisebb esők. A magyar asztali teniszcsapat 5:2-re legyőzte az angolokat és így hat győzelemmel veretlenül halad a világbajnokság felé Mai események: Magyarország-Ausztria és döntés Szabados és Bellák indulásáról Baden, február 1. Este zsúfolt ház előtt került a sor az egyik legnagyobb érdeklő­déssel várt mérkőzésünkre: az an­golok ellen állt ki csapatunk. Végig igen izgalmas küzdelemben győz­tünk. Magyarország—Anglia 5:2 Haydon—Dávid H:21, 28:26, 21:15. Dávid szokatlanul ideges. A második szetben vezet 24:23-ra, amikor Haydon hibázik. A bíró nem lát semmit, pedig nyilvánvaló hiba volt. Maga Möntagu asszony, a nemzetközi szövetség angol elnö­kének felesége is azt mondja, hogy Dávidé a labda. Hiába . . . Hay­don ezzel egyenlít, majd megszerzi a második' szetet és* az összerop­pant Dávid ellen a harmadikat is. (A Sporthirlap telefonjelentése) Barna—Jones 11:21, 23:21, 21:9. Itt is erősen kellett drukkolni. Glancz—Millar 21:13, 16. Barna—Haydon 21:10, 15. Ha­mar revánsot vettunk Haydonon. Millar—Dávid 21:17, 19:21, 21:15. Dávid nem talál magára és veszt. Glancz—Jones 22:20, 21:17. Barna—Millar 22:2Q, 21:15. A többi eredmény: Ausztria—Wales 5:1. India—Németország 5:2! Meg­lepetés. Jugoszlávia—Franciaország 5:2. Wales—Belgium 5:0.' A késő éjjeli órákban kezdték meg az Ausztria—Csehszlovákia mérkőzést Lapunk zártakor, a késő éjjeli órákban, 1:1 arányban áll a meccs. Liebster verte a csehszlovák Swobodát 20:22, 21:13, 13 arány­ban, majd Kolar egyenlített Fluss- mann ellen 22:20, 21:15-re. Ugyan­csak folyik még a lett—német meccs és hátra van a lett—francia mérkőzés. Csütörtökön kerül sorra a legna­gyobb eseménynek ígérkező Magyarország—Ausztria mérkőzés. A másik csütörtöki ese­mény: döntés Szabados és Bellák ügyében. Csütörtökre várható a döntés. Az előjelek szerint nem lesz kedvező a niagyar fiúkra. • . ■ Megemlítem, hogy a jövő héten, szerdán és csütörtökön Prágában csehszlovák—magyar válogatott mérkőzést játszanak a magyar ver­senyzők. —sz. Csak Magyarország veretlen 1. Magyarország 6 gy — 0 v. 2. Ausztria 5 — 1 3. Csehszlovákia 4 — 1 4. Anglia 4 — 2 5. Lettország 3 — 2 6. Németország 3 — 3 7. India 3 — 4 8—9. Franciaország 2 — 4 8—9. Jugoszlávia 2 — 4 10. Wales 1 — 5 11. Belgium 0 — 7. A lapzártáig be nem fejezett mérkőzéseket még nem vehettük számításba. //Hiszem/ hogy meg­nyerjük a vilábajnok- ságot" Bodánszky főtitkár nyilatkozata A mérkőzés után alkalmam volt 'beszélni Bodánszky Ferenc főtit­kárral, aki az eddigiekről a követ­kezőket mondta: — Ilyen izgalmas még sohasem volt a csapatbajnokság. Kiegyenlí­tett tudású csapatok jelentek meg a startnál, minden mérkőzésen nagy harc van a pontokért. Ezt mutatja a sok 5:4-es eredmény is. — Milyen helyre várja a magyar csapatot ? — Tekintve, hogy már csak mi vagyunk veretlenek, azt hiszem megnyerjük a versenyt. — Kilátások az egyénire? — A csapatverseny azt mutatja, hogy Barna és Kolar van a leg­jobb formában. Váratlan eredmé­nyek adódnak, ezért még egyálta­lában nem lehet tipelni az első helyekre. Annyi bizonyos: szép és izgalamas verseny lesz! Ma befejezik a csapatversenyt a program szerint. Igen nehéz mécs­esét keli vívnia csapatunknak az osztrákok ellen. A program: Délelőtt: Anglia—Németország, In­dia—Csehszlovákia, Ausztria—Fran­ciaország, Magyarország—Wales, Csehszlovákia—Lettország, Jugoszlá­via—Belgium. Délután: Ausztria—Németország, Anglia—Jugoszlávia, Magyarország —Belgium, Csehszlovákia—Francia- ország, Magyarország—Lettország, Anglia Wales, Jugoszlávia—India. Este: Magyarország—Ausztria, Né­metország—Wales, Lettország—Bel­gium, India—Franciaország, Cseh­szlovákia—Anglia, Jugoszlávia— Wales. Az egyéni mérkőzések pénteken kezdődnek. 1 {

Next

/
Thumbnails
Contents