Sporthirlap, 1933. október (24. évfolyam, 79-86. szám)

1933-10-02 / 78/a. szám

Ha a é />. '£0^ *■ / F Hitiül kiadfts Héttő . ^ —------1 g dinár XX IV.évfoSyam 1 3 5e«5oedéVr" Szerkesitfiség és kladáhivatal: 9 *» 1§ vk Jf ft'. * ^ jF %l, Budapest, VI., Rózsa-u. 111 I HB J •" / jpa n MEGJELENIK Telefon: 196-54 » j^ÉBBÉ^ m 9 SZOMBATON (Kiadó: 112—44) 8 j®P — Szabó, Pajzs, Kovács, Darányi, Barsi, Remecz, Várszegi, Nagy, Bodosi, Donogán bravúros eredményei^ ellenére I elvesztettük az év legnagyobb nemzetekközti viadalé^ |M A magyar csapat csodálatos sziuuel ás lemesedéssel, minden ereiének bedobásáual leküzdötte a kalszerencsát s az osztrákok technikai fOlányát és győzelemmel felérd döntetlent harcolt ki Becsben áwm\ sm ma Bécs. Stadion, 60.000 néző, Ausztria— —■ Magyarország 2 *2 (2'0) HÜ flgfl ^nAfli El EVnf Góllövő: Müller, Schall, Avar, Polgár üz utolsó negyedóra remek hairáiában hajszálon műit a magyar győzelem A pesszimisták újabb 8:2-s ve­reséget kuvikoltak a magyar— osztrák mérkőzések előtt mindig megilletődött magyar sporttársa­dalomba, az „egygólos” vereségben „reménykedők” már optimisták­nak számítottak és — 2:2! Ez az eredmény magáért beszél. A bécsi gyepen döntetlent kiharcol­ni : győzelemmel ér fel s Bécs maga is elismeri, hogy a magyar csapat — erkölcsi győztes. A bécsi Stadion magyar tábora joggal ünnepelte mámorosán a nem remélt döntetlent vitézül kiharcoló magyar fiúkat, de az itt­honiak, az egész magyar sporttár­sadalom is büszkén örülhet ennek az eredménynek. Merjük hinni, hogy ez a bécsi 2:2 valóban nevezetes határkő a magyar futball életében. Jelenti egy új korszak kezdetét, az új futballszellem hajnalát. Amikor a kötelességtudás és a lel- kiismeretes kötelességteljesítés két­ségbevonhatatlan futballerény s amikor a magyar futballistának újra becsülete van, nemcsak a Laj­tán túl, de itthon is, a legmaga­sabb körökig! A nagy napról kiküldött fő­munkatársunk a következőket je­lenti : Bécs, október 1. kikocsikázott a stadionba, a nagy mérkőzés színhelyére. Ná­das Ödön kapitány vezette a fiú­kat, akiknek nagyon tetszett a Sta­dion pompás gyepszőnyege s azt szakértő szemmel tüzetes vizsgá­lat alá vették. Méregették a pálya szélességét is, majd a magyar csapat részére ki­jelölt 119. számú öltözőbe vonultak le. A kitűnő öltözőhelyiség talán még jobban tetszett a fiúknak, mint maga a pálya. Minden új ebben az öltözőben, szinte luxuskivitelű. Tizenkét tussoló fülke iUndicityát aflandoan megőrizheti, ha „FRANCK" -pótkávéval ízesített,,KATHREINER“­téle Kneipp malátakávét iszik' Egészséges, mint a mindennapi kenyér uasarnap délelőtt Vasárnap reggel pompás őszi időre ébred Bécs. Felhőtlen volt az ég és melegen sütött a napsugár. A magyar válogatott csapat idejé­ben kelt s hamarosan reggelihez ült. Terepszemle Étkezés után nyomban kényel­mes autóbuszokba ült a társa­ság és TÚRA-, FUTBALL, FUTÓ-, valamint vadász-, vívó-, golt, joxoló- birkózó-, kerékpáros-, sí­CIPŐK és mindennemű aportclkkak gyártása. ViszontBlárustta legolcsóbb bevásárlási forrósa. Hungária Sportáruiizem VII., Slp-utca 1». T.l.l.n: 620-64 BBT Kérjen árjegyzéket TSC áll az öltözők rendelkezésére s a fiúk csak azt állapították meg szo­morúan, hogy nincsen fürdőme­dence. No, de ez számunkra nem je­lent hátrányt, hiszen a magyar csapat szállodában öltözik meggy­piros ingébe és fehér nadrágjába s úgy megy ki a pályára. Finom nyúlszőrkalap 15.­ÚRIDIVAT ||H8 FEHÉRNEMŰ KERTÉSZ PÁL CSASZ. ÉS Kit3. UDVAR SZACCiTÖ VI, TERÉZ-KÖRÚT 12 —v

Next

/
Thumbnails
Contents