Sporthirlap, 1934. január (25. évfolyam, 1-9. szám)

1934-01-01 / 1/a. szám

Hét mérkőzés közül hármat meg­nyertünk, kettő döntetlen maradt és kettőt elvesztettünk Olaszország veretlen maradt — Saját tudósítónktól — az angol szigetország nemzetisé­geinek egymásközti küzdelmeit en­nél a statisztikánál tehát figyel­men kívül hagytuk. A mérkőzések tehát a követke­zők : Január 1. Olaszország—Németország 3:1. Bologna. „ 22. Svájc—Hollandia 2:0. Amsterdam. Február 12. Ausztria—Franciaország 4:0. Páris. „ 12. Olaszország—Belgium 3:2. Brüsszel. Március 5. Magyarország—Hollandia 2:1. Amsterdam. „ 12. Svájc—Belgium 3:3. Zürich. „ 19 Magyarország—Csehszlovákia 2:0. Budapest. „ 19. Németország—Franciaország 3:3. Berlin. „ 26. Franciaország—Belgium 3:0. Páris. Április 2. Olaszország—Svájc 3:0. Európa Kupa Genf. „ 2. Spanyolország—Portugália 3:0. Vigo. „ 9. Csehszlovákia—Ausztria 2:1. Bécs. „ 9. Hollandia—Belgium 3:1. Antwerpen. „ 23. Franciaország—Spanyolország 1:0. Páris. „ 30. Magyarország-Ausztria 1:1. Budapest. „ 30. Spanyolország—Jugoszlávia 1:1. Belgrád. Május 7. Olaszország—Csehszlovákia 2:0. Európa Kupa. Firenze. „ 7. Svájc—Jugoszlávia 4:1. Zürich. „ 7. Belgium—Ho!landia 2:1. Amsterdam. „ 13. Olaszország—Anglia 1:1. Róma. „ 20. Anglia—Svájc 4:0. Bern. „ 21. Spanyolország—Bulgária 13:0. San Sebastian. „ 25. Wales—Franciaország 1:1. Páris. 28. Wales—Norvégia 2:1. Bergen. Június 3. Jugoszlávia—Görögország 5:3. Balkán Kupa. Bukarest. „ 4. Románia—Bulgária 7:0. Balkán Kupa. Bukarest. ,, 4. Belgium—Lengyelország 1:0. Varsó. „ 7. Jugoszlávia—Bulgária 4:0. Balkán Kupa. Bukarest. „ 8. Románia—Görögország 1 :ö. Balkán Kupa. Bukarest. .. 10. Bulgária—Görögország 2:0. Balkán Kupa. Bukarest. „ 10. Csehszlovákia—Franciaország 4:0. Prága. 11. Románia—Jugoszlávia 5:0. Balkán Kupa. Bukarest. „ 11. Ausztria—Belgium 4:1. Bécs. ,, 11. Svédország—Észtország 6:2. Stockholm. „ 11. Norvégia—Dánia 2:2. Kopenhága. „ 18. Dánia—Svédország 3:2. Stockholm. 20. Norvégia—Magyarország (amatőr) J,:2. Oslo. Július 2. Svédország—Magyarország 5:2. Stockholm. „ 14. Svédország—Finnország 2:0. Stockholm. Augusztus 6. Jugoszlávia—Csehszlovákia 2:1. Zágráb. „ 13 Finnország—Litvánia 9:2. Helsinki. „ 20. Finnország—Észtország 2:1. Helsinki. Szeptember 3. Norvégia—Finnország 5:1. Helsinki. „ 10. Lengyelország—Jugoszlávia 4:3. Varsó. „ 12. Észtország—Litvánia 1:1. Kovno. „ 14. Lettország—Észtország 1:0. Kovno. „ 17. Magyarország—Svájc 3:0. Európa Kupa. Budapest „ 17. Csehszlovákia—Ausztria 3:3. Prága. . „ 24. Románia—Magyarország (amatőr) 5:1. Középeurópai Amatőr Kupa. Bukarest. „ 24. Jugoszlávia—Svájc 2:2. Világbajnoki selejtező. Belgrád. „ 24. Svédország—Norvégia 1:0. Oslo. Október 1. Ausztria—Magyarország 2:2. Bécs. „ 8. Dánia—Finnország 2:0. Kopenhága. „ 15. Csehszlovákia—Lengyelország 2:1. Világbajnoki selejtező. Varsó. „ 22. Olaszország—Magyarország 1:0. Európa Kupa.. Budapest. „ 22. Németország—Belgium 8:1. Duisburg. „ 29. Románia—Svájc 2:2. Világbajnoki selejtező. Bern. November 5. Németország—Norvégia 2:2. Magdeburg. „ 19. Németország—Svájc 2:0. Zürich. „ 26. Dánia—Belgium 2:2. Brüsszel. „ 29. Skócia—Ausztria 2:2. Glasgow. ' December 3. Németország—Lengyelország 1:0 Berlin. „ 3. Olaszország—Svájc 5:2. Európa Kupa. Firenze. „ 6. Anglia—Franciaország 4:1. London. „ 10. Ausztria—Hollandia 1:0. Amsterdam. A közápeurópai futball szőkébb családjában csak Olaszország maradt veretlen. Mi a svédektől és az olaszoktól szenvedtünk vereséget, az osztrá­kok a csehszlovákoktól, a csehszlo­vákok , pedig tőlünk, az olaszoktól és a jugoszlávoktól. A magyar nagy válogatott az 1932. évi 9 mérkőzéssel szemben csak 7 mérkőzést játszott. Viszont a profiválogatott . mezében több Meghitt beszélgetés egy hiva­tásos jóssal, aki azt véli látni, hogy megingatlak nemzetközi kapcsolataink, májusban megkezdik \ a Nemzeti Sportcsarnok építési munkálatait, kibővítik egyik nagy­pályánkat, új magyar kiskocsi lendíti fel automobilizmusunkat, magyar világrekordért fogunk ünnepelni és számos bíztató eseményt hoz az 1934-es új esztendő — Saját tudósítónktól — Surrannak az autók, kacagó ember- falka cselleng, a gesztenyéskofának minden marónija elfogy... „boldog újévet„boldog és szerencsés új- esztendőt/“ — gajdot az örök emberi gramofon ... mindenki várakozó hit­tel tekint a jövőbe és mosolyog. Csodálatos az ember. Akármilyen cinikus is, akármennyire is szégyenli, akármennyire is fözölcanálal ette a bölcsességet és a kettős könyvvitel­ből merítette minden romantikáját, még mindig tud hinni. mérkőzést játszott a téli portugál- francia-holland, a tavaszi holland és a nyári holland-német-svéd tú­rán. Egy vegyes proficsapatunk április 9én pompás eredményt ért el Belgrádiban, ahol a spanyol tú­rára készülődő jugoszláv nagy vá­logatottat 3:l-i’e legyőzte. A hét válogatott mérkó'zés számszerű mérlege elég jó: három győzelemmel szemben két döntetlent értek el válogatottjaink és két ízben szenvedtek vereséget. A statisztika számadatain túl azonban jelentősen emelkedik ér­tékben a válogatott teljesítménye, ha figyelembe vesszük, hogy a két döntetlent az osztrákok ellen értük el, még hozzá a másodikat győze­lemre is rászolgált játékkal Bées- ben. A két vereség közül csak a svédektől elszenvedett bántó, az olaszoktól tragikus körülmények között — a játékidő nagyobbik ré­szében 10 emberrel játszva — kaptunk ki l:0-ra. Azt hiszem, hogy az élet titka a hit. A hittel megszűnik az élet. A hit talán a lélek maga. ... És úgy látszik: ezért szokás, ezért általános a jóslás. A jóslás megerősíti a szunnyadó hitet. A jós­lat: a hit doppingja. Legfőképpen akkor, ha a jóslat egyezik a hitünk sugalta vággyal. A cigányasszonyoknak sohasem ment jobban, mint az idén. Ameriká­ban nap-nap után nyílnak intézetek, melyek tudományos jóslásokkal fog­lalkoznak. Budapest is tele van jósok­kal. H oroszkóposokkal. Üveggömb- látnokokkal. Pszihoanalitikus „várzá- gerekkel". És a nép dől hozzájuk. Miért? Mert kifogyott a leiekből a hitpálinka. A jóslás pedig a hit nar­kotikuma. * Pozsog a Váci-utcában a soka­ság. S egyszerre csak, ebből a tö­megből kiválik egy ember. Egye­nesen felém tart. Régi ismerős. Tíz éve nem láttam... Amerikában él. Most hazajön Szilvesztert ünne­pelni a családhoz. Az első meglepetés hullámain túl vagyunk. Kitudódik, hogy a derék fiatalember, aki valamikor mint vegyészmérnök akarta kenyerét keresni Magyarországon, New- Yorkba tévedt valahogyan és: jós MaMMBMiii'IIWll TWIBWIIW— TÜRA-, SÉ-, FUTBALL-, valamnt vadász-, vívó-, golt-, hoxoló-, birkózó-, kerékpáros CIPŰK és mindennemű sportcikkek gyártása. tfiszontel rusitólt legolcsóbb bevásárlási forrása Hunqária Sporíáruiizem VII, Slp-u ca 19 Telefon: 426-14 JUSST* Kérjen árleffyzóket m §|l^- í 1534 JÁR 1 i J 1934 jan. 1 \ I I előfizetési díj: XXV.évfolyam n ^ ^y 1 negyedévre Szertartáséi és liadáhlvatal: i jS B ™ /, ' ® 1 Budapest,VI.,Rózsa-a 111 n Bt J M I MEGJELENIK Tataion: 1BS-54 » 8 SZOMBATON (Kiadó: 112—44) t >— __________ ___ Az 1933. év mérlege a válogatott mér­kőzések adatain keresztül Az elmúlt év országok közötti válogatott mérkőzéseinek sorozatát alább adjuk. Ebben elevenedik meg újra a legjobbak küzdelmein keresztül a nemzetek harca 1933- ban. A kimutatásban Európa orszá­gainak találkozásait tüntetjük fel,

Next

/
Thumbnails
Contents