Sporthirlap, 1934. február (25. évfolyam, 10-17. szám)

1934-02-03 / 10. szám, Rendkívüli kiadás

Ma Su&ilál a üsrcsolvázfi- szSueiség A magyar korcsolyázás közel hetvenéves múltra tekinthet vissza. Amikor szükségessé vált og-y egyesületek felett álló, or­szágos sportszerv megalakítása, a ÉKE tevékeny résvt vett abban. A Magyar Korcsolyázó Szö­vetséget 1908 december 27-én alakították meg a Budapesti KE, a Budapesti BTE, az Erzsébetfalvai AC, a Szombathelyi SE, a Kolozsvári EAC, a Komáromi FC és a Sop­roni KE közreműködésével. Az első elnök Demény Károly volt, régi, kiváló korcsolyázó. Másod­elnök Szent Györgyi Imre, a BKE akkori helyettes igazgatója lett. A korcsolyázószövetség már az alakulását követő évben működési körébe vonta a jéghokit és a iabdahokit is. Érdekes, hogy ép­pen mo3t, a XXV. jubileumkor ké­szülnek kiválni a jéghokizók a MÖKSz kebeléből! Liedemann János személyében 1911-ben tit­kárt is választott a MOKSz. amelynek vezetősége azután két évtizeden keresztül csak annyi­ban változott, hogy Liedemann János halála után Minich Jenő dr., majd Lator Géza dr. követ­kezett a titkári tisztségben. De­mény Károly visszavonulása után az elnöki székben Szent Györgyi Imre dr., majd a szövetség jelen­legi elnöke. Temple Rezső dr. ült. A jubileumi díszközgyűlést ma este 6 órai kezdettel tartják meg a BKE-nagyteremben. Utána díszlakoma. MiianűB&i jelen­tik: Ma játszunk az angolokkal Milánó, február 2. A jégkorongvilágbajnoki mérkő­zések sorsolása pénteken délután megkezdődött. Az elődöntőben há­rom csoportban játszanak a részt­vevő nemzetek: Kanada és Ame­rika kivételével. Az első csoportba Csehszlo­vákia, Anglia és Magyar- ország, a másodikba Svájc, Franciaország, Belgium, Románia, a harmadikba Ausztria, Németország, Olasz­ország került. Mindegyik csoportban körmér­kőzés lesz s az első két helyezett megy tovább a középdöntőbe, ahol • hozzájuk sorsolják Amerikát és Kanadát is. A középdöntő nyolc résztvevője két csoportban,' az egyik Kanada, a másik Amerika vezetésével játszik. A két csoport első négy helyezettje mérkőzik a döntőben a világbajnoki címért. A magyar válogatott szombaton délután 3 órakor mérkőzik Anglia csapatával. Utána még a következő mérkőzések lesznek: Belg'um—Svájc, Németor­szág— Ausztria, Franciaország—Ro- ■ mánia s végül Amerika—Olaszor­Hilágbagnoisuerós a magyar-osztrák BtiSgyuíuó márkázáson A magyar Iröigyek i2:a-ro győztek ' | A magyar kardvivók 5:4-re kikap­tak az olaszoktól (Rafcsányi 2, Gerevich 2, Habos O győzelem) Hídvéghy a gyorskorcsolyázóbajnok Miikor csoly ásóbafnoK : 'Paiciky, IsnrédLy, Hoiíer-Sssollás A csehszlovák Lauer a síiutóbajnok Sigmund Ruud mátrai sánc­rekordja: 62 méter! Alakul Újpest új csatárstílusa Kik kapják meg a BT „becsületrendjét" A bajnokság után döntött a MOKSz a világbajnokságra való kiküldés ügyében. Nagyobb túrát tesznek meg ezzel kapcsolatban a válogatottak. Előzőleg ugyanis Boroszlóban futnak bemutatót, majd Oslóba utaznak, ahol a hölgy- világbajnokságot tartják meg. Magyar nem indul, a férfiak és párosunk bemutatóra áll ki. Ezután szág, az utóbbi azonban csak barát­ságos mérkőzés. Vasárnap a magyar csapat nem játszik. Ezen a napon Belgium— Ro­mánia, Csehszlovákia—Anglia, Svájc —Franciaország, Ölaszorszé Né­metország mérkőzik egymássá’. Hétfőn délután mérkőzik a ma­gyar válogatott a csehszlovák ' álo- gatottal s utána a következő m ’rkő- zések lesznek: Svá.íe— Románia, Ka­nada- Németország (barátságos mér­kőzés), Franciaország—Belgium, Ausztria - Olaszország. Stockholm következik, a férfi­bajnokság, ebben Pataky és Tér­ték (az első és — a harmadik!) vesz részt. Helsinkiben a páros- világbajnokságban a Rotter— Szollás kettős, a védő képviseli színeinket. A társaság Jármy An­dor szakosztályi elnök vezetésével vasárnap reggel 7.15 órakor utazik el a Nyugatiról. Nehéz sorsolást kaptunk. TÚRARA MENT ÉS MEGY néhány műkorcsolyázónk. Imrédy Magda és Orbán százados zsűri­tag már el is utazott, a Gál ló— Diliinger pár pedig ma kel útra. A túra állomásai: Zürich (feb­ruár 4.), St. Moritz (február 7) és Troppau (február 11). Zű­réiben esetleg starthoz áll Va­das Márton is. TART A HIDEG ... A Meteorológiai Intézet jelenti február 2-án délben 12 órakor: Hazánkban a hőmérséklet teg­nap csaknem az olvadáspontig emelkedett, éjjel a talaj minti le­hűlés mínusz 10 Celsius-fokig terjedt. Néhány helyen kisebb havázás volt. A hegyeken (a szél­nek erősebben kitett helyeket ki­véve) kedvezőek a hóviszonyok. Budapesten február 2-án dél­ben a hőmérséklet mínusz 3 Cel­sius, a tengerszintre átszámított légnyomás pedig 773 milliméter, mérsékelten emelkedő irányzatú. Várható időjárás a következő 24 órára: Hideg idő. északkeleti szél, valószínűleg felhősödés, esetleg (főleg keleten és északon) kisebb havazás. VÍVÓMÉRKÖZÉS VOLT TEGNAP KECSKEMÉTEN a szegedi KEAC és a Kecskeméti AC között. Négyes csapatok mér­kőztek, győzött a KEAC 7:7 arányban. — Itt említjük meg, hogy KAC szerdán tartotta meg háziversenyét, amelynek eredmé­nye a következő: Kardban: 1. Farkas Lajos, 2. zSőnyi, 3. N"~y, 4. Szánd. Tőrben; 1. Szőnyi, 2. Nagy, 3. Farkas, 4. Szánd. A CSEHSZLOVÁK S1BAJNOKI VERSENYEK során pénteken a 18 km-es futó­versenyt bonyolították le Besz­tercebányán. Eredmények: 1. Bronislav Czech Lengyelország 1 óra 03 p 18 mp,2. Simunek Slavia Prága 1 óra 04 p 06 mp, 3. Senft- ner HD VI óra 05 p 32 mp. RENDKÍVÜLI kiadás ­MEGJELENIK ...ummnmmmmiimmmBBmmmmmrnsmmn—^ SZ ERDÁN ES SZOMBÁTO I A 1 SZOMBAT Iira20.ui. iUinClO I ^ ^ Csehszlovákiában 3 Ke W NA HN I SS Romániában 8 lei. Jugo B Hi ■ H ■■ ■ . . szláviáhan 4 dinár, Auszi «H NI 1B H HL HA fi XHU. BOt. 10. SZÉIII. riáhan 35 Or.. Franciaor HhBhK Jtsk MS VH BB H BK jOM szágban lUi ír Olaszor vM ül K §Hk Ef HM fi Szerkesztőség és kiadóhív* szágban ^.7 “í ' Ml 11 11 W I **»’ Budapest. VI W bán 6 cent. M I ntc* UI* ,zAm em‘ — Ej Szerkesztőség: A.: lí—8—54. Elöílzetésiárakl/lévre: Hft fi Kiadóhivatal: A.: 11—1-44. Belföldre 1.70 P. U I (C,ab óélnlán 6 óráig.) Ansztr’ába I P. Észak- fi Leréleim: amprikáha 4 P Jngoszlá I Budapest 61. Postafiók 81. viába 5 50 P Egyéb kül _____________________ B Távirati eim: P. S portbirlap Budapest. « 1 4QO J : \\ O t Válogattak a műkorcsolyázó viiágbajnokságra! — A Sporthrrlap tudósítójától —

Next

/
Thumbnails
Contents