Sporthirlap, 1934. június (25. évfolyam, 44-52. szám)

1934-06-01 / 43/a. szám

Ma megismétlik a spanyol-olaszt Csik WO méteren és 58.8 mpí Kilenc lí2 (°sl) emberrel __ 19 34.. évi futballvilágbajnokság II. forduló A magyar csapat gyenge pontjai ellenére is méltó ellenfele volt Ausztriának, de a bennünket kitartóan kísérő balszerencse, Avar korai lesántulása, Markos indokolatlan kiállítása és a bécsi védelem erőszakossága, meg a bíró megakadályozta eredményességünket Az I. félidő 8. percében Horváth lőtte a ve­zető gólt, a második félidő elegén Zisehek a másodikat, 11-esből Sárosi szerezte meg a mienket Az első félidőben három gólt is rúghattunk volna, a másodikban tizen, majd kilencen hősi küzdelmet vívtak, az osztrákok állandó időhúzással mentették meg győzelmüket Bologna, 15.000 néző, bíró Mattea Elvéreztünk! Nem tehetünk róla, de le kell ír­nunk ezt az avitt, gyűlölt ée hazug kifejezést, amely azért hazug, mert sokat visszaélnek vele: tipikus ma­gyar sors volt az, ahogy Bologná­ban a sors kereke alá került a ma­gyar válogatott tizenegy. ICoHdiUé(át állandóan megőrizheti, ha „ F R A N C K “ -pótkávéval ízesített „KATHREINER"­féle Kneipp malátakávét iszik' Egészséges, mint a mindennapi kenyér — Kiküldött fömunkat&rsunk telefonjelentése — Egy kis élhetetlenség és gaval­léria már az előkészületekben, hogy Meisl már a rajtnál egy kicsit győztesnek érezhesse magát. Egy kis bizonytalanság és ma­gyarosan belemenés a sötétbe: csapatösszeállítás azzal, hogy hát­ha .... És aztán a magyar élet megszo­kott fekete lovasa a pályán minden egyes játékos mögött. A mérkőzés első percétől kezdve a megszokott régi nóta, sőt régi szimfónia, gyászszimfónia. Amelyben zúg az őserő hangja, szárnyal, csattog az akarat, egeket ostromol a szív és a lélek, de béna már a test, amikorra a lélek teljes erői felszabadulnak. Mikorra nyolcmillió magyar lelke költözik a csapatba, akkorra már csak kilencen vannak a pályán. És magyar sors a mérkőzés igaz­ságszolgáltatása is: miénk az er­kölcsi győzelem, miénk a közönség rokonszenve, az osztrákoké a fütty és — az út a további dicsőség, a további érvényesülés felé. És miénk ismét a balsors. A vak véletlen, amelynek kezében a pal­lós olyan, mint a fölökutatóékban a varázsvessző, vakul is megérzi, hol a magyar, hova kell ütnie. Tegnap Bolognában érezte meg TOm-, FUTBALL-, FUTÓ-, TENISZ , valamint vadász-, vívó-, golf-, boxoló-. birkózó-, keréKpáro­CIPÓK és mindennemű sportcikkek gyártása Viszor lelárusftók legolcsóbb bevásárlási forrása Hungária Sportáruüzem VII S p-u'ca IS Telefon 42 .64 SSBT" Kérjen árjegyzéket “JpCjj a „vak véletlen”, hol kell sújtania a balsors nemzetét. Emelt fővel tűrjük a csapáso­kat. Emelt fővel, mert nem kell szé­gyenkeznünk. De azért engedtes­sék meg nekünk, hogy egy kissé le-1 hajtsuk ezt az emelt főt. Mert min-; den dicsőség, büszkeség, igazság és tiszta lelkiismeret mellett is fáj egy kicsit a vereség. Ne szégyelljük bevallani! És azért fáj, mert nincsen rá ma­gyar orvosság, nincsen magyaráz­kodás. Mindent megtettünk becsü­letesen, nem tehetünk róla. ídA> K-E-Í44 uyitatkfrzM* helyct’em nyilatkozik az. aki nálam készíteti ruháját fxante! Gyu'a ttrinxahó (IX. KÉR . TCZOLTÖ és VIOLA- (JTCA SAROK) NemZetl Snort olvasóinak 10 ezá­za lék kedvezmény S 1 Péntek j —igjkrtr 1934 jún.1. \ I Jgpr^ A lí & ^gr^ll I ELŐFIZETÉSI DÍJ: XXV.évfolyam 1 mL «rS ( 1 1 9 § negyedévre 43/a. szám 8 1 lí \\»1' I Jíl!ZÜ­Síerkesílöséí és kiadóhivatal: « w ml Vü I» m Budapest VI., Rózsa-o. 111 B IS M ^ W ; | MEGJELENIK Távirati elm: M SsA ! l SPORTHIRLAP BUDAPEST « ? ■ HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS Telelőn: 198-64 ff "ML fi SZOMBATON (Kiadó: 112-44) 5 Wr _____________________________

Next

/
Thumbnails
Contents