Sporthirlap, 1934. július (25. évfolyam, 53-60. szám)

1934-07-02 / 52/a. szám

1 |SportV«H 2UHRÉP ELŐFIZETÉSI DÍJ: negyedévre 5.— pengő MEGJELENIK HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szekeres szombaton Lodz- ban legyőzte Maronniert, a má­sodik futamban bukott és a kór­házba vitték ( — Távirati jelentésünk — Szekeres szombaton este Lodz- ban résztvett egy nemzetközi bu­kósisakos versenyen, melynek me­zőnyében a francia Maronnier is elindult. Szekeres kemény küzde­lem után 450 méteres előnyt sze­rezve, szenzációs győzelmet ara­tott a francián. A második futamban Szekeres újra nyerésre állt, de ekkor Ma­ronnier vezetője a fordulóküzde­lem során a magyar bajnokot a peremhez szorította, Szekeres így egyensúlyát vesztve, bukott. Sze­kerest bukása után kórházba szál­lították. Itt alapos orvosi vizsga után megállapították, hogy bu­kása szerencsére nem jelentékeny, csu-án horzsolásokat szenvedett amelyek nyolc napon gyógyul, nak. A Rapid sorsa már megpecsé­telnek látszik Az Admira menti meg az osztrák futball becsületét a Közép- európa Kupában — Saját tudósítónktól — Újpest balszerencsés veresége után sajnos, elintézettnek kell te­kinteni a lila-fehérek sorsát. Csak valami emberfölötti bravúr fordít­hatná meg a sors kerekét, amely már a Juventust viszi előre a követ­kező fordulóba. A Juventus elkö­vetkező ellenfelének kiléte azonbárí még nagyon bizonytalan. ■4z Admira ugyan hatalmas gól­aránnyal 5:0-ra intézte el Zürich­ben a Napoli csapatát és ezzel biz­tosította jogát a II. fordulóra. Itt azonban csak kedden este a kupa­bizottság bécsi üléeén dől el, hogy a Faczinek-ügy kicsavarja-e a Sparta kezéből a továbbjutás jogát, mert ebben az esetben a Hungária lesz az osztrák bajnokcsapat ellen­fele a II. fordulóban. A Ferencváros továbbjutása már biztosítottnak tekinthető. Ellenfele a III. fordulóban valószínűleg a Bologna lesz, amely 6:l-es hatal­mas győzelmet tudott kivívni Bo­lognában a Rapid fölött. ez? egyik titka a „FRANCK“-pót- kávéval ízesített „KATHREINER"­léle Kneipp maláta- kávé! QMB1^ A LEGJOBBAK ILI 4 Hétiö 1934 júl. 2. í XXV. évfolyam 52/a. szám1 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VI., Rózsa- u. 111 Távirati cím: SPORTHIRLAP BUDAPEST Telő fon: 199-54 (Kiadó: 112—44) Középeurópa Kuya, IL fordulj első mérkőzézek Góllövő: Ferrari, P. Szabó, Boréi, Boréi UTE-sfadlon, 20.000 nézfi. Bírd: Zsenisek (Csehszlovákia) Japán panamakalap p 6.— Selyem netz-ing ___„10.— Sp orting________„ 4.80 Nya kkendő______„ 1.50 Fü rdőtrikó______ „ 5.50 Fü rdőköntös_____„ 9,80 KO ZMA Kár?Knörú* 3 A magyar futball vasárnapi nagy eseménye, az olasz bajnok vendég­játéka nem hozott magyar sikert, Újpest rossz előjelek között induló csapata nagy harcra kénysz'erítette félelmetes ellenfelét, de győzelmét megakadályozni nem tudta. Nagy csata volt, amelyet a derekasan küzdő újpes­tiek helyenként a maguk javára fordíthattak volna, de éppen a csa­társorból hiányzott a gólzsák Avar mellett ezúttal Jávor is, éppen a n > ■ tm bélyegalbum Sí ű IIIQ ÍJ árjegyzéket érdeklődőknek Iful 1 is la bérmentve küld: Abon.vt Jenő ***** I bélyegktresiedése,Budapest, ■Jimia— IV, Váci-utca 45. szám * csatársorból amely a csapat dere- kas harcát eredményes sé tenni hivatott. Ennyi hátrányt ne­héz behozni.. Ennyi előnyt Újpest nem adhat a világ egyik legelső csapatának. A Juventus, a sokszoros olasz bajnokcsapat sem a szokott össze­állításban vonult fel, de így Is csupa világhírű játékos állt a csa­pat valamennyi posztján. Félelme­tes egységet képvisel ez a tizenegy s a futballtatkika és futballtech- nika magas iskoláját. Az első sza­bály: gólt nem kapni, a második: kilesni a még olyan jó szembenálló védelem hibáit és azokat sasként rájuk csapva, döntő módon kihasz­nálni. Nem valami mutatós a Ju­ventus stílusa, de rendkívül''ered­ményes. ' , 1 így is SPORTCIPŐK RÓNAI ISTVÁN yA ezüstkoszoró* 2 cipészmester / ’yrt. IV, Irányi-utca 5 h?*^**, N^^***^ Telető n | (jAs7-0-9I _ két nagy ellenfél harcolt az újpesti pályán, de még jobban lelkesedhettek volna fut­ball bármilyen érzelmű hívei, ha lett volna igazi vezére az újpesti támadásnak, aki a sok szertehulló, széthúzó tehetséget, jó képességet rendszerbe foglalta, összefogta vol­na, aki be tudta volna fejezni a tá­madásokat. Újpest csonkán is nagy csapát volt; de hiányzott az igazi támadásvezetö. Most is csak azt mondhatjuk, amit az Austria- meccsek után: Ha az ellenfél cen­tere játszott volna Újpestben, Új­pest győzelme pillanatig sem lett vqlna vitás. A védelmi hibák elle­nére sem. . TAKTIKAI TANÁ­CSOK, ÜJ ÖSSZE­ÁLLÍTÁS Újpest öltözőjében félórával a kezdés előtt egy játékos sem volt még látható. Mi lehet ennek az oka? Csak nem olyan érdekes az előmérkőzés? Emiatt nem jönnek a fiúk? Szó sincs róla. Csak annyi az egész, hogy az egyik eldugott öltö­zőben, jött össze a csapat, ahol Tóth edző látta 'el őket taktikai tanácsok­kal és buzdítással. Hjah, a Juven­tus nagy ellenfél. Különleges eszkö­zökre van szükség. De már jönnek is a fiúk. Szűcs az első aki az öl­tözőbe ér, hangosan kiabálja: — Első vagyok! Most derül csak ki, hogy Kis Gábor lesz a balössze­kötő és Kocsis a center. Jávor panaszkodik, hogy milyen na­gyon szeretne játszani. Még az utolsó percbén is próbálkozott a tor­nateremben, de hiába, nem megy. Molnár főorvos Csonthártya gyulla­dást állapított meg. Sternberg le­húzást ígér Seresnek, ha nem ját­szik jól. Borsányi ad tanácsot a fiúknak. Aschner Pál érkezik az öl­tözőbe és szól a fiúkhoz, hogy édesapja külföldön van, szívszo­rongva várja a meccs eredményét. Szeretné, ha jó hírt tudna közölni vele ma este. Minden jót kíván a csapatnak. EZ ALATT A JUVENTUS A Juventus negyedórával a meccs előtt felöltözve érkezett. Masszázs, stoplizás kerül műsor­ra. Labdát rugdalnak egymásnak az öltözőben és a folyosón, ne­vetve mutogatnak egy játékosra: — íme, ez Donelli! Lehet óvni! (Céloznak áz amerikai állampol­gárságú játékosra). A tempera­mentum majd szét veti őket. Fe­ketekávét rendelnek; TENISZING .. _ 1.96 TENISZÜTŐ „ „ 8.50 FÜRDÖDRESSZ „ 3.30 cgjjlEa Andrássy-út 15 D*-FÉNYES szakorvos MI VÁLASZTUNK Elsőnek a Juventus jön ki. Combi, Rosetta, Boréi az élen. Feketefehér, függőlegesen csíkos az ing, fehér nadrág. A pálya közepén, arccal a nagy tribün felé fordulva üdvözlik a közönsé­get, római módra. Azután a kis tribün van soron, végül (ez már ráadás) a két fordulót is köszön­tik. Taps. Irtózatos erejű Újpest kiáltás fogadja a lila ingben és fehér naprágban érkező hazai csapa­tot, amelyet P. Szabó vezet, ke­zében a vadonat új labdával, nyomában Kocsis, Seres és a töb­biek. Azonnal jön Zsenisek is határ- bíráival. Harsány füttyel jelzi ki­vonulását. Mindenkit lefényké­peznek. A választásnál Sternberg .ér-, bőr-és n. Rákóczi-út 32.1. em. Ujtó sEgrcg? Kólóinál nemben nap TÚRA FUTBALL-, FUTÓ-, TENISZ-, valamint vadász-, vívó-, golf-, boxoló-, birkózó-, kerékpáros CIPŐK és mindennemű sportcikkek gyártása Viszantelárositók legolcsóbb bevásárlási forrása Hungária Sportáruuzem VII, Slp-utca 19 Telelen *26-64 W Kérjen árjegyzéket “JNN ibsv nerc volt. ne a immm aw ség MntM Juuentus -Újpest 3:i (ii) Az yfpesti csatársor neccsdSntf helyzeteket hagyott m. viszont a vendegek minden ulpestl védelmi hibát gállá alakítottak '

Next

/
Thumbnails
Contents