Sporthirlap, 1934. augusztus (25. évfolyam, 61-69. szám)

1934-08-01 / 61. szám

MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON tra 12 ML Csehszlovákiában 1 Ke. Bomániábaa 5 lei, Jugo­szláviában 2 5 dinár, Auszt­riában 20 Gr., Franciaor­szágban 1 fr.. Olaszország­ban 0.80 1., Németország­ban 15 Pf., Amerikában 4 C, Előfizetési árak V« évre; i Belföldre 2.70 P. Ausztriába 5 P. Észák- ámen kába 4 P. Jugoszlá­viába 5.— P. Egyéb kül­földre 3.50 P. SZERDA 1930. AUQ. 1 XXV. 6vf. 61. szám. SzerfceesHfeég Se kUdöhfr*. tel: Budapest. VL, Róna. ntca HL szám, III. tn. Telefont Sserkesatdség: A.: 12—*—51. Kiadóhivatal: A.: 11—2—44, (Csak délután ( éráig.) bevéldm Budapest A. Postafiók 82. Távirati eim: Sporthirlap Budapest. Anglia megvédte a Davis Cup-öt 4:1-re lelépte az USA csapatát London, július SÍ. A Davis Cup döntő mérkőzés Ang­lia és az Északamerikai Egyesült Államok teniszezői között az angol teniszjátékosok 4:1 arányú győzel­mével végződött. Kedden a háromnapos küzdelem utolsó napján, a hátralévő két egyes mérkőzést játszották le. Fred Perry Wimbledon-győztes kemény küzde­lem után 6:4, 4:6, 6:2, 15:13 arány­ban verte az amerikai Franc Shieldst, az angol Bunny Austin pedig 6:4, 6:0, 6:8, 6:3 arányban győzött az amerikai Wood ellen. Cartonnet nem indulhat Magdeburgban! Páris, július 31. A Francia Uszószövetség legutóbbi ülésén felfüggesztete Cartonnet mell- úszóbajnok versenyzési jogát 1 évre, mert Cartonnet a részére kiírt válo­gató próbaversenyen nem jelent meg. Cartonnet büntetése már július 30-án életbe lépett, úgyhogy a híres ver­senyző nem vehpt részt a magdeburgi európabajnoki úszóversenyeken sem. MA SORSOLNAK a magyar—norvég meccsre. Davis Cup­MAR BIZTOS, hogy — ha túljutunk a norvégeken — a jugoszlávokkal kerülünk össze a DC-ben. A jugoszlávok ellenfele, Spanyolország ugyanis lemondta a meccset. Galambos Rigába megy A lettek meghívták Galambost egy városon keresztüli 30 kilométeres versenyre augusztus 5-re Rigába. Galambos természetesen szívesen tesz eleget a meghívásnak, de a MASz sem gördít akadályt az elé, hogy az átigazolás alatt álló Galambos a to­rinói marathóni verseny előtt erős külföldi konkurrenciában iparkodjék idei csekély verseny­rutinját fokozni. A kiváló lett futók, valamint a szin­tén induló németek és finnek ellené­ben Galambosnak igen nehéz dolga lesz. A Kerület újabb p UTE végleg vizipólóbajnok . // Anglia megvédte a Davis cup-St ^ Mailinger Méla a fumallsporí aKluális Kérd Holits Ödön nyilatkozik, kogy milyen feltételek mellett vállalná a kapitányságot — A Sporthirlap telefonjelentései — Zágráb, július 31. A jugoszláv úszóezövetség össze­állította a szombat-vasárnapi olasz­magyar-jugoszláv hármas úszó­mérkőzésen szereplő válogatottak névsorát. 0 m: Fritsch. Cinanovic. 400 m: Mihalov, Bibica. 1500 m: Mihalov, Bibica. 200 m mellúszás: Matosics, Strmac. 100 m hátúszás: Gazari, Mar­óéin. 4x200 m gyoreúszóstaféta: Ci- ganovic, Gazari, Fritsch, Mihalek. Műugrás: Ziherl. Második ver­senyzőt nem neveztek. Toronyugrás: Ziherl, Strnad. Vízipólóban a Jug csapata vesz részt. Tartalékok: úszásban: Bibica dr., pólóban: Csadezs. A 22 főből álló csapatot Nar- zelli dr. és Praunsberger vezetők kísérik, mely csütörtökön este há­romnegyed 9 órakor megérkezik Budapestre. A SVÉD TÚRÁN LEVŐ amerikai atléták hétfőn a Közép- Svédországban levő Surliammar nevű kis városkában versenyeztek. Az eredmények elég közepesek. Egyedül Torrence ért el jobb eredményt. 16.25 cm-t dobott súllyal. Kané a 100 m-es síkfutásban 11 mp-es, Eastman a 400 m-en 51.3 mp-es idővel győzött. CSÖKKEN A MELEG A — DUNÁNTÚL A Meteorológiai Intézet jelenti jú­lius 31-én, este 9 órakor: Várható időjárás a következő 24 órára: Me­leg idő, megélénkülő déli szél. Nyu­gatról felhösödés. A Dunántúl nyu­gati felében délután már zivatarok és a hőség csökkenése. Zichy gr. megkerüli Már-már azt hitték a tenisz- szövetségben, hogy Zichy Imre gróf, a válogatott teniszező eltűnt, mert a múlt hét óta nem adott életjelt magáról. Végre tegnap megjelent a tréningen. — Halaszthatatlan ügyben kellett elutaznom — mondta. — Már végeztem, amikor azután lekéstem a vonatot. A pusztáról nem is tud­tam táviratozni és telefonálni. Sajnos, arról is beszámolt Zichy gróf, hogy balcsuklója fáj. Szom­baton még ütőt sem tudott a kezé­be fogni, de most már javult álla­pota. Biztosán játszik a norvégek ellen. Egyébként tegnap ismét szorgal­mas tréning folyt a szigeten. A legfrissebbnek Straub Elek és Ferenczy látszott, de jól játszott Gabrovitz is, aki azonban túlontúl pesszimista. Most igyekeznek erről lebeszélni. AZ ORDRUP-PÁLYÁN bonyolították le a kopenhágai nagy­díjas kerékpárversenyt, melyben: 1. Beherens 4 ponttal, 2. Richter 6 p, 3. Falck Hansen 8 pont. A bécsi Hcakoah kedden Debrecen­ben játszik (?) és egyéb debreceni hírek Debrecen, július 31. A Romániában túrázó bécsi Hakoali csapatától ma levél érkezett, melyben felajánlkoztak egy vasár­napi meccsre. A csapat ugyanis erre utazik haza és így létre jöhet­ne a mérkőzés. A Bocskai vezetősége azonban értesítette a Hakoaht, hogy szom­baton Királyhelmecen, vasárnap pedig Ungvári játszanak s így nem fogadhatja őket. Ellenben kedden lejátszhatnék a meccset, ha a Hakoah is úgy akarja ... Alberti betegsége súlyosbodott. Előreláthatólag még két hónapig kell ágyat nyomnia a jeles kapus­nak. Vágó ugyancsak betegágynak dőlt. Alberti helyett Királyhelmec- re és Ungvárra Varga, a volt Bocs- kai-kapus utazik, aki igen jó for­mában van. Egy sereg bpteg utazik fel Pest­re. Eöry, Janzsó a Bocskaiból, Bőr I. és Varga az anyaegyesületből. Lábsérüléseiket kezeltetik a fővá­rosban. senkit sem küld ki az MKSz a lipcsei világbajnokságokra! — A Sporthirlap tudósítójától — Az MKSz titkári hivatalától teg­nap azt az értesítést kaptuk, hogy a magyar válogatott kerékpáros tábor idén nem vesz részt a lip­csei világbajnokságon, mert a szövetség megfeszített igye­kezete ellenére sem tudta a kikülde­téssel járó közel 2000 pengős költsé­get előteremteni. A szövetség tehát lefújta az idei világbajnokságokon való résztvéteit. Nagy kár — és nem szabad lett vol­na eddig fejlődni hagyni a dolgokat. Az MKSz-nek mindent el kellett vol­na követnie az OTT-nél, hogy a ki­küldetés céljait szolgáló összeget előteremtse. Ebben az irányban azon­ban semmi intézkedés nem történt. És nem történt intézkedés abban az irányban sem, hogy a magyar kerékpáros gyáripar segítsen a magyar kerékpáros sporton. Ezúttal talán segített volna... így: senki sem megy ki a kerék­páros szövetség pénzén Lipcsébe... talán Szekeres, . De ez még erő­Mint önköltséges talán Szekeres, Orczán és Németh ... De ez még erő­sen kétséges. Nagyon mélyre zuhantunk... Ilyen szegény 30 esztendeje nem volt a magyar kerékpáros sport. ELMARADT a PLASz intézőbizottságának kedd- esti ülése és így a Somlay-ügyben sem döntöttek. A jövő keddre tűzték ki az ügyet. BUDAPEST KOMBINÁLT— ÉSZAKI KERÜLET KOMBINÁLT mérkőzés lesz 8-án, szerdán Miskol­con a Miskolci Hétel kapcsolatban. A mérkőzést a színházban rendezik súlyemelő bemutatóval egybekötve, amelyre Bakonyi FTC, a nehézsúly magyar bajnoka és az országos re­korder Kiss MAVAG utazik le. NORVÉG-MAGYAR DAVIS-CUP TENISZ-MÉRKŐZÉS Augusztus 3, 4, 5-én, d. u. 3 órai kezdettel a MARGITSZIGETI díszpályán Fiatalokból álló válogatott csapatunk nagy erőpróbája ügeiöversenyeK i Válogatott a jugoszláv úszószövetség Hivatalosan

Next

/
Thumbnails
Contents