Sporthirlap, 1934. október (25. évfolyam, 79-87. szám)

1934-10-01 / 78/a. szám

J Dietz kapitány: „Csak teljesen egész­séges játékosok kerül­hetnek a válogatott csapatba \" Saját tudósítónktól — A kevés meccsből álló program­nak hála, bőven jutott válogató a mérkőzésekre. Dietz Károly dr., a megbízott szövetségi kapitány az Üllői-úton kezdte az inspekciózást s a Bocskai—Budai „11” mérkő­zés vége felé autózott ki Újpestre, ahol Minder Frigyes tartó a a frontot. Az Üllői-úton így „csak” Holits Ödön, Fábián Pál és Ma- riássy Lajos dr. maradt. Újpesten, a félidőben Minder ezt mondta nekünk: — Érdekes meccs. Kár, hogy Titkosnak balösszekötőt kell 'ját­szania. Dietz dr. állítólag be is ment a Hungária-öltözőbe és kérte, hogy a szünet után Titkossal és Szabó Ill.-al cseréltessenek helyet. De a Hungária erre — csak 3:0-ás ve­zetés után lett volna hajlandó. A meccs után Dietz dr. elmondta nekünk benyomásait a mérkőzés­ről: — Jól, szépen indult a mérkő­zés, de később már csak a ktiz- delem maradt meg. Az Újpest egyre javult s szünet után hatá­rozott fölénybe került. A Hungá­ria centere, centerhalfja igen gyengén működött, gyenge volt Bíró is és a Hungária csak az öreg Mándi kivételes taktikai tu­dásának köszönhette a döntetlent. A Hungáriában Mándin kívül Szabó és az I. félidőben Cseh, az Újpestben Sternberg, Szalay és Szűcs mutatott figyelemreméltó formát... Hogy a másik mécs­esén mit láttam? Ott Vágó, Te­leki, illetve Fekete játéka tet­szett. Amikor a válogatott csapat ke­rete felől faggatjuk D i e t z dr -t, előbb egy panaszt hallunk tőle: — Nehéz kérem így válogatni, hogy — éppen a nagy szélső- inség idején — az egyesületek ragaszkodnak hozzá, hogy olyan játékosokat is összekötőben ját­szassanak, akik a szélen többet érnek a mai szélsőknél. Titkos, Vincze, Kocsis, — mindegyik megoldhatná szerintem szélső­gondjainkat. — Van-e biztos pont a csapat­ban? — kérdjük. — Sternberg, Szalay, Szűcs, Toldi helye biztosnak látszik. — És kik a legesélyesebb je­löltek? — Kapuban Hádía és Szabó, a jobbhátvéd posztján Vágó és CD igyál „FRANCK“- pótkávéval ízesített „KATHR EINER-féle Kneipp malátaká­vét!" Mándi, balfedezetben Lázár, jobb, összekötőben Vincze és Cseh, centerben Sárosi és Teleki. A szélsőposztokon kevés, illetve túl­sók jelölt van. — A heti program? — Hétfőn este, de inkább ked­den este állítjuk össze a váloga­tott csapatot. Feltétlenül meg­nyugtató jelentéseket akarunk ugyanis hallani a játékosok álla­potáról. Elvem az, hogy nem tel­jesen egészséges játékost akkor sem teszek be a csapatba, ha azt Sárosinak hívják. ♦ A VÁLOGATÓBIZOTTSÁG a mérkőzések után egy körúti ká­véházban jött össze, ahol — bi­zalmas körben — alaposan meg­tárgyalta a látottakat. A tanács­kozások eredményeiről nem nyi­latkoztak a válogatók, de a kávé­házban elterjedt hírek szerint a tanácskozáson a következő csapát alakult ki: Háda — Vágó, Sternberg — Szalay, Szűcs, Lázár — Tamássy, Cseh, Sárosi, Toldi, Titkos. A csapat — még nem hiteles. A csonka forduló mérlege Három mérkőzés. Három mér­kőzésen 19.000 néző, nagyszerű játék s két meccsen sok gól. És szép idő. Nagyszámú közönség, jó játék, pompás idő, gólok... Mi kell még? Mást nem is kívánhatunk. A bajnokság állása érdekesen alakul. Az első három helyen már a három nagy csapatot találjuk. A három veretlen csapat közül egy, a Phöbus elszenvedte az első veresé­gét. Most már csak az Újpest és a Bocskai veretlen. Az Újpest még veretlen, de a Ferencvárosnak ke­vesebb vesztett pontja van, mint a lila-fehéreknek. íme: 1. Hungária 5 3 1 1 19: 6 7 (3) 2. Ferencváros 4 3 — 1 13: 7 6 (3) 3. Ujpest, 4 1 3—12:2 5 (3) 4. Kisoest 4 2 1 1 7:7 3 43) 5. Attila 4 2 1 1 8: 9 5 (3) 6. Bocskai 3 1 2 — 7: 4 4 (24 7. KI. kcr. FC 4 1 2 1 6: 6 4 (4) 8. Buda: „11“ 4 1 1 2 11:10 3 (5) 9. Phöbus 3 1 1 1 6: 9 3 (3) 10. Soroksár 4 1 1 2 5:10 3 (5) 11. Somogy 5 — 2 3 5:24 2 (81 12. Szeged 4 — 1 3 3: 8 1 (7) AAaAfWWWhAAWtiWWrtftWA Kispest csapata alig állt a lábán! Viktória Pilsen— Kispest 6:1 (3:0) — Támrati jelentésünk — Pilsen, szeptember 30. Kispest csapata a pénteki és szombati mérkőzésével a háta mö­gött, fáradtan játszott. Etjyik-má- sik játékos alig állt a lábán. A pil- seríiek góljait Hess (2), Bina (2), Petricsek és Csulik lőtte. Kispest egyetlen gólját 11-esböl érte el. A 11-est Nemes lőtte be. * Az 5. számú tipszelvényen szere­pelt francia és olasz meccs ered­ménye: Excelsior—Montpellier 2:0. Sampierdarena—Bologna 2:1. tűrii-, FUTBALL-, FUTÖ-, valamint vadász-, vívó-, golf-, boxoló-, birkózó-, kerékpáros CIPÓK és mindennemű sportcikkek gyártása Viszoiilelinisitót legolcsóbb betásírlísl forrása Hungária Sportáruüzem VII, Síp-utca 18 Talelan 426-64 BST Kérjen árjegyzéket ~M i iíi mm Egy héttel az ősz első válogatott meccse, az Európa Kupáért menő magyar—osztrák mérkőzés előtt az éljátékosok formája már kevésbé volt lehangoló, mint az első for­dulókban. Az ma már kétségtelen, hogy a mezőny legtöbb csapata alaposan elmaradt idén formájá­ban, de most végre ,megindult az általános javv.lás és ebből a szem­pontból a magyar—osztrák meccs időpontja számunkra nem kedvezőt­len. A játékbeli erények terén nem következett be valami nagy meg­izmosodás, de erre manapság nem is lehet számítani s elégedetteknek kell majd lennünk aszal, ha a válogatottak becsületesen végig­harcolják a 00 percet. Friss, egész­séges játékosok lendülete, szíve: az egyetlen, amelyre a hidasban ma, felettünk álló osztrákok ellen épít­hetünk. A kapusok változó formái sem változtatnak a helyzeten: itt jól állunk. A hátvédek élén Mándi áll, de mellette a fiatalabbak is sok igyekezetét mutatnak, ha — áll­tunk már jobban is bekkekben. Halfunk van négy jó. Szalay, Szűcs, Lázár. Móré. Az első háromból a csapat aránylag legjobb része ké­pezhető — a jelek szerint. A leg­jobb jobbszélsőnk nem magyar állampolgár, de Tamásy is komoly képességű s megelőzi a jobban játszó, de pehelysúlyú Sast és az ingatag formájú Rökköt. Vincze és Cseh egyaránt méltó ma a válo­gatottságra, Sárosi helyét a még olyan tehetséges Solti sem teheti vitássá. Toldi magányos szikla a balösszekötők között, balszclsönk pedig ma egy sincs igazi. A leg­jobb balszélsőnket, Titkost bal­összekötői kényszermunkára ítél­ték, Déri — úgy látszik — nem­sokára újra nagy lesz, de ma még többet mutatott nála a ferenc­városi szükségbalszélső, Kovács. Fentiek után ime a hét tizen-, egye: Táncos Mándi Egri Vincze Alberti Szűcs Sárosi Lázár Toldi • Kovács Tamássy A tartalékcsapat: Szabó Vágó Fekete Seres Móré Szalay Cseh Solti Návai Déri Izgalmas, kemény küzdelmet hozott az újpesti derbi, az otthoniak túlnyomó fölényével, egy-egy jogerős góllal és egy vitatott meg nem adással—A Ferencváros támadó­játékosai remekeltek, a védők még mindig nem (6:1) — A Bocskait Gyulai nélkül majdnem baj érte (3:1-ről 3:3) T \ „ÁM­_____ C'm' ' I A__ —. , He tla r....i2i,flinar 19 34 okt. 1. ■ 1 ijlÉír Ji ifi 0 ^ ^pHgl lÉf^||§ ELŐFIZETÉS' DÍJ XXV.évfolyam I §^1 I I 1 f negyedévre 78/a. szám 8 11 «§ w fi Í|a 5. pengő I Szerkesztőség és kiadóhivatal: fi ll nf iÉ|l W §» ■ Sít ff f|| "" I 1 f m megjelenik Taiaton: 196—54 1 ^ÉralfaBH ' - - HÉTFŐN, SZERDÁN ÉS (Kiadó: 112—44) - SZOMBATON •> / • ás béiyeraibum ÜáíbíIbSS Árjegyzéket érdeklődőknek iU G á r la II bérmentve küld: Abonyl Jenő “*w* V bélyegk rés edé-e,Budapest, MBBHBDB IV, Vác.l-utca 45. szám

Next

/
Thumbnails
Contents