Sporthirlap, 1934. november (25. évfolyam, 88-95. szám)

1934-11-03 / 88. szám

Az egész francia sajté dicséri csapatunüat Fábián Pál részletes telefon jelentése: Pazar magyar győzelem parisban Három Avar bombáuai, CiJ fOHl Hét cseb-negmagénai üi I (£■ IJ Éuek Ma nem látszották Ilyen |M és okosan a magya­rok — 35.000 (!) néző tapsolt az „osztrákokat uorO" csapatnak Páris, november 1. Óriási sikert aratott ma délután a magyar labdarúgás a „fény vá­rosában”... De tartsunk sort! Éjjel esett, sőt időnkint ha­vazott is. Nagyon megijedtünk, mi lesz a Parc des Princes vadonatúj gye­pén? Ám reggelre kiderült, sőt a nap is előbújt. Délelőtt kimentem a pályára és örömmel láttam, hogy a félmagas etoplik is elég jók lesz­nek. Ebéd helyett 11 órakor egy ham and eggs-et ettek a fiúk, majd autóbuszon mentünk a pá­lyára s ott vetkőzött a csapat. A párisi sajtó óriási várako­zással nézett a meccs elé. Nem csak azért, mert kikáltottak bennünket Középeurópa legjobbjai­nak (lásd Ausztria elleni 3:l-es győzelem!), hanem mert titokban azt remélték, hogy a nagyszerű formában levő párisi csapt mind­ezek dacára mégis győzni fog. Autóbuszunk elakadt az autók karavánjában, amely az egyik ke­resztezésnél történt karambol foly­tán kétségbeejtő torlasszá nőtt. Majdnem elkéstünk Alig volt tíz percünk a vetkőzéshez és így a pályán csakhamar kicserélték a kapitányok a két zászlót és a Pá­risi Magyarok Egylete hatalmas fIC-nálw IX. ÜIIBi-m 129 November 4-én, vasárnap délután ‘A 3 órakor Ferencváros- Budai „11“ L ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte */« I órakor Nemzeti—Budafétény IL ligabeli bajnoki mérkőzés virágcsokrot nyújtott át a csapat­nak. A két csapat így állt fel: Budapest: Szabó — Győry, Sternberg — Seress, Szűcs, Szalay — Rökk, Sztanesik, Avar, Cseh, Titkos. Páris: Thépot — 'Anatol, Mai­resse — Banide, Jordán. Schar- wath — Aston, Kennedy, Mercier, Sas, Langiller. A bírói tisztet a bordeaux-i Courrier tölti be. Első félidő: minis kezdés (szél ellen), Rökk- kapufa, a vezetést a franciék szerzik meg, de Avar egy per­cen belül egyenlít. Cseh eisd gélla ofszé|d,a mésodíkiogerűs; Szabd megsérül Kis borulás az égbolton, balsze­rencse a gyepen: Mairesse nyer Stemberggel szemben és így elég erős szél ellen kezdjük a játékot. Gyönyörű látvány a pálya zöld gyepe és a nézőtér 35.000 ember­rel! Avar indítja el a labdát, Cseh máris szökik vele, átsiklik a védel­men és beadását Avar 8 lépésről gyengén lövi kapu mellé. A puha, síkos talaj még bizonytalanná teszi mozdulatainkat Azután balszár­nyunk próbálkozik, de Sztanesik lövése emberről leperdül. Cseh ki­teszi Avart, les. Most a franciák rákapcsolnak és kínos perceink kö­vetkeznek. A két francia szélső pokolian veszélyes. Két szélső hal­iunk — különösen Seres — nagyon keresi az ollót Hátvédjeink azon­ban remekül állanak a lábukon. Győry óriási! Francia szögletrúgá­sok esnek és a közönség valóságos hangorkánnal biztatja csapatát Egész válogatott hangulat uralko­dik a pályán. A 8. percben Titkos elfut és belebombáz a külső háló­ba. Újabb francia kornerek követ­keznek. Még sok zökkenő , van csa­patunkban. Most újra Titkos fut el, élésen 1& de Thépot lehúzza a labdát. Avat meredek passZal szökteti Rökköt, aki befelé hűz, irgalmatlanul megvágja a labdát és az a felső ka­pufa sarkáról pattan ki. Újabb francia támadások következ­nek, közben két szöglet ie esik. A Í4. percben Avar pompás labdájára Sztanesik ugrik, lövése gyenge Most Szűcs bukik, nagyon meg­ijedünk, percekig sántít, a térdét fájlalja, de aztán szerencsére rend­bejön. A párisi belsők nagy ostro­mát fényesen állják hátvédjeink. Langiller fut el a 18. percben Se­res mellett. A beadást Mercier kapja, aki futtában kapufát lő. A lepattanó labdát Sas kétszer is Győrybe vágja, végre ismét Mer- cierhez kerül a labda s a center most már 6 lépés­ről védhetetlenül bevágja. 0:1 Most jön a meccs egyik legnagy­szerűbb pillanata. Kezdés után rö­vid francia előretörést Győry akaszt. Jól irányított rúgásá Sztan- csikhoz kerül. Az összekötő kiteszi Rökköt, aki még mielőtt a támadó Mairesse elérné, élesen centerez. A labda jól suhan befelé, Avar könnyen lerázza magáról Anatolt és kapásból 12 méterről úgy meg­vágja a labdát, hogy az csak úgy zuhan a, bal felső sarokba. A háló szinté kiszakad nyomában. Egy percen belül egyenlítet­tünk. 19. perc: 1:1. Balszárnyunk rohamoz nyomban, Titkos beadását Cseh jól helyezve a hálóba lövi, de a bíró Avarnál lest ítél és nem adja meg a gólt. Nem láttam offszájdot! Ezután Álmatlan é|szakái nem ies/nek többé, ha valódi PIIAVIN rürdót ha«i lül, nrrt a lengeri sót és szibériai fenyóklvonatot tartal­mazó Pllavln fürdő megnyugtutja az idegeket Ára 40 fillér Kapható patikában, drogériában én mind en i i latsxer tárban Aston szökik, centerez és Szabó ve­tődve csípi el a labdát. Közben tar­kón kap rúgást. Elájul. Hamar fel­mossuk. Egy percen belül két lö­vést is fog. Közben azonban há­nyáéi rohamokat kap. Most erő­sen feljön a magyar csapat, pedig a szél időnként nagyon erősen dol­gozik ellenünk. Sztanesik, majd Rökk lő kapu mellé és a 34. perc­ben újra Győry indítja el a labdát, amellyel Sztanesik megint Rökköt szökteti. A beadás eímán siklik tá a lábak között és Cseh, aki remek rohamban ér a kapu elé, szinte passz- szerűen tolja be a labdát a hálóba. 2:1. Most mi vagyunk urak a pályán, de közben a francia szélsők is ve­szélyesek. Kennedy szögletrúgás után felső kapufát lő, ami után Stemberg ment szögletre. A 42. percben Cseh belső akció után ki­tör, a 6-os vonal előtt felvágják, ordító 11-es, de a bíró sípja néma marad. Élénk iramban ér véget a félidő. msuaZum 11' ™ ....... r ' % SZOMBAT iLifl ÚP ~ cschniovduába* i xo — áÍp|H B V B ra HA MBP”**1* HA BomAnlibaa J«ft> ^A H ^A |A •BBHMMMBBBBbbMMi a gazt- ^4^Bk M^^A^H ■ ^A ■ B^ BP MA ■ riábaa M Or., rranelaor- » fü Pl mA W 1 wF Baerkenatllaíg éa Uadóhira.-ziebMi 1 fr.. Oluzoraaác ■■ , Vli. JB M' tál: Bad.peat, VI, Bóaaa­S-M I. Kémelmwir W „te* 1U. azóra, IU. na, baa »Pf, Amerikában IC. x f Telein,, laarkmtliéi: A.: I*—*—H. Előfizetési árak >/« évre; B Kiadóhivatal, a., uzu. Belföldre 1.7* P. v (Caak délatáa 4 ér*ie.) Aosztriiba I P. Zarzak- , ^^A ■ . Láváiéin: amer. kába 4 P. Jncoatlá I Bndapest C. PoetaMdk O. eiába A— P. Erydb kai- _____________________ _____ , Távira* aim: Bi VMBBBBBBBBBgBBBBBBÜBBBBBBBBBnBBMIV ' J Stadion Debrecen ■ ■ r November 4-én. vasárnap délután ___ V«3 órakor Bo cskai­Phöbus I. Ugabeli bajnoki mérkőzés U III 0 h*hao,iSx“p -.30

Next

/
Thumbnails
Contents