Sporthirlap, 1935. január (26. évfolyam, 1-9. szám)

1935-01-02 / 1. szám

MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Ara 12 m. Csehszlovákiában I Ke. Romániában 5 let, Jugo- ■zlávlában 2.5 dinár. Auszt­riában 29 Gr., Pranelaor- ■zásban 1 fr„ Olaszország* bán 9.81 L, Németország* bán U FI. Amerikában 4 C. Előfizetést árak V« évre Belföldre 2.29 P. Ausztriába i P bszak- amerikáon 4 P. Jngoszlá- ▼lába P. Egyéb kül­földre 8.54 P. iA( _______________________________________________________________________________ \ w “ Z ) l5>portWa'’ SZERDA 1035. JAN. 2 XXVI. évi. 1. szánt Szerkesztőség és ktadóhiva- tál: Budapest, VI.. Rózsa* ntea 111. szám. IIL em. Telefont Szerkesztősig: A.: 14—4—54. Kiadóhivatal: A.1 U—8-44. (Csak dilntáa 9 ériig.) Lóriiéin: Budapest 92. Postafiók 82. Távirati eira: Sporthlrfap Budapest i ► Az Admira a II. félidőben 2:0-ra győzte le az Ambrosíanát, de a végeredmény: Ambrosiana—Admira 4:2 (4:0) Az Ambrosiana a milánói torna győztese — A Sporthirlap tetefonjelentése — Milánó, január 1. Ma -vendégszerepeit az Admira a nagyszerű formában levő Am­brosiana ellen. Biztosan győzött a hazai csapat, ami azonban figye- > lemreméltó az eredményben: a II. félidőben az Admira győzött 2:0-ra. Az I. félidőben Meazza a 14. percben indítja el a gólok sorát. A 21. percben Frione révén 2:0, majd a 27. percben korner. után ugyanő lő újabb gólt. Tíz perc múlva Vecchi lövése talál utat Platzer hálójába. A II. félidőre Meazza helyére. Galli áll be. Az 5. percben Platzer megsérül. Alig pár perc múlva Havliéek vét tizenegyest. Platzer még kint van, Hummenberger áll be a kapuba és — kivédi a tizenegyesti A 24. percben Platzer visszatér. Erőtel­jes finist vághak ki a bécsiek. A 27. percben Schall tizenegyéből, majd a 3 perc múlva szép táma­dás végén szépít az eredményen. A meccset az általunk jólismert Mattea vezette le ... K. A torna végeredménye a követ­kező: 1. Ambrosiana 2 2 — -—12:3 4 2. Milán 2 1 1 — 3:1 3 3. Hungária 2 —i 1 1 2:9 1 4. Admira 2 —— 2 2:6 — Az osztrák, bajnok tehát — rosszabbul szerepelt, mint a Hun­gária. A zürichi telázott pályán újabb súlyos ver őség érte a Hungária túra­csapatát ^ Grashoppers- Young Felloms kombinált— Hungária 6:2 (4:1) Gólképtelenség, gyatra védetem két svájci tizenegyes — A Sporthirlap telefonjelentése — Az „Idei ‘ kanadaiak holnap játszanak Budapesten Egy poszton kétes a BKE össze­állítása — Problémás adja-e Kanada a tucaton alul ? — A Sporthirlap tudósítójától — Kanadát ebben az évben Európában és a davosi világbajnokságon a „Win­nipeg Monarchs" nevű jéghokicsapat képviseli. Rendkívül erős együttes, jobb, mint a tavalyi volt. Lelépte ed- úig ellenfeleit (egy döntetlentől elte­kintve), s bizony a magyaroknak is csak tisztes vereségre lehet reményük. A Winnipeg Monarchs 1904-ben ala­kult és 1914-ben nyerte meg először az „Allan-Cup“-öt, a kanadaiak leg­nagyobb jéghokidíját. — Hogyan áll fel a BKE? — kér­deztük a szakosztály vezetőjétől. — Er,ty hely kétes még, Bethlen gróf vagy Barcza lesz a balhátvéd. Ez a BBTE-től függ. Az a helyzet, hogy a BBTE nem adja oda szívesen Barezát, mert a já­Hó jelentés: 6 centiméteres a hó a Normafánál — A Sporthirlap tudósítójától — z újév meghozta a sízők epedve várt fehér ajándékát: Szilveszter éjszakáján elkezdődött a komoly, az igazi havazás és Újév délelőtt- 'n már tömegesen vonultak fel ■ kacér és kevésbé kncér sídresz- •:ek a lucskos utcákon a Sváb­hagy felé. A havazás azonban annyira va­lódi volt, hogy — mint lapzárta­kor jelzek a Svábhegyről — este a Normafánál már hatcentiméte­tékosra szüksége van a tátrai tornán. Természetesen a BKE-ben neheztel­nek ezért a budaiakra. — Sokkal fontosabb az, hogy együtt legyen a magyar válogatott. Borozó­nak már Dacosra való tekintettel is össze kellene szoknia Farkassal. Ma dől el véglegesen az összeállí­tás. Valószínű csapat: Htrcsák — Farkas, Barcza (Bethlen gr.) — Jeney, Miklós, Gergely II., csere: Gergely I., Minder, Blíesner. A kanadaiak jelzett összeállítása: Rice Jones — R. Hinkel, Shewan ÍRlvers J.) — Crcighion, A. Lcmay, T. Leroay, csere: Lindqulst, Yellow. • lecs, N. Rí vers. i Csütörtökre várják őket. rés hóréteg készteti dobogásra, a sízőszíveket és — a hőmérséklet a fagypont alatt van. • Minden jó, ha a vége — hó... BECSBEN ELMARADTAK a meccsek tegnap az egyre tartó erős esőzés miatt. ZAKOPANÉBA utazik csütörtökön ■ Vadas Márton, Kertész Ferenc, Imrédy Magda, Le- viczky Piroska és a Balázs dr—Tusák pár, hogy résztvegyen- a nemzetközi műkorcsolyázóversenyen. A férfiak vándordíját Vadas védi. Kísérő és pontozóbíró: Wein Árpád. Vereséggel zárta túráját a Hungária. Elismerjük, hogy a svájciak tudnak futballozni, de a súlyos vereség a magyar csapatok téli túrájának egyik szomorú mér­földköve. Mint alábbi tudósítá­sunkból kiderül, ezen a meccsen is kiütközött a magyar futball nagy hibája: hiányzik a gólratörés végső, befejező lendülete. Ehhez a hibához ezúttal az is hozzájárult., hogy a Hungária védelmét rend­kívül könnyen lehetett zavarba hozni. Milánó és Zürich után egy­általában nem mondhatja sikerült­nek idei telét a Hungária. A mérkőzésről alábbi telefon­jelentésünk számol be: Zürich, január 1, Kétezer néző előtt, a nagy esőtől esőtől mélyen felázott pályán állt fel a két csapat. Grasshoppers—Young Fellows- kombinált: Schlágel — Weiler I., Wigmar — Binder, örsi, Vernati —- Dibold, Oneil, Frigerio, Abbeg- len II., Vogel. Hungária: Szabó — Mándi, Bíró — Egri, Turay, Kárpáti — Sas, Vig IV., Cseh, Szabó III., Titkos. A bíró a winterthuri Enderli volt. (Nem látta el hibátlanul fel­adatát.) Az I. félidő eleinte változatos játékot hoz, majd a magyar csa­pat keiül fölénybe. A 25. percben sikert is érünk el. Sas szalad el, beadása Tu­rayt találja jó helyzetben. Lövése védhetetlen. 0:1. Ve­zetünk! A kombinált csapat heves ellentá­madásai ellenére is csak büntető­vel tud egyenlíteni. A Hungária kapuja előtt nagy kavarodás tá­mad a 36. percben. Szabó kétszer is nagy védéssel hárítja el a lab­dát, közben megszólal a bíró sípja és , Enderli a 11-es pontra mutat. Hendsz volt szerinte. Hogy ki kö­vette el, hogy egyáltalában elkö­vették-e, nem tudjuk. Hatan is fe­küdtek a-földön egy csomóban, ott volt köztük a labda. Elég annyi, hogy a center Frigerio áll a rú­gáshoz és be is lövi a labdát. 1:1. A 40. percben már a svájciak ve­zetnek. A balszélső Vogel meg­szökik, Szabó kifut eléje a tizen­hatoson túlra, de Vogel kétszer is átjátsza, végül az üres kapuba helyezi a labdát. 2:1. Teljesen t megzavarodott a Hun­gária. Vogel a 43. percben újra elszalad és hosszú lövéssel 3:1-re emeli a gólarányt. Be vagyunk szorítva. Egy perc múlva Abegglen passzol át a másik ol­dalra és Oneil állítja be a félidő ered­ményét. 4:1. Szünetben úgy határozunk, hogy átcsoportosítjuk a csatársort. Kis jön be centernek, Szabó III. kima­rad, tehát most ez a csatársorunk: Sas, Vig IV., Kis, Cseh, Titkos. Úgy látszik, ez használ. A 8. percben megint mi kezdjük a gól­lövést. Vig átadását Cseh teszi be. 4:2. Állandó fölényben vagyunk, újabb gólunk a levegőben lóg, amikor újabb 11-es megpecsételi a Hun­gária sorsát. Frigerio ofszájúról akar kitörni, Biró csak faulttal tudja megakadályozni. Enderli megint tizenegyest ítél, ezt is Frigerio lövi be. 5:2. (35. perc.) Már kedvetlen a csa­patunk, peehünk is van. A 40. percben a kapunknál őrült kavaro­dás, Mándi a kapu torkában véd, de labda lepattan Frigerio elé, aki bevágja. 6:2. A Hungária ugyanazt a játékot mutatta, amilyet Milánóban az Ambrosiana ellen elvesztett mér­kőzésen mutatott. A kapu előtt csődöt mond a csatárok tudománya, azonkívül ezen a mérkőzésen sok­szor tudták magukat tisztára játszani a svájci csatárok. Tehetet­len, mélyen formáján aluli Hungá­riát láthattunk Zürichben. Elől Vig volt elfogadható — egyedül, hátul pedig csak Biró. Kitűnően játszott a svájciak bal­szárnya, Frigerio, Abegglen és Vogel, a védelemben Weiler. Nagy­szerű a magyar örsi, aki felül­múlta az ez alkalommal igen gyenge Turayt. Ma este ülünk vonatra és szer­dán este 10.10 órakor érkezünk a Keletire. Fodor Henrik dr. IIIIHHK.,"—■ i I A WINNIPEG MONARCHS jéghoki csapata ma játszik a Bécs melletti Mödlingben. — KÉTTUCATOT KAPUNK KANA­DÁTÓL, — mondja Jency Obi, a BKE nagy­szerű formában levő jobbszélsője. —• Nem tudom, hogyan lehet olyasmit nyilatkozni, hogy gólokat lövünk ne­kik. Bombacsapat ez, élmény lesz lát­ni őket játszani, de gólokat lönil! Ezek közel tiz góllal verték azokat a külföldi csapatokat, amelyekben ka­nadaiak is játszanak. Olcsóbb lett mm LUXUf penge] Azary kékacél 20 mi GM 8 • luxus kék acél 24 Üli. G.M.B . super luxus kékacél 32 mi. 4

Next

/
Thumbnails
Contents