Sporthirlap, 1935. június (26. évfolyam, 43-51. szám)

1935-06-01 / 43. szám

Ma, szombaton d. u. 6 órakor a Császárfürdőben: Csík—Fíck—Físcher másodszor! A Sporthirlap tudósítójától — A háromnapos úszómiting máso­dik napjára ma kerül sor. Minden előjel arra mutat, hogy méltó lesz a csütörtökihez. Ma, szombaton délután 6 órakor a Császáruszodában a 200 méteres ifj. gyorsúszással kezdenek, m»jd a 100 méteres I. o. mellúszás kö­vetkezik. Ebben indul Borsos, Me­zei és Hild dr. A 400 méteres gyorsúszás bombamezőnyt hoz össze: Lengyel, Gróf, Szabados, Ma- róthy és Angyal 5 perchez közeli időt fog kiúszni. A titkos tipp Gróf; valószínűleg ezen a távon is ráver Lengyelre. A 100 m ifj. hát­úszás után Csík—Fick—Fischer mezőny áll rajthoz a 100 yardos gyorsúszásban. Teljesen bizonytalan ennek a versenynek a kimenetele. Fick csütörtökön félelmetesen -kezdett, a 100 yardot jobban bírja, mint a 100 métert, ez látszott az úszá­sán. Csik meg akarja ismételni győzelmét, azonkívül Fischer is nagyon jó ezen a távon. 52—53 körüli idő várható. Még 200 m ifj. mell, 3x100 m hölgy vegyes­staféta, 50 m gyermekgyorsúszás a Sporthirlap Komjádi-vándordí- jáért, 10x50 méteres mozgalmas gyorsstaféta és a III. kér. TVE— BEAC Magyar Kupa-mérkőzés szerepel a műsoron. Vasárnap este fél 8 órakor a Nemzeti Sportuszodában igen jó időket várhatunk. Az 500 mé­teres gyorsúszásban Lengyellel és Gróffal az élen indulnak a leg­jobbak, majd a csütörtöki 100-as verseny revánsa következik. (Ficknek nagyon, „fek­szik” a 33V3 méteres uszoda!) Pompás lesz a 4x200 méteres gyorsstaféta is, amelyben Buda­pest (Csik, Lengyel, Székely, Ká- nássy), Vidék (Angyal, Maróthy, Kis, Körösi) és Újpest (Gróf, Szabados, Gyóji, Bozsi) indul. UTE Stadion Újpest, Megyeri-ét Június 2-án, vasárnap délután V,é érakor Ujpest­Ferencváns bajnoki derbi mérkőzés, előtte Vs4 órakor Hungária­Attila L ligabeli bajnoki mérkőzés Budapest győz. Két I. osztályú bajnoki mérkőzés (FTC—MAC és UTE—BEAC) zárja le a szezon­nyitó nemzetközi versenyt. Vasárnap Pécsett vidéki birkózó- bajnokságok — A Sporthirlap tudósítójától — A Magyar Birkózók Szövetsége holnap, vasárnap a Pécsi Hét megnyitó ünnepségeivel kapcso­latban tartja meg az országos vidéki kongresszust, amelyen a birkózósport aktuális kérdései kerülnek megvitatásra. A kongresszus fővédnökségét H ó m a n Bálint kultuszminiszter vállalta s képviseletében B e - nyovs z ky Móric gróf főispán fog megjelenni. A kongresszus után délután fél 3 órai kezdettel a Pécsi Nemzeti Színházban tartják meg a vidéki bajnokságok döntő- mérkőzéseit, amelyre a vidéki kerületek egye­sületei már hónapok óta szorgal­masan készülődnek. Az egyes kerületi válogatott csapatokban az ország legjobb birkózói vesz­nek részt és nemcsak érdekes és izgalmas mérkőzésekre, de az utánpótlás új csillagainak fel­tűnésére is lehet számítani. A részvevő kerületek a kö­vetkező csapatokkal állnak fel: Északi kerület: Klein MMTE, Jónás MMTE, Filácz MÁK, Kecskeméti MVSC, Székely OVTK, Rózmann DVTK, Koszta GyAK. Kelet: Bede Sz. MÁV, Feke Sz. MÁV, Szőke DTE, Kovács Sz. MÁV, Ferenczy DMTE, Palotás K. MOVE, Racskó NyTVE. Dél: Zsámboki U. MOVE, Pin­tér KTE, Szabados Sz. Vasutas, Ördög Szegedi Toldi, Mucsi HTVE, Dobó Sz. Vasutas, Vass SzMTK. Nyugat: Sándor PEAC, Szegfű K. Turul, Beke DAC, Finyák GyAC, Müller PVSK, Kripkó DAC, Vitális TSC. A pontverseny győztese az ér­tékes Brüll Alfréd-vándordíjat nyeri. Védője a nyugati kerület. AZ IFJÚSÁGI VÁLOGATOTTAT, amely pünkösdkor Orosházán szere­pel, szerdáin állítja össze Gudenus if­júsági kapitány. Ili. kér. TVE-pálya íll, Nugyszombat-ulca ____ Jú nius 2-án, vasárnap délután . tys6 órakor Vérhalom—GSE amatőr bajnoki mérkőzés, előtte i'24 órakor III. kér. FC-Phöbns I. ligabeli bajnok mérkőzés, előtte Va2 érakor III. kér. ÜÍSE ifjúsági bajnoki mérkőzés Oslói telefon oz amatőrökről: Norvégia­magyarorszég 2:0 (0:0) 20.000 néző mm Kgrilif sorra az izgalmas méPkizis oz utolsó percekben kaptuk a kót gon mm siketéit a rovinsi Oslo, május 31. Szerencsétlen mérkőzést vívott ma itt a magyar amatőrválogatott a norvég válogatott ellen. Ezt ab­ból is látni, hogy a norvégok győz­tes góljaikat a második félidő leg­végén lőtték. Húszezer néző — élén Nor­végia királyával — jelent meg a mérkőzésen, hogy végignézze a norvég és a magyar amatörválogatott játékát. A norvég csapat az első félidő­ben volt jobb, de akkor a magyar közvetlen védelem sziklaszilárdan állta a sűrűn ismétlődő norvég ro­hamokat. Simon, az amatőr kapus olyan védéseket mutatott, hogy a norvég közönség újra és újra meg­tapsolta. Ebben a félidőben az amatőrválogatottnak mindössze egy gólhelyzete volt, de Orszifalvi éles lövését a norvég kapus kivédte. A második félidőben a ma­gyar csapat vette át a játék irányítását és teljesen beszorította a norvége­ket. Ekkor azonban hihetetlen bal- szerencse kísérte a csatárok lövé­seit. A 23. percben Korányi III. kiugrott és öt méterről élesen, erősen kapura lőtte a labdát. A tiszta gólnak látszó lövést a norvég kapus hihetetlen szerencsével és ügyességgel védte. Két perccel ké­sőbb egy kornr után ismét Korá­nyi III. fejelt élesen kapura, a ka­pus ekkor is helyén volt és ki- boxolta a labdát. Az eredményte­lenség elkedvetlenítette a magya­rokat s talán csak ennek következ­ménye volt, hogy a 41. percben a norvég jobb­szélső elugorhatott és beadá­sát Gramen jobbösszekötő védhetetlenül belőtte. A 43. percben azután újabb norvég támadás következett és Petersen 20 méteres lövése is utat talált a kapuba. A magyar csapatból elsősor­ban a közvetlen védelmet illeti dicséret, mindhárman megálltak volna he­lyüket bármilyen nagyyálogatott- ban is. Jó volt a fiatal in>"thy is. A csatárok szép kombi"'-/% játé­kot mutattak, de a nm Vek sok­kal jobban kihasználták testi ere­jüket. Náluk ezt nem akadályozzák meg a bírók* — A Sporthirlap telefonjelentése — A mérkőzést Bedström svéd bíró vezette. Gulbr Andser, a norvég futball- szövetség elnöke így nyilatkozott; —• Ilyen szép játékot évek óta nem láttunk Norvégiában váloga­tott mérkőzésen. A következő mérkőzésünk szín­helye Bramen, ahol az ■ alszövetség válogatottjával -kerülünk össze. Ez a legerősebb alszövetség Norvégiá- ban. Lénárt Ernő. Dóra Pál győzött Párisban PARISBÓL JELENTIK: pénteken dőlt el Franciaország legnagyobb galamlövőversenye, amelynek főeseménye a „Grand Prix du Cercle” volt. Az értékes díjért a világ minden részéből kö­zel 100 galamblövő versenyzett. A nagy díjat a magyar Dóra Sándor nyerte meg 17 találattal, míg a magyar színek másik képviselője, Strassburger István az előkelő harmadik helyezést érte el. Június elején kezdődik Brüsszel­ben a VI. galamblövő világbajnoki verseny, amelyen Dóra Sándoron és Strassburger Istvánon kívül Lumniczer Sándor dr. és Dóra Pál is indul, hogy megvédjék világ-, illetve európabajnoki címüket. Mégis tél 4-kor..* — A Sporthirlap tudósítójától — A IIIT. kerület megfellebbezte Róna Márton legyesbíró ítéletét, amely szerint a III. kér. — Phöbus meccset fél 4-kor, a Hungária—Attila meccsel ogyidőben kell megkezdeni. A fellebbezési bizottság péntek estére összehívott rendkívüli ülésén helybenhagyta az egyesbíró ítéletét, a III. kerületnek először a fellebbe­zési bizottsághoz beadott kártérítési igényét, pedig visszaadta az egyes- bíró azzal, hogy a kártérítési igény jpgát állapítsa meg. MA RENDEZI. A MOVE BTSE a HŐVÉ székházinak (Podmaniczky- utca 45) dísztermében a MOVE idei i női-férfi egyéni és csapat , tomász­1 bajnokságait. A versenyen elindul Pelle István világbajnokunk is. Az atlétikai bajnokságok új időpontja: augusztus 3—4! Az amerikai atlétákat a MASz augusztus 20-án vagy 25-én látja vendégül. A 20-iki terminust a ren­dező svédek már elfogadták, a szö­vetség azonban újra kérte a rendező­bizottságot, hogy ha scak egy mód van rá, fogadják el a számukra sok­kal előnyösebb augusztus 25-ikét. A nemzetközi bizottság tegnap esti ülé­sén az országos bajnokságokat, ame­lyeket eredetileg augusztus 24—25-ré terveztek, augusztus 3—4-re hozta előre. Ugyancsak előrehozták az om szágos vidéki bajnokságokat is aug, 4-ről július 28-ra. DÉLMAGYARORSZÁGI NŐI TÖRBAJNOKSÁGÁT csütörtökön rendezték meg Kecs­keméten. A versenyt Porteleky Va­lóira (BBTE) nyerte, 2. Balás Magda (KAC) délkerületi bajnok,; 3. Genersich Gabriella (HTVE), 4. Kelemen Ida (KAC). Ugyan- akor rendezték meg a balásfalvi r 'tC., ACU- — Kiss Kálmán-emlékversenyt, a kö­vetkező eredménnyel: 1. Szánd (KAC), 2. Nagy Kálmán, 3. Far­kas. „/, / KAC-páSya Kfsnesf. ■‘•jtení Wn herceg-ólja Június 2-án, vasárnap délután Vt 6 órakor Kispest-Bicskái 1. ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte V«4 órakor KAC—Újlaki FC amatőr bajnoki mérkőzés Olcsó helyárak! 1 * ^ \ I .**S jr \ 7 "" [7 935 JUN ;i MEGJELENIK 11n uu SZOMBAT SZERDÁN ES SZOMBATOK W** ág 1 1935. JÚNIUS Ura 12 Ilii. 3 1 ....... ;/ faja l|i la NL 111 |j| fi I XXVI. évi. 43. szám Cs ehszlovákiában 1 Ke. __ djjjaaffiw jSjT Kg 1® íjra Ijjjl t|fa jl Ro mániában S lel, Jujo- fii Sg& IgjL jÍ|| J|p& 5||t jjf szláviéban 2.5 dinár, Au»t- /dÉjBSK. aBT vjak wffl NI fim ffj |s Szerkesztísée éi kladóhiva­riában 26 Gr., Franeiaor- BjMKjtjB pH gó WB j®9 sjw 9*' Ih&P H tál: Budapest, VI., Rúzsa­srácban 1 tr., Olaszország- WB ti® Irat K fflr ‘ W' fl utca 111. szám, IIL cm. bán I.M L. Németorssár- OEM IBM MBV. W§ , fi bán 15 Amerikában 4 C. ! JB M H Telelőn: ri, M i j IBS B Szerkesztőséé: A.: 1»—6—51. jg&dc P Ktadáhlvatal: A.: 25-1-24. Előfizetési árak V4 évre ; f W H Csak délután 8 óráig:.) Belföldre 2.71 P, $1® H Levélcím: • Ausztriába 1 P. Észak- ’ jffl§Íp&£Br W? Budapest 62. Postafíék 83, smeríkáos 4 P. Juco»14- H B' viába 5.— P. Eeyéb kül- .... .. M Távirati cím: ^HRHBQgiVBPNIPHBBHBBHBMHBMBHHBHBMBHBBHBBBBBBBHBIBIBflMBBBBBBBBBBBBÉBiNV sporthirlap

Next

/
Thumbnails
Contents