Sporthirlap, 1935. július (26. évfolyam, 52-60. szám)

1935-07-03 / 52. szám

Szenzációs pályázat a 8. MEGJELEL SZERDA,i ÉS SZOMBATON ipa fíll. Csehszlovákiában 1 Ke. Románjában 5 lei, Jugo­szláviában 2.5 dinár, Auszt­riában 20 Gr., Franciaor- szagban 1 ír* Olaszország­ba a 0.80 L. Németemig- ban IS Pf., Amerikában 4 C. Előfizetési árak V« évre; Belföldre 2.70 P. Ansztriába 1 P. Ázzak- amerlkába 4 P. Jngoszlá- yiába 5.— P. Egyéb kül­földre 3.50 P. SZERDA 1935. JÚLIUS 3 XXVI. évi. 52. szám SzerkesztOaég és kiadóhiva­tal: Budapest, VI., Rózsa- utca 111. szám, III. eni. Telefon: Szerkesztőség: A.: 15—0—54. Kiadóhivatal: A.: 25-1-26. (Csak délután 0 óráig.) Levélcím: Budapest 42. Postaflék 82. Távirati cím: Sporthirlap Budapest Ma délelőtt a nemzetközi öffusaverseny első száma: m\ plo vaglás a megyeri “ erdő Korul ___________ Ke dden pihent a Ferencváros Ma és csütörtökön edzés A hazai taktika: Minden erővel támadni! NEM VOLT EDZÉS TEGNAP A FERENCVÁROSBAN. A szur­kolóhad azonban mégis tántorítha- tatlanul ott ült és várt. Várt és tárgyalt. Megtárgyalta a Zsidenice —Ferencváors és a Ferencváros— Zsidenice mérkőzéseket. Az elsőről a következőket hallottuk: — A fejemet adtam volna, hogy nem győz a Zsidenice. — A csehszlovákiai magyarok mind biztosra vették a Zsidenice győzelmét. Másra nem is fogad­tak!... , A másodikról ezt mondták: — Itthon csak győzhet a Fradi! Két dolog is 'szól emellett: szom­baton játszunk és két gól hát­ránnyal indulunk. Akár az AS Roma ellen... * A JÁTÉKOSOK FELMEN­TÉST KAPTAK A KEDDI ED­FTC-pálya­IX Üllő -út 129 Július 6-án, szó mentőn délután 6 órakor erencváros Zsidenice (Brünn) áözépeurópa Kupa mérkőzés előtte V*5 érakor FTC-KAC kölyökbajnokság döntője — A Sporthirlap tudósítójától — ZÉS ALÓL. Hétfőn érkeztek, nem akarták őket kifárasztani. 7 óra tájban egyedül Háda lépdel az öl­töző felé. A szurkolók fellélegze- nek: — Mégis lesz edzés?! De nem. — Az edzést holnapra halaszt­ják — mondja Blum edző. — Szerdán és csütörtökön jönnek össze a fiúk egy kis mozgásra. A szurkolók körülállják az ed­zőt. Aztán csalódottan hagyják el a pályát egyesék. A többség még mindig bizakodik. Hátha .. * HADÁVAL BESZÉLGETÜNK A BRÜNNI MECCSRŐL. Szokatlanul kemény volt a pálya, — mondja bevezetőben. — De ez egy pillanatig sem akar védekezés lenni a vereség miatt. Bár a Zside­nice győzelmét én nem tartom reálisnak. Balszerencsénk is volt, a pálya talaja is olyan kemény volt, hogy a fiúk nem bírták megszokni, A labda pattanását nem leheteti kiszámítani. Sikerül a reváns? — kérdjük. — Feltétlenül győznünk kell! Meg is indokolom, miért. A Zside­nice védelme nagyon gyenge lábon áll. Igaz viszont, hogy a csatársora a legjobb és a legveszélyesebb ré­sze a csapatnak. Ha a fiúknak csak 70 százalékkal több szerencsé­jük lesz, mint Brünnben, akkor biztos a továbbjutás. A védelmünk viszont jobban fog vigyázni Rulcra és Stercre. Legalább is ezt fogom megbeszélni a Polgár, Korányi bekkpárral... Ez a két szélső a legveszélyesebb az egész együttes­ben. Gyorsak és veszedelmes lö­vök ... No, de majd gondunk lesz rájuk... Ha a Roma ellen sike­rült ..' Oppardon!... Majd in­kább tettel!... * PATAKI MIHÁLLYAL TA­LÁLKOZUNK. — Klementtel délelőtt beszél­tem — újságolja. — Azt mondta, a fiúgnak, hála Istennek nincs semmi bajuk. Egyedül Polgárnak a tenyere sérült meg a brünni mérkőzésen. De ez legyen életében a legsúlyosabb sérülése!... Egyéb­ként a csapatban előreláthatólag nem lesz változás. Ez a csapat­összeállításra vonatkozik. A játék taktikájában változás lesz: most minden erővel támadni fogunk, mert csak így lehet kiköszörülni a csorbát. Most ez a helyes hazai taktika! A FERENCVÁROSI JÁTÉKO­SOK ma, szerdán és csütörtökön egyszerű, könnyű edzéssel készül­nek a Zsidenice fogadtatására. Labdagyakorlatozásra nem kerül sor, Mint Pataki mondta: — Labdázni csak a Zsidenice ellen fognak a fiúk. De akkor aztán komolyan!... AZ ELEKTROMOS—HAC mérkőzést mégis megtartják va­sárnap. A HAC ugyanis nem fo­gadta el a lemondást s így a bi­zottság kötelezte az Elektromost a mérkőzés lejátszására. A KAOE KEAC ELLENI ÓVÁSÁVAL foglalkozott tegnap este Bóka egyesbíro. Az óvás nem járt si­kerrel: elutasították. Megjött a hollandok levele: Mégis 800 lesz 1500 helyett a hol­land-mag y áron — A Sporthirlap tudósítójától — Tegnap érkezett meg a holland szövetség levele, amelyben tudo­másul veszik, hogy a MASz ra­gaszkodik az 5000 méterhez és nem egyezik bele- a verseny 3000-re való átváltoztatásába. Legjobb 1500-asunk sérülésére való tekintettel kérik azonban a szövetséget, hogy fogadja ei 1500 helyett a 800 méteres síkfutást. A szövetség álláspontjáról Sze­relemhegyi Jenő dr. ügyvezető al- elnök a következőt mondotta; — Nekünk teljesen mindegy, hogy 1500-at vagy 800-at futunk. Ugyanaz a két emberünk indul ott is. A szövetség a hollandok kérését teljesíteni fogja. Győzött a BEAC vízipólócsapata Szegeden — A Sporthirlap tudósítójától — Szeged, július 2. Szépszámú közönség töltötte meg az újszegedi versenyuszodát abból az alkalomból, hogy ma ját­szották le itt az idei első bajnoki mérkőzést a SzUE és a BEAC csapatai. A mérkőzés előtt Csik Ferenc egyedül bemutatót úszott és 26.8-as 50 méter után, 59.8 alatt ért célba. A szegedi közönség hatalmas ünneplésben részesí­tette Csiket. BEAC—SzUE 3:2 (0:1) BEAC: Dugár, dr. Csepela, Hajniss, Zábrák, Lengyel, Vér- tessy, Rajky II. — SzUE: Vá- rady, Putnoky, Herendy I., Papp, Szaniszló, dr. Wannie, Vágó II. Góldobók: Zábrák, Vértesi és Rajky, illetve Wannie és Vágó. SzUE C—Szegedi II. oszt. kom. 6:3 (4:0). MAJDNEM PÁRBAJBA KEVE­REDETT Borotra, a 37 éves francia teniszfe- nomén, akit egy újságíró megtáma­dott, mert a DC-meccseket nem vál­lalta. viszont Wimbledonba elment. Borotra válaszolt, az újságíró elég­tételt kért s Wimbledon már várta a párbajt, de a segédek békésen in­tézték el az ügyet. A tenisztársada­lom csalódott... — NEM ÉRDEMES RÉSZTVENNI AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGBAN, — írja a Soproni Hírlap az UTE— SVSE mérkőzésről szóló beszámoló­jában, — ahol minden dribli, min­den sportszerűtlenség lehetséges. Követni kell a tavalyi példát és az NyKISE idei határozatát és el kell kerülnie minden vidéki bajnoknak és így Nyugat leendő jövő évi bajnoká­nak is minden országos mérkőzést, amíg Budapesten a mai vezetőség és a mai állapotok uralkodnak. Járas­sák csak a pestiek egyedül le a fut- ballsportot minden vonatkozásában, a vidék ne nyújtson ehhez segédke­zet, mert altkor megérdemli sor­sát (!). V FREDDIE MILLER amerikai pehelysúlyú ökölvívó világ­bajnok Liverpoolbar- -i angol Tom- my Watsont 10 menec után ponto­zással legyőzte. BERLINBEN az Olimpia-pályán több mint 10.000 főnyi közönség előtt bonyolították le a berlini aranykerekes kerékpár- versenyt. Eredmények: kis aranyke- rekes verseny (utánpótlás számára, 1 óra): 1. Golz 66.470 km, nagy arany-kerekes verseny (100 km): 1. Lacquehay 1 óra 31 p 01 mp, 2. Se- vergnini 250 m-el hátrább, 3. Sciiind- ler 370 m-el hátrább. Július 4-én és 11-én, áiélulón fél 3 órakor ügeíöversenyéll) 1 1

Next

/
Thumbnails
Contents