Sporthirlap, 1935. november (26. évfolyam, 87-95. szám)

1935-11-02 / 87. szám

Nagy küzdelemre készülnek x a „legnyíltabb derbi*' csapatai Páris 6:5-re verte Bécset — futball­ban! *— A Sporthirlap telefonjelentése — Pária, november 1. Bécs város képviseletében a Rapid és az Austria kombinált csapata ma a legjobb párisi vá­logatottal mérkőzött, amelyben tehát a külföldiek is játszottak. 35.000 néző előtt a Parc des Princes-pályán 6:5 (2:2) arányban győztek a párisiak. Az argentin Stabilé 3, a magyar Sas, az angol Kennedy és Aston 1—l góljával a hazaiak már 6:2 arányban vezettek, amikor á bécsiek összeszedték magukat s kis híja, hogy ki nem egyenlítettek. A bécsiek közül Binder 3, Stroh és Sindelar 1—1 gólt lőtt. Remek mérkőzés volt. Kikapott a Vienna Bécsben! _ A Sporthirlap telefonjelentése — Bécs, november 1. Bécs egyetlen pénteki meccsén nagy meglepetésre kikapott a Vienna a Favoritner AC-től 1:0 (0:0) arányban. (4000 néző előtt a Favoriten-beli pályán Rauch vezette a mérkőzést.) Feltűnő volt, hogy a hazai csapat fedezet­sora jobb volt, mint a válogatot­takból álló Vienna-halfsor. Szünet után Gspan lőtte a meccsdöntő gólt. Egyébként néhány kisebb jelen­tőségű mérkőzés szerepelt a bécsi műsoron. Az Admira Atzgers- dörfban vendégszerepeit s 13 gólt lőtt 1 ellenében. H. MTK-pálya (Huagária-koiépk ör át) November 3-án, vasárnap délután léi 3 órakor HUNGÁRIA­UJPEST Nemzeti Bajnoki derbi mérkőzés, előtte (él 1 órakor KíspesHBudafok Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte (él 11 órakor MTK—MÁVAG amatőr bajnoki mérkőzés Kiefer szenzációs világrekordja vezette be az amerikai üszők budapesti sze­replését Csík 57.8 mp, Highland 58.2! Brydenthal csak (!) l:14.4-et „píllangózott“ —- A Sporthirlap tudósítójától — Az amerikai mesterúszók, akik] egész Európát bámulatba ejtették\ német földön elért szenzációs világ, rekordjaikkal, pénteken este végre Budapesten is rajthoz állottak. A Nemzeti Sportuszodát megtöltő közönség felfokozott várakozással nézett a valóban világversenyt jelentő sportesemény elé. Ezt a várakozást az amerikaiak teljesen igazolták, remek eredményekkel kezdték meg budapesti szereplésü­ket, olyan eredményekkel, amelyek­kel méltán kiérdemelték a nem kevéssé elkényeztetett magyar közönség lelkes elismerését. * A Margithid amúgyis nagy for­galma megsokszorozódott pénteken este. A szigetbejárónál, amint fel­tűnik egy-egy intéző, megrohanják a szabadjegykérőik. A jegyüzérek teljes üzemben vannak, ami a siker legbiztosabb jele. A vén Margit­sziget amerikás lázban ég. Vértesi József, a sokszoros válo­gatott vízipólózó, aki Csik Ferencet előkészítette erre a versenyre, velünk együtt tart befelé. — Feri a százas gyorsra gyako­rolt — mondja. — De azért szíve­sen indul pillangóban is. A jövő héten már revánsot úszhat az amerikaiakkal Boroszlóban. Zsúfolt a Fedett I^szoda hallja, nagy a tolongás a ruhatárban. Lent a kabinoknál az amerikaiak barátkoznak a magyarokkal. Csik bemutatkozik Highlandnak. aki respektussal nézi a magyar fiút. — Nem szurkolok — tiltakozik egy kérdésre Csik. Örülök a három­napos versenynek. Nekem szük­ségem van arra, hogy sokat ússzam. Az úszócsarnokot zászlókkal díszítették fel. Az amerikai csillagos lobogó az ugró­deszkánál virít.' Megafón-próba, „jelentkezni a bejárónál”, fényké­pezés tölti ki az időt a verseny megkezdéséig. Gramofonzenét ad­nak. Első szám: „Magyar vígjá­téknyitány...” Jóslat?... A MUSz vezetősége — élén vi­téz ifj. Horthy Miklós elnökkel — az utolsó előkészületeket végzi, majd dr. Bárány István verseny­bíró — aki végszóra jött meg — jelt ad a kezdésre. Pontosan fél 8. ÁCS ILONA NYERI A HÖLGY- GYORSÚSZÓ VÁLOGATÓ­VERSENYT. Kis csalódás: A legjobbak (Lenkei Magda, K. Tóth Ilonka és Magasházi Rózsi) nem indul­nak. Ács végig vezet. Szép hajrát vív a harmadik helyről feltörő Biró Ágnessel. 1. Ács Ilona KISOK 1:15 mp., 2. Biró Ágnes KISOK 1:15.4 mp.. 3. Harsányi Vera KISOK 1:17.2 mp. Phöbus- pálya Újpest, Berlini-ét November 2-án, szombaton délután fél 3 órakor Phöbus-lll. kér. FC Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte l órakor Phöbus-ZsTE kölyök bajnoki mérkőzés Csik legyőzi az amerikait 58 mp alatt! A két időfutamot összevonták. Az 1-es pályától számítva An­gyal. Körösi, Highland. Csik, Maróthi, Kiss a sorrend. Óriási izgalom. Bárány indít: — Keady? Go! Highland rajtja jobb, egy kis előnyt szerez, ezt tartja is az első hosszban. Ideje 16, Csikó 16.2 mp. A közönség élénken biztat: — Csik! Csik! A második hosszban is ő fordul elsőnek, — egy gondolattal. (35.8 és 36 mp.) Hatalmas hajrá. Most jön fel Csik. Centiméterenként hozza be az amerikait, a cél előtt utói is éri és karcsapással győz. 1. Csik BEAC 58 mp., 2. High­land Laké Shore AC 58.2 mp, 3. Maróthy SzUE 1:03 mp. A közönség nagy lelkesedéssel fogadja a magyar győzelmet. Nyilatkozatok a verseny után: Highland: Csik remek verseny­FUTBALL, | felszerelés beszerzése előtt kér- ^B jen árajánlatot és árjegyzéket Macher Rezső és Társától IV, Váci-u. 27-29 “SRI Piaristaépület.arégi üzlettel szembeni ző. Kár, hogy nem állhattam ki ellene pihenten. így is nagyon meg vagyok elégedve az időm­mel. Ilyen hosszú és fáradtságos utazás után nem is mehetett másként. Csik: Figyeltem az amerikait. Csoda gyorsan kezd. Remek ver­senyző, kár, hogy előző éjjel nem aludt. Nagy verseny volt így is. Nagyon örülök a győzelem­nek! Balogh dr.: Hogy versenyzett volna ez az amerikai, ha nem kellett volna veszekedni a vám­őrökkel, nem utazott volna egész éjjeli... SAC-páiya Soroltsár November 3-án, vasárnap délután léi 3 órakor Soroksár-Szeged Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte lél 1 órakor SAC-NJTC amatőr bajnoki mérkőzés n / n As\ Uh fe* . a cfl í*00*^' .......111 1 SZOMBAT sz irom Is szombaton mmKr A __ 1 1935. NOV. 6ra12nn. A 2 „ HAH 81 m M XXVI.évi. 87.szám Csehszlovákiában 1 Ke. WS X® « W H szláviéban itt dinár. Aoszt- ^ B B DL B BR Szerkeoztöség és kladóhlva. rlahan 20 Gr. Franeiaor- B B M B Ml tál: Bndapest, VI.. Rózsa, szagban 1 fr.. Olaszország. JI11181; fw W®- m W M utca 111. szám. III. emelet, bán l.8» I., Németország- Itsls S| BL ■ Mh BK m bán IS Pl. Amerikában 4 O. l|| W / Telefon: | f Szerkesztőség: A: lí—I—Sl. BB^^ Kiadóhivatal: A.: I5-1-M. Előfizetési ára; X évre: (Csak délután I óráig.) Belföldre S.7I , M Levéléin.: An,lIHi4bí B Budapest (2. Portaflók «. amerikabs 4 P. Jngoszlá- Wr .iába 5.- P. Egyéb MI. W Táriratl dm: földre ^jmUBMBBBBBBBBIBBBMlBBIBBBBBUBBUBBBMBBBBBB^U^BBMBBBBMBIB^^BlílBri^ sporthirlap- . r - ful£. v. bados E. UTE 3:16.6 mp. A régi stílussal úszó Fábián nagy fölénnyel győz a „pillangók’* ellen. Megfelelő idők. " ~ 200 m ifjúsági mellúszás! 1. Fábián MAC 3:02.4 mp., 2. Földvári MAC 3:16.4 nra.. 3. Sza-

Next

/
Thumbnails
Contents