Sporthirlap, 1936. február (27. évfolyam, 10-18. szám)

1936-02-01 / 10. szám

2 SPORTHIRLAP SZOMBAT, 1936 FEBRUÁR 1. A HUNGÁRIA pénteken fürdött, egészséges és bízik — A Sporthirlap tudósítójától — Gyengébbek kedvéért faemdatiuU a kit csapdái A Hungária mint mindig, ezen a héten is csütörtökön tartotta utolsó edzését. Az edzés után Schaffer Alfréd, Mándi és Müller megjelent az egyesület kaszinójában. Schaffer Bíró Gyulával merült magán- beszélgetésbe, Mándi leült kibi- celni, Müller pedig bevonult a kártyaszobába és lefeküdt a fo­telbe -— aludni. Mindhármuktól kértünk véle­ményt a rangadó várható kime­Kocsis boldogan sugárzó arccal közli az Újpest péntek délutáni kis- edzésén: — Teljesen rendben vagyok. Kipi­hentem, kifeküdtem a bajomat. Sose voltam fittebb... Soha jobbkor. Még egy kellemes hír adódik: Ta­ra ássy. vidéki elfoglaltsága megszűnt. Ezentúl teljes mértékben a csapat rendelkezésére állhat. neteléről, Schaffer azonban kije­lentette, hogy elvből nem beszél előre, Mándi ugyanezt teszi ka­balából, Müller pedig azt mond­ta, hogy előbb alszik egy jót, de álmában sem tudja elképzelni, hogy a Hungária kikapjon. Tegnap délután az egész csa­pat gőzfürdőben töltötte az időt. A gárda minden tagja egészsé­ges, jókedvű és bizakodva néz a sorsdöntő mérkőzés elé. És még egy: — Seres meglehetősen nagyarányú elfoglaltsága aggasztott bennünket kissé a rangadó előtt, . —- mondja Langfelder igazgató. — És most megértő, sportszerető főnöke három nap szabadságot engedélyezett neki... És most fittebb és jobb a kondíciója, mint valaha volt. A csapat változatlan. nap, elvisz bennünket este egy zenés-kávéházba, de megjegyzem, hogyha a papa ilyent mond, akkor nagyon fél és biztosan kikap a Hungária. Meg azt is mondta a papa, hogyha a Hungária bajnok lesz, amire minden sánca megvan, akkor valami szép ajándékot vesz a mamának és nekem vesz egy négykerekű biciklit és kirúgjuk a Julit és veszünk egy jobb lányt. Pedig a Juli igazán becsületes, a múltkor kint hagytam a konyha* bán a gomb csapatomat, hozzá se nyúlt. Ha a Hungária kikapna, akkor a papám már hét órára itthon van és engem kihallgat földrajzból és azt mondja, hogy zaccos a kávé. Ilyenkor a mamám még sírni is képes, mert ö a kávéra nagyon pedáns és így tehát nálunk egész nap rosszkedv honol, míg csak aludni nem megyünk. De a papám azt mondta ma délben, hogyha Müller ugyanúgy fog játszani, mint múltkor, akkor biztos, hogy győznek, és ha a Kardos és Sebes FUTBALL f,e 1 s z e r e I é s beszerzése előtt kérjen árjegyzéket és Árajánlatot Macher Rezső «sTár sálól iV, Váci-utca 27 29 (Piarista Gimnázium épületében) is jó lesz. Miért lenne mindenki jó, ezt kérdezte a mamám, de a papa azt mondta, hogy ehhez mi nem értünk és ne beszéljünk bele. így tehát mi nem is beszéltünk tovább, csak most azon imádko­zunk, hogy a papa Csapata győz­zön, mert akkor nem ideges és amugyis ideges a sok cigarettától. Én pedig este lefekvéskor azt fogom kérni az imában, hogy a Hungária legyen a bajnok, mert, akkor kapok egy focit, mert a papa megígérte, hogy vesz bicik­lit és ilyenkor mindig kapok vala­mit. Hungária Lacika II. el. oszt. tan. ÚJPEST: Szabó Szabó Tóni szíve vágya: A meccs símán menjen végbe (Vinezének ne a fohásza — A bombája szálljon égbe ...) Mándi Mándi az, ki ily rangadón Legeslegtöbb sánssza.l bír ma: Ha kibírt harminchét évet — Kilencven percet ne bírna?! Bíró Bíró Sanyi minden csatárt Nagy feladat elé állít. Mérti Mert Bíró előtt minden Ember elfogulná v&Vk... Sebes Egy fordított Sebest minden Kék úr rém szívesen venne. (Úgy értve, hegy neve Lassú És mozgása Sebes lenne ...) Turay Suttyó Franzstadt ellen mindig Egy fejjel nagyobbnak látszott: Most sajnálják csak a kékek, Hogy — Újpestben sose .játszott,.. Dudás Hogy két Dudáé nem maradhat Egy csárdában, régi tudás, De most felmeiül a kérdés: Hát egy Pusztain egy Dudás?!... Sas HUNGÁRIA: Hóri Van itten egy furcsa dolog, A főnek kell tőle főni: Más ember a sasra lő és — Hátinak a Sas fog lőni... Futó Futóról van egy biztos tipp, Hogy ne mondjuk: biztos tétel: Kimagaslik a mezőnyből! (Mert száznyolcvan centiméter...) Sternherg Futónak a balbeklc posztján Már megint Sternberg a. párja, Megjárta a félvilágot (Csak Müllerrel meg ne járja,..) Szalay Az újpesti jobblialfposzton Szikla a Szalay Tóni, Mert nevével ellentétben Vele nem lehet — kitóni.,, Szűcs Kardost én nagyon mégértem, A Szűcsre gondolva lm fél, Hisz köztudomású dolog: A Szűcsök szezonja a tél... Seres .Müller eme rangadónál Jobbat már sohase keres — Bécsinek ez pecsenye: a Szembenálló half is — Seres... Pusztai NINCS BETEG ÚJPESTEN! Kocsis teljesen rendbejött, Tamássy újra rendelkezésre áll — A Sporthirlap tudósítójától —■ Mutáció. Jlacika Hroszt. tQMU&á dotQö&ctia A Hungária—Újpest hatása a családi körre A futballmeccseket ötös focival játszók. Az ötös foci ugyanúgy néz ki, mint a hármas, amivel mi ját­szunk a Klauzál-téren, csak az ötös foci nem hármas, hanem ötös és ennélfogva nagyobb. De ez így na­gyon igazságos, mert a futballisták is nagyobbak, mint mi és még a Sas is nagyobb, igaz hogy az osz­tályban a Krónics, aki ismétlő,'na­gyobb, mint a Sas, de ő nem fut- ballozik, csak gombol. A meccseket délután játszók, s hogy mindenki ráérjen, ilyenkor vasárnap van. Holnap nagyon nagy meccs lesz és ezért holnap szintén vasárnap van. és jóatyám már kora délben elmegy hazulról, és megcsó­kolja anyukát, bár ha hazajön, nem mindig csókolja meg. Ilyenkor én már tudom, hogy gyözött-e a Hungária, mert ha nem győzött, akkor jóatyám csak morog és ne­kem nem hoz nápolyit. Idén csudisok nápolyit ettem, mert a Schaffer bácsi mindig győz, de most apuka azt mondta, hogy akkor is hoz nekem nápolyit, ha döntetlen lesz, mért ö ettől a meccs­SZAK-pálya Szeged, Temesvári-kőrút Február 2-án, vasárnap délután tél 3 órakor Szeged— Soroksár Nemzeti Bajnoki mérkőzés tői nagyon fél. És tényleg nagyon fél, mert már több nap óta másról nem is beszél, és ha az én papám valamiről sokat beszél, akkor fél. Tegnap este is egészen későig vi­tatkozott a Klein bácsival, aki a Klein Gyuri papája, és azt mondta a papám, hogy ezt a meccset meg kell nyerni. így hát ezt a meccset a Hungá­ria meg fogja nyerni, mert a papám nem ismer tréfát és ha nekem például azt mondja, hogy meg kell enni a spenótot, akkor nekem meg kell enni, pedig az egy utálatos étel és fűszaga van. De most a papám nem biztos a dolgá­ban, mert azt mondta, hogy még annak is örül, ha eldönthetlen lesz, amire a Klein bácsi azt mondta, hogy az Újpest biztosan győzni fog, mire a papám valamit elkezdett magyarázni, de nekem tizenkét órakor le kell feküdnöm, mert még gyerek vagyok. Az anyuka nem, szereli a futball, meccseket, mert a papa sok pénzt költ rá és elszakítom a cipőm. Meg azért is nem szereti az anyuka, mert vasárnap mindig nagyon korán kell ebédet főzni és a nagy- mamám ezért haragszik, mert vasárnap ö is ott eszik nálunk, de ö nem megy ki a meccsre. A meccs miatt vasárnap jóatyám már korán felkel és egész délig idegeskedik anyukával, aki panírozza a kirán­tott húst, mert vasárnap nálunk mindig az van krumplisaldtával. Az ebédnél a papa gyosati eszik, mert mindig azt mondja, högv nem látja az első félidőt és ezért egész­ben nyeli le az ételeket és még rágja a Mist, amikor csönget a tésztáért és ilyenkor a palacsinta kihűl, mert nálunk vasárnap min­dig palacsinta van lekvárral és én a palacsintából mindig kínyalom a lekvárt. Ma délben a papa feltűnően ked­ves volt a családhoz és azt mondta, hogyha a Hungária győz vasár­Bajnoki nyitány Szegeden: csapat ? — A Sporthirlap tudósítójától — Szeged, január 31. Hála a kitűnő időjárásnak, Sze­geden a vártnál jóval nagyobb ér­deklődés nyilvánul meg az első ta­vaszi bajnoki mérkőzés iránt. Kü­lönösen a csatársor új összeállítása képezi az érdeklődés tárgyát: Nagytól „nagyszerű” centerjátékot várnak a szegedi szurkolók. Egyéb, ként a csapat összeállítása még mindig nem végleges: Gyurcsó ma orvosi vizsgálatra megy e lehet, hogy játszik, ebben az esetben SzŐ- regi kerül ki a csapatból. Tulaj­donképpen Barátinak van „elsőbb­ségi joga” a half sorban, s ha a SzAK-nak nem kell Kecskemétre utaznia, akkor ő lesz a jobbfedezet. A ferencvárosi Kovács a Buda­fokban! —> A Sporthirlap tudósítójától — Budafok csapata tegnap délután fürdéssel fejezte be a Kispest elleni előkészületeit, majd kihir­dették a csapatösszeállítást, mely- nők váratlan szenzációja akadt: Kovács, a Ferencváros csa­tára lesz a Kispest ellen a balösszekötő! Az a Kovács, aki az elmúlt napok­ban még a III. kerülettel tárgyalt és tegnap még a Ferencváros edzé­sén vett részt. Ezzel szemben Vig V. megvált a Budafoktól, mert egy régebbi kötelezettsége egyik felvidéki városban levő csa­pathoz köti. Kovács vasárnap már Vig V, elárvult helyén fog játszani. — Kovács játékától — mondta Gsenkv igazgató — a csatársor jelentős feljavulását várjuk. Nem vagyunk elbizakodottak, azt, azon­ban le kell szögeznünlc, hogy a Kispesttel szemben sok törleszteni valónk van, Aklcör fogna kék szurkolók Szíve ki csak vidám napot, Ha meccs után e furcsa hír Jönne: „SAS — SZÁRNYA­KAT KAPOTT...” MuHer Ha Újpest egy tanárt tenne Bekknek, engedve az elvből: Büntetlenül buktathatnák Folyton Midiért — magyar nyelv­ből... Kardos Egy közmondást módosítok S még csak sajnálat se mardos — Nincs már „LASSAN JÁRJ, TOVÁBB ÉRSZ”, Hanem: „LASSAN JÁRJ, MINT — KARDOS...” Cseh A nagy Hling ária-tábor Minden bizonnyal csak örül, Ha Cseh körűi forg a derbi S nem Cseh forg majd maga körül... Titkos És végül azért is szurkol Még e tábor egye-mása: A szélső legyen csak Titkos Bíró költő lesz a derbin: Petőfi a pusztát félen ­Irta meg — ő megpróbálja Fir ká lni Pusztát ász é len... Vincze Ha, Vincze a skót iskolát Remekül fogja csinálni — Fog-e neki Schaffer vájjon A meccs végén gratulálni?. ,. Kállai A Hungáriában modern Tánc dívik és modern ének: Egy Kállai-kettősnek ök Egy cseppet sem örülnének... Kocsis A Kla-fehér szíveket A reménység áltathatja; Kocsisukat Mándi fel csak Gyorshajtásért írathatja... Barna A kékeknél nem becsülik A lila csatársor ötét: őnekik még a Barna is — Szólnak hozzá? —- kicsit sötét... És soha a — beadása... — Szólnak hozza? — kicsit sötét... Hava Ütik? Szombat: VÍVÁS: Vidéki vegyesdandárok „vitéz Shvoy”-vándordíját; vérsenye. (HTVK-vívóterem, reggél és dél­után 6 óra.) ASZTALI TENISZ: Az FTC verse­nye, (Üllői-úti klubház, este 6 óra,) Vasárnap: LABDARÚGÁS: A műsort külön adjuk. ATLÉTIKA: Az UTE mezei to- borzó versenye. (UTE-pálya, Me- gyeri-út, délelőtt 10 óra.) — A MÁV Előre mezei toborzó versenyé. (Ta- tai-út, délelőtt fél 11 óra.) — A JLAOÉ mezei töborzó versenye. (Vá­rosliget, délelőtt 10 óra.)' ÖKÖLVÍVÁS: A csapatbajnokság utolsó fordulója. (BSzKRT Sport- utcai tornaterme, este 6 óra.) BIRKÓZÁS: Budapest-bajnoki küz­delmek első napja. (Golgota-téri MAV-kolónia, reggel 9 és délután 5 óra.) Cegléd: MOVE-bajnokságek. ASZTALI TENISZ: Az FTC ver­senyének döntői. (Üllői-úti klubház, este 6 óra.) VÍVÁS: I. osztályú kardcsapatbaj­nokság. (Műegyetem, reggel 9 és dél­után 5 éra.) 4 » > i

Next

/
Thumbnails
Contents