Sporthirlap, 1936. május (27. évfolyam, 35-43. szám)

1936-05-02 / 35. szám

1 He . (cnhszliMD • lel... • (román) 21/, dinár uugoszi.) 20groschen (oszt) frueliorulibu • l>-> Ir. OUnoniitbu , t —L Németoniixbaa , U Ft. Amvrlkibag . . , IC EUMlaetéd ára acrytdárrM BelfBMrr t.TI P. Anratrlába I P. tmkunirlUti 1 P. Ejryéb knirsiára t» P. SZOMBAT 1936 május 2. XXVII. éri. 35. szám.. Megjelenikt szerdán és szombaton ■serkentfaéf ás kiadóhlva. (alt Bndapeai VIII, K5kk 9sUird-ntea L n. ni. em. Telefont Bserkeertíeí* (IS—N, EUdiUratal >m SS*—TT, (Csak délntáa I órái*.) Lerdefmt 1 Bndspesl IS. Postafldkt (T. Megérkeztek az írek minden magyar válogatott ott volt, egászségesenős frissen, a pántok esti haditanácson „Heuelsóges lebecsülni az íré Kér* mondta a Kapitány *— A Sporthirlap tudósítóidtól —• Dietz Károly dr„ az MLSz szö­vetségi kapitánya pénteken este rövid megbeszélést tartott az írek ellen készülő válo­gatott csapattal. A fél 8-kor kezdődő értekezletre már fél 7-kor megjelent (!) vala­mennyi válogatottunk. Frissen, egészségesen. Az MLSz helyiségeit felverte a kapitányra várakozó vá­logatottak hangos jókedve. A kapitány pontosan érkezett és megkezdődött a haditanács, A kapitány a tárgyra térve, a következő be­szédet intézte fiaihoz: — A magyar közönségnek meg­van az a hibája, hogy állandóan szélsőségekbe esik. Egyszer túlbe­csüli az ellenfelet és lebecsüli a magyar csapatot, mint az Bécs előtt történt, — máskor éppen az ellenkező végletbe esik: lebecsüli az ellenfelet s olyan biztosra megy, mint például éppen az írek ellen. Borzadva hallok ilyeneket, hogy: „Az ir meccs nem meccs ...”, „Az ir csapat nem ellenfél..„Próba­galopp, sétagalopp az olaszok előtt” stb. stb. Hát ezt nem lehet eléggé elítélni. Aki látta a dublini mécs­esét, amelyen az íreket csak az utolsó öt percben tudtuk két vállra fektetni, úgy, hogy legjobb embe­rük, a balösszekötő már az első percekben megsérült, — azt tudja, mennyire nem lebecsülendő ellenfél Írország csapata. Most még hozzá kompletten áll­nak ki az írek. Aki tudja, hogy mekkora futballtömegeket mozgat meg a szigetország s hogy akár 7—8 erős válogatottat is ki tudnak ott állítani egyszerre, az nem beszélhet sétagaloppról. Ennek a mérkőzésnek * megnyeréséhez komoly fel­készülés és főleg önbizalom, a saját erőtökben való hit kell. Tudom,, hogy a futballhoz szerencse is szükséges, de a szerencse is a tudás mellé szokott szegődni. A kapitány ezek után taktikai utasításokat osztott ki válogatottjainak: — Turaynak csak annyit mon­dok, hogy amíg ki nem tapasztalta Dunne-t, ugyanazt csinálja, amit Becsben: rendőrködjön a center mellett. A szélső halfok gondja legyen az ír összekötők sakkban tartása, a szélsőkre viszont a hát­védek vigyázzanak. A hátvédek hallgassanak Szabóra, aki jobban látja a helyzetet, mint ők s ha Bécsben vasárnap magyar-olasz, hétfőn magyar­osztrák tenisz- mérkőzés — A Sporthirlap tudósítójától — • ■ Szombaton, vasárnap és hétfőn Magyarország, Olaszország és Ausztria legerősebb teniszcsapata találkozik Bécsben. Az egyes orszá­gok csapatai két egyes és egy pá­ros mérkőzést játszanak egymás ellen. A magyar csapatban Szigeti és Gábory játsza az egyest, Dallos György és Ferenczy a párost. Az olaszoknál Palmieri és Stefani az egyes játékos. A párost a jelenleg legjobb olasz pár: Taroni és Quin­rájuk kiált, hogy „Fogom!”, akkor az ír csatárok feltartása legyen a gondjuk. Meg ne ismétlődjék még egyszer a Korányi—Kutasi-eset. A csatársor taktikájára vonat­kozó utasításokat az ügy érdekében elhallgatjuk. A közönséget legjob­ban érdeklő utasítás azonban — tessék nyugodt lenni — ez volt: „Lőni, lőni és lőni!” Végezetül felhívta a kapitány a fiúk figyelmét a külsőségek fon­tosságára. Megemlítette, hogy az ir és a magyar himnuszt ezúttal zenekar fogja játszani s „feszes vigyázz-állást” kért. A kapitány végszavai ezek vol­tak: — Remélem, hogy mindnyájan megteszitek kötelességteket. tavalle játsza. Az osztrákoknál még csak a két egyes-játékost je­lölték ki Bawarowski és Metaxa személyében, a párosban rajtuk kí- még Matejka játékáról lehet szó. A mieink két csoportban utaz­nak Bécsbe, Gábory és Dallos ma, szombaton délután, Szigeti és Fe­renczy — Kehrling Béla csapat- kapitány kíséretében — vasárnap reggel. Ma, szombaton Olaszország Ausztria ellen játszik. Magyar- ország csapata vasárnap az ola­szokkal, hétfőn pedig az osztrákok­kal méri össze erejét. MEGYERI mirigydaganata miatt nem játszhat vasárnap. Helyette Szenes (Sorok­sár) lesz a B). csapat középfedeait*, Végleges a Ferencváros pünkösdi bécsi vendégszerep­lése! Az első napon kölcsön- Játékosokkal állnak ki a zöld-fehérek A „három jóbarát" súlyos bün­tetése A Ferencváros pénteki edzésén Sárosí dr. és Kemény, a két válo­gatott is résztvett. Mindketten tel­jesen egészségesek. Végleges már a pozsonyi műsor: a vegyes csapat reggel 7-kor indul a Nyugatiról s este a prágai gyorssal már vissza is tér. A Ferencváros vezetősége pénte­ken végleg megállapodott a bécsi torna rendezőivel. A tornán az Austria, a Rapid és egy olasz csapat vesz részt a zöld-fehéreken ki vük Megegyeztek az Austriával abban, hogy a magyar—olasz meccs napján a Ferencváros válogatott* jai helyén ésetleg kölcsön játékosok, kai áll ki majd. A második napon már a válogatottak is Bécsiben lesz. nek. ' A sorsolás úgy alakul majd, hogy az első napon az olasz és a magyar csapat játszik egy-egy osztrák csa­pat ellen, a második napon pedig a győztesek és a vesztesek kerül­nek össze. * A Ferencváros vezetósége Toldit, Korányit és Polgárt száz-szán. pengő büntetéssel sújtotta, TOMPA — FELMENTVE! A szövetségi kapitány megengedte Tompának, a Csikócsapat tartalék- hátvédjének, hogy egyesületének — a III. kér. FC-nek vasárnapi, tata­bányai meccsén résztvehessen. He­lyette Titkos II., a B) csapat tar­talékja áll készenlétben. LUCZ A m. KERÜLET CENTERE! Hétközben úgy volt, hogy a Hl. kér. FC a sok sérült miatt vasárnap pihenni fog, míg most váratlanul portyára — igaz, hogy csak egy mér­kőzésből álló portyára — megy: va. sárnap Tatabányán, a TSC ellen ját. szik a csapat barátságos mérkőzésül A következő játékosok utaznak: Gál. lina, Kocsis, Tompa, Steiner, Radnai, Beretvás, Fenyvesi, Vadas, Luca, Lencsés, Farkas és Schiller. Tompa csak az esetben mehet a csapattal, ha a csákócsapatban való játék alól felmentést kap. A csapat — Komor Ödön futballigazgató vezetésével —« vasárnap délben 1 órakor indul Ke* lenföldről és este nyolckor érkezik ugyanoda viasza. ,C IYIT K-PALvn. Hungaria-KOzepKSrQt 1936. évi május hó 3-án, vasárnap délután fél 5 órakor ipopszaa­MagvaropszáA nemzetek közötti válogatott mérkőzés, előtte 3/i3 órakor Olimpiai amatőr Válogatott- Nemzeti Liga B válogatott előtte */*1 órakor { Olimpiai B válogatott-Csikók válogatott 5 fipa12njj.

Next

/
Thumbnails
Contents