Sporthirlap, 1937. március (28. évfolyam, 18-25. szám)

1937-03-03 / 18. szám

flra12 mi. 120J(c (cseitsztou.t • l«l .... (romám *V- dinár (ingoszi.1 zogroschnn (oszt.) FnseUomigban . ■ 1— tr. Musonzáfbta < ■ , r-M 1. Kimetoruigbu • ■ . 15 PL AmerütAbtn ..... S C Eli&MtM irt n**yedérr«i BelfSIdrt 170 P. ioKtriábt I P. SutluuiierlkAbt 4 P. Egyéb ktttfaldr# 150 P. SZERDA 1937 március 3. XXVIII. évi. 18. szám Megjelenik: szerdán és szombaton S»rkeszt6ség és kiadóhiva­tal; Budapest, Vili., Bükk Szilárd-utca 4. u. III, cm. Telefon: Szerkesztésig; .... 1—413—39 Kiadóhivatal; .... 1—339—77 Csak délután é éráig Levélcím: Budapest 72. Postafiók: 57. i4z Újpest Vinczenélkül, a Hungária Sebes nélkül, mánySárosiról,a rangadó közelről, levél Szabó mérföldes futásáról, beszélnek szépen szerepelt korongozó- inkkal, öt 1-es a Sporthirlap osztályozókönyvében SZABÓ MIKLÓS másfél mérföldön indult hétfőn és 6 p 49.6 mp-es idő­vel 3-ik lett Jövő héten indul haza Futballegy letek ! Ma még lehet segélyt kérni az OTT-től! Szabó Miklós hétfőn este (a írd időszámításunk szerint ked­den hajnalban) Newarkban in­dult a Satonhatt College verse. (Az MTI kedd délelőtti rövid jelentése szerint Szabó csak 6:50-et futott.) A mi jelentésünket kedden délben fél 1-kor adták fel newyorki idő szerint, szóval jóval későbben. Tudósítónknak tehát ideje volt az adatok ellenőrzésére. A másfélémérfökies táv nem szo­kásos versenyszám. Amerikában ugyan divatos és világrekordot is tartanak nyilván erre a távra is. Az eddigi legjobb eredményt, 6:37.8-at, a svéd Wide futotta 1927-ben, Newyorkban, a Madison Square Gardenben és ezzel Nurmi 1925-ben futott 6:39.4-es ^csúcs­teljesítményét szárnyalta túl. A newarki pályán egyébként 1925-ben JS'urmi it indult és 4000. méteren nyén. A versenyről newyorki tudósítónk alábbi távirata szi. mól be: 11:55.9 mp-et futott, ami szintén bizonyítja, hogy a pálya nehéz, mert Nurmi ideje is csak alig valamivel 15 percen belüli 5000-nek felel meg; * Manning és Mc Cluskey sze­mélyében neves ellenfeleket győzött le Szabó. Utóbbit már az idei versenyekről is bizonyára jól isme­rik olvasóink. Manning az idén először indult fedettpályán. Már többször volt fedettpályabajnok, egy mérföldön 4:ll.l-et futott. Kitartó is, mert tavaly a 3000 méteres akadályfutás olimpiai próbaversenyét is megnyerte. # Szabó teljeesítménye nem kielé­gítő, mert a közel két és félkiloxné­térén biztosan kellett volna vernie, hai nem is Lasht, de legalább Beccalit, aki 2000 métertől fölfelé már nem számít olyan nagy klas­szisnak, mint a 2000 méternél rö- videbb távokon. Szabó eredmé­nyére — de nem szereplésére — mentség Vangel Gyula dr..nak, a NAC atlétikai szakosztályi elnöké­nek a nyilatkozata, mellyel mi is teljesen egyetértünk: — Nagyon sajnálom, hogy Szabó ezen a versenyen elindult — mondotta Vangel dr. — Nem lett volna szabad két nappal a bajnok­ság után újabb nehé» versenyen indulnia, különösen most, amikor betegsége után kondíciója még nem lehet 100%-os. Pedig a fedett, pályabpfnokságban elért 3:524 mp.es eredménye ismét azt bizo­nyítja, hogy Szabó világklasszis. * Kedden délelőtt az AAU, az amerikai atlétaszövetség táviratot intézett a MASz-hoz és újabb 21 napra kért Szabónak tartózkodási engedélyt. A szabályok szerint ugyanis legfeljebb 21 napra adhat egy atlétának külföldi tartózko­dási engedélyt. Erről is beszéltünk Vangel dr.-ral: — Az ellen nincsen a MAC-imk ellenvetése, hogy március 6.án még induljon, de azt akarjuk, hogy 10-én szálljon hajóra és in. dúljon haza. Játékvezető­küldés A JT játékvezető-küldő bizottsága kijelölte a vasárnapi mérkőzések ve­zetőit. NB-mérkőzések: Hungária—III. kér. FC (Hungáriá­ét, fél 4): Fehér I. Ferenc (Markos, Lindenibauim II.). Budai „11”—Bocskai (Hungáriá­ét, fél 2): Sálgó (Topscher, Faludi). . Elektromos—Ferencváros (Lator­ca-u., fél 4): Gombos (Ohernyák, Sessler). Szeged—Nemzeti (Szeged, fél 4): Bartók (Kerényi és egy déli kerületi partjelző). Budafok—Újpest (Budafok, fél 4): Iváncsics (Róna, Potecz B.). Phöbus—Haladás (Berlini-utca, fél 4): Majorszky (Havas, László I.), Profiliga: Váci Remény—Vác FC: Klasszén. Szürketaxi—Nagytétény: Bergida. Drogisták—Csepel: Kovács D. Lódén—Etc FC: Gallowich. MTK-pálya Hungária középkorút Március 7 én, vasárnap délután léi 4 órakor Huipia-lll.ker.FC Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte léi 2 órakor Budai „ir-Bocskai Nemzeti Bajnoki mérkőzés Amikor legutóbb az MLSz kép­viselői az OTT támogatását kér­ték, Kelemen Kornél dr., a ta­nács elnöke, arra kérte őket, hogy egyszerre adják be va­lamennyi segélytkérő NB-egye- sület kérvényét. Az MLSz felszó­lította az érdekelt egyesületeket a kérvények beadására. Csodála­tosképpen azonban a kérvények elég lassan szállingóztak. Még Június 28- 29-én A MASz intézőbizottsága kedden este ülést tartott, amelyen, több igen érdekes határozatot hozott. Az IB meghosszabbította Szabó Miklós rajtengedélyét Amerikáiban március 10-ig. (Szabó 10-én a Breme- nen indul haza.) Engedélyezte az IB május 16-ra a Torino—Pécs egyetemek közötti atlé­taviadalt. A tanács elé terjesztik az új arany­jelvényes atléták névsorát. Ezek: Aradi, Esztergomi, Istenes dr., Kiss, Kósa, Somló és Vadas. Az intézőbizottság tárgyalásokat folytat az osztrák és a holland szö­vetségekkel, hogy június 28. és 29-én Budapesten rendezzék meg a magyar­A vasárnapi kardcsapat­bajnokság csapatai Vasárnap kerül sor a vívóévad első nagyobb eseményére, az egyip­tomi portya miatt elhalasztott I. osztályú kardesapatbajnokságra. A Műegyetemen megtartandó ver­senyre alábbi összeállításban áll fel az indulásra jogosult nyolc egyesület: MAC (védő): Rajcsányi, Gerei, Berczelly, Nagy Ernő, Torday dr, Rónay dr, Szilassy dr, Pál dr, Szedmáky. HTVK: Kovács, Maszlay, Zirczy, Kőszeghy, Homoródy, Kevey, Hámory, ,Tímár, ma is van olyan NB-egyesület, amely köztudomás szerint rászo­rul a segélyre és — nem adta be kérvényét. Az MLSz azonban nem vár tovább. Ma, szerda délig még pótolhatják mulasztásukat a késedelmezők, mert aztán hala­déktalanul továbbítja az MLSz a beérkezett kérvényeket az OTT- hez. osztrák és a magyar-holland váloga­tottat. Ebben az esetben, ha a MASz megegyezik a terminusban a szövet­ségekkel, a kerületi bajnokságot el­halasztják. Az IB javasolja a tanácsnak, hogy a bajnoki számok közül törölje a 200 méteres gátfutást, minthogy ez nem nemzetiközi szám. Ezzel szemben a MASz a jövőben a kalapácsvetéssel, a hosszútávú gyaloglással és a 3000 méteres akadályfutással (olimpiai számok) fokozottabban fog törődni. Az IB javasolja a tanácsnak, hogy töltsék be a szövetségi kapitány tiszt­jét, amely már hosszabb ideje betöl­tetlen. BEAC: Rajczy dr, Bay, Zöld dr, Élthes dr, Molnár dr, Nedeczky dr, Márton, Rajna. UTE: Kabos, Palócz, Erdélyi, Kósa, Dunay, Tabajdy, Hidas, Vitéz, Bodnár. RÁC: Schréder dr, Doros dr, Csobály, Székudvary, Szidanits, Pálinkás, Eckl. MTK: Dietz dr, Nyilas, Hamvai, Rostás, Liebermann, Lichtmann, Kánitz, Fülöp, Kun. BSE: Babnigg, Dabóczy, Hajós, Kiéli, Prückler dr, Ványi. HVC: Szász, Somló, Robinson, Lányi, Kláber, Gyéres, Teifel. Bándi. Az elöméi'kőzésekből, melyet két négyes csoportokban bonyolítanak le, két csapat kerül a négyes dön­tőbe. A csoportbeosztás még nem történt meg. Newyork, március 2. Szabó Miklós hétfőn este Newarkban indult a Satonhall Col­lege versenyén. Ez a verseny az eredeti műsorban nem szerepelt és Szabót a bajnokságban elért kitűnő eredménye után hívták meg. Szabó másfél mérföldön indult. A versenyen 10.000 néző volt jelen. A newarki pálya nagyon nehéz. Kerülete 161 méter, for­dulói nem emeltek, talaja sem a legkifogástalanabb. Az 1 és fél mérföldes versenyben öten álltak rajthoz: Lash, Beccali, Manning, Mc Cluskey és Szabó. Lövés után azonnal Lash áll az élre és nem túl erős iramban ve. zeti a társaságot. Beccali és Szabó Lash mellett fut, kívül, úgy, hogy Szabó már a harmadik pályára szoruL Manning és Mc Cluskey közvetlenül mögöttük helyezkedik. Félmérföldön, ame­lyet elsőnek Lash ér el a mellette futó Beccalival és Szabóval, 2:10.5 mp a vezetők ideje. Most még álmosabb lesz az iram. Sza­bónak kellene előremennie és fokozni, de ő megelégszik azzal, hogy Lash és Beccali mellett marad továbbra is. Az élhármas együtt fut még 1 mérföldnél is, itt az idejük 4:32.6. Nem valami jő, hiszen Lash két mérföldes világrekordja közben az 1 mérföld ideje 4:28 mp volt. Az utolsó fél mérföld irama valamivel erősebb. Beccali erősít, de Lash könnyen veszi át az iramot. Szabó még most is mellettük van. Az utolsó körben hatal­mas erejű hajrá, amely a végén két méterrel dől el Lash javára Beccali cll6nt Szabó mikor látta, hogy őket nem verheti meg, lelassított. Manning és Mc Cluskey ekkor már messze Szabó mögött volt. A részletes befutó: 1. Lash 6:47.9, 2. Beccali 6:48.2, 3. Szabó 6:49.6, 4. Manning 6:53.2, 5. Mc Cluskey 6:54.1 mp. A pálya nehéz voltára jellemző, hogy Cunningham 1000 yar­don 2:18.6 mp-et futott csak. (Beccali világrekordja 2:10. Szerk.) Béla# Miklós. osztrák- holland - magyar hármas atlétaválogatott viadal Budapesten Törlik a 200 méteres gátfutást a bajnoki számok közül T

Next

/
Thumbnails
Contents