Sporthirlap, 1937. június (28. évfolyam, 43-51. szám)

1937-06-02 / 43. szám

UOKcicsehsziou.) Olaj ____(román) 2‘ A dinár ciugoszu 20 groschen (oszt.) Franciaországban , . 1— ir. Olaszországban > » , —.80 1. Németországban , , . 15 Pl. Amerikában ■ ■ < • , 4 C. Előfizetőd ára negyedévre: Bel f5ldre 3.70 P. Ausztriába 9 P. Eszakameribába 4 P. Egyéb külföldre 8.50 P. SZERDA 1937 június 2. XXVIII. évi. 43. szám. Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztőség és kladébiva* tál: Budapest. Vili., Baki Szilárd-utca 4. az. III. em> Telefon: Szerkesztéség: .... 1—413—99 Kiadóhivatal (csak délután 6 óráig)................... Le vélcím: Budapest 72. Postafiók: 57. Ma (Debrecenben): Bocskai—Nemzeti Még 7 nap és 7 mérkőzés az idei NB, nagy alkalmat szalasztott el a Phöbus, S Finnországba, elültették a vízipólózók olimpiai tolgyfacsemetéjét, Vince edzésbe állt, Kállai játszik t**imÉm*mmamam«m«Aee^e^«aaMuyi^e.e.e.e«>.e.>.^^aeaa^rJrTrJ[YlYivriri^iinirmY^ririririrmrmrrriririr^^ BESZEL A HUNGÁRIA... • zz a vasárnapi mérkőzésről, a kövek­ről, a labdaszedőkről, a Turay- esettől és az ellenségeskedésről BRÜLL ALFRÉD: Miért? Miért?? Miért??? — A Sporthirlap tudósítójától — j?~ ' A Nemzeti Színháznál lámpa­oszlopnak dőlve Titkos vár a villa­mosra, hogy kiutazzék a Hungária edzésére. Oda igyekszünk mi is, van időnk tehát elbeszélgetni a vasárnapi meccsről. HOGY KEZDŐDÖTT? — Igaz, hogy Korányi és Bíró tsszeütközése volt az első incidens, — mondja Titkos — de ebből még nem lett volna baj, mert véletlen volt, ezt Korányi maga mondta nekem meccs után. Ellenben Szojka állandóan rugdosta Turay térdét, még hozzá hátulról, így nem is csodálkozom rajta, hogy végül el­vesztette a türelmét Suttyó. A játékvezető egyetlen helyes ítélete az lett volna, hogy kiállítja Turayt, Szojkát és Bertókot. Ettől kezdve a meccs végig rugdalózás volt, a Szeged olyan piszkosan játszott, hogy sohasem tudtuk, mikor sérü­lünk meg egy félévre. A Fradi- publikuml Hát arra nem tudok elég súlyosat mondani. (— Igaz, hogy köveket dobál­tak?) — Ekkorákat, mint a kezemfeje. ’Dehát ezen nem is lehet csodálkoz­ni (11)... SAS FERENC Közben kiérkeztünk az MTK- pályára, Sas Ferivel találkozunk legelőbb. Civilben sétál a taccs- vonalon. MTK-pálya Hungária középkorát Június 6-án, vasárnap délután 6 órakor Hongária—Kispest Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte 4 órakor Ferencváros—Haladás Nemzeti Bajnoki mérkőzés (— Mi baj?) Keserves mosollyal felel: — Kissé meghíztak a bokáim. Annyiszor másztak bele, hogy nem győztem számolni. Abszurdum az Üllői-utón játszani. (— Maga is látott kövekkel dobálni?) — Az egyik a homlokom mellett süvített el. Állandóan a közönség felé kellett fordulnom, mert ha hátat fordítottam, mindjárt célba, vettek. (— Mi volt az eset a labda­szedőkkel?) — Már Kálmán király meg­mondta, hogy a labdaszedökröl, akik nincsenek, szó ne essék. Az elején még volt a partvonal mel­lett két srác, később eltűnt mind a kettő. Képzelem, hogy sírt az édes­anyjuk ... Most magárahagyjuk Sas Ferit a hízott bokáival, besétálunk a pályára, ahol Schaffer fejelget fiaival. A LABDASZEDÖK REJ. TÉLYÉHEZ Szabó Tóni úgy látszik megunta a fejelgetést, vagy nagyon melege lehet, mert itt ül a fűben a kapu­háló árnyékában Az ő véleménye is idekívánkozik: — Jó egynéhány éve futballo­zom — mondja — de ilyent még nem pipáltam. Aki fent ült a tri­bünön és pláne fradista, az azt hiszi, hogy semmihéq olyan ri­csajban futballozni. Csak próbál­nák meg... (— Mit tud a labdaszedőkről?) — Volt vagy nyolc a kapum mögött, de leépítették őket. Ha a labdáért szaladtak, rájuk kiabál­tak: „Hagyd! Majd a kapus sza­lad érte!" A srácok persze hagy­ták és örültek, hogy meló nélkül nézhetik a mecd.set. TURAY MARÓDI! Keressek Turay Jóskát, de sehol sem találjuk. A vörös Taki adja meg a felvilágo'sítást: — Suttyó lábát kissé kikészí­tette Szojka, mert elég tapintatla­nul mindig ugyanazt rúgta. Turay el is kéredzkedett a mai edzésről és hazament pihenni. Ha már Takival beszélgetünk, megkérdezzük, mit szól a vasár­napi botrányhoz. — Kérem, én nem szólok sem­mit. Amióta egyszer Mándi Gyu­lának azt kiabálták, hogy panopti­kum-szökevény, azóta én az Üllői- útón nem tudok csodálkozni. SEBES FÁJDALMAI Aki itt van a pályán, legyen az profi, amatőr, szurkoló, pálya- munkás, vagy akárki, mind a va­sárnapi botrányról akarja el­mondani a véleményét. Izgatottak és szomorúak, nem győzik pana­szolni vasárnapi keserveiket. Va­lamennyit meghallgatni sem időnk, sem helyünk, ellenben kérdezzük meg a gyúrópadon fekvő Sebéstől, mitől olyan kék a lába. — Már nem is tudom, ki rúgott meg, szerencsére nem nagyon tra­gikus. De azt' tessék megírni, hogy minden rúgásnál jobban fájt a közönség viselkedése. Ctsak azt nem értem, hogy aki ennyire gyű­löli a Hungáriát, az miért jön ki a meccsünkre, miért nem megy ki csak a második meccsre. Most Kis-Kalkusz szól közbe? — Mondhatom, ez még sohasem fordult elő velem, hogy mecM közben megfájdult volna a fejem. Most először... A Fradi-közönség- röl jobb nem beszélni. AZ EDZŐ VÉLEMÉNYE Schaffer Alfréd most jön le a pályáról, mert vége az edzésnek. Ingujjban is csurog róla a víz, de azért van ereje kifejteni vélemé­nyét. Szintén fel van háborodva. (Folytatása a i. oldalon.) Ma délután fél 6 órakor a MAFC-pályán KISOK—BLASz ifjúsági serlegdönfő Két változás a BLASz csapatában — A Sporthirlap tudósítójától — Az ifjúsági válogatott csapatok rangadója mindig a KISOK—BLASz mérkőzés. Ma, szerdán ismét rang­adó lesz a MAFC-pályán, az MLSz által kiírt ifjúsági serlegmérkőzések döntőjében találkozik a két csapat. Különösen növeli az érdekességet, hogy a KISOK csapatának közép­fedezete Sárosi III., akit Gudenus báró „embereként”, fel­fedezettjeként emlegetnek. És Gude­nus Hugó br. — a BLASz kapitá­nya! Sárosi meg akarja mutatni, hogy Gudenus br. méltán kardoskod­hat mellette: megüti az országos vá­logatott mértékét is. Persze — mint az a múltban is volt — a két kapitány pesszimista. Buday Gyula tanár, a KISOK szakosztályvezetői e ezt mondja: — Sárositól függ minden. Ha ő ki­játszó legjobb formáját, nem veszt­hetünk, A BLASz összeállításit na­gyon sikerültnek tartom. Igen nehéz mérkőzésünk lesz! Gudenus Hugó br., a BLASz ifjúsági kapitánya így nyilatkozik: — A KISOK olyan jó, mint ami­lyen évek óta nem volt. Becsülete­sen, jól akarunk játszani. — Egyébként, sajnos, tartalékosán kfell kiállnunk. Holzer II. vasárnap megsérült, Bíró pedig agyvérzést kapott. Helyettük Böjty (Törekvés) és Weizer II. (TSC) a balhátvéd, illetve a jobbszélső. A mérkőzést ma, szerdán délután fél 6 órakor tartják meg a MAFC bertalanutcai pályáján. . Játékvezető: Noth. Előtte 4 órakor lesz a BSzKRT— MAFC kölyökmérközés. Pesterzsébeten rendezi űszóversenyéf a BEAC, mert drága a„Császár“- A Sporthirlap tudósítójától — Vasárnap kerül sorra az egye­temiek úszóversenye. A nevezési zárlat jól sikerült, mert több fon­tos szám kerül sorra a versenyen, így például a BEAC-versenyen kezdik meg a Vencel-vándordíjért folyó küzdelmet. Először a 200 méteres gyorsúszást rendezik meg (indul Csikkel az élen a gyors- úszók színe-java). Két barátságos vizipólómeccs is lesz: BEAC— ETC és MTK—III. kér.. TVE. A versenyt vasárnap délután fél 5 órakor tartják meg — Pesterzsébeten, az ETC­uszodában. A BEAC egyik vezetője erről ezt mondja: — Mi. a, Császár-uszodában akartuk megrendezni a versenyt, de az anyagi feltételeket nem tel­jesíthettük. A tavalyi 160 pengős bérrel szemben ugyanis idén 200 pengőt kellene fizetni s akkor is csak este 7 órától kaphatnák meg az uszodát. Ehhez jön még a sze­mélyzet költsége, valamint a vil. lány bekapcsolása, hát... lehetet­len! Bevétel ezzel szemben alig lett volna. Pesterzsébeten bizonyá­ra lesz sok érdeklődő. * Mint látható, nagyon.nagyon kellene már az a margitszigeti nyitott versenyuszoda. A császár­uszodai magas béreket nem fogják tudni vállalni az egyesületek. Saj­nos, más uszoda azonban nem áll rendelkezésre. Sürgősen vissza kell hozni a régi béreket, amelyek amúgyis bőségesen kárpótolták az uszodát a vasárnapi fél délutánért. I Árai 2 liü.

Next

/
Thumbnails
Contents