Sporthirlap, 1937. szeptember (28. évfolyam, 69-77. szám)

1937-09-01 / 69. szám

Ma este az év nagy ö zése: Németország—Magyarország Rengeteg újonc a csehszlovák válogatott­jelöltek között Ma gyakorlómérkőzés Pardubicban — a Slavia-játékosok nélkül — A Sporthirlap tudósítójától — Vasárnap már újra a JT kiküldöttei vezetik a BLASz-mérkőzésekety — A Sporthirlap tudósítójától — Prága, aug. 30. A csehszlovák bajnokság — akárcsak a magyar — teljes üzemben van már. A múlt héten .— szintén a magyar NB-hez ha­sonlóan — rangadó szerepelt az első forduló műsorán s a Sparta legyőzte a Slaviát. A piroscsilla­gosok a második fordulóban is vereséget szenvedtek — igaz, hogy a Sparta sem járt jobban. Dehát ez sovány vigasz. Bican egyelőre nem sokat javított a Slavia csatársorán. Az itteni la­pok egyöntetűen azt írják róla, hogy hiányzik belőle az átütőerő, ezért nem eléggé eredményes. A magyarok elleni mérkőzés előtt nem túl bizakodó a hangu­lat. A bajnokság a nagycsapatok veresége folytán érdekesebb, viszont mégiscsak megnyugta­tóbb, ha a Sparta és a Slavia van formában, nem pedig az újoncok... A készülődés azonban mégis nagyban folyik már s szerdán Pardubicban edző. mérkőzés lesz, amelyen a válogatott jelöltek meg­mutathatják — mennyire reális a bajnoki tabella jelenlegi képe. Az edzőmérkőzésen nem vesznek részt a Slavia-játékosok, mert a Bohemians ellen kupameccsük van. így aztán még több újonc juthat szóhoz. A válogatott jelöltek névsora: Kapusok: Riticska (Prostejov), Krista (Sleska-Ostrava). — Hát­védek: Burger (Sparta), Luger (SÍ. Ostrava), Stiasny (Brati- slava). — Fedezetek: Kovács (Bratislava), Kreuz (DFC), Sva- ton (Kladno), Kolsky (Sparta), Sínek (Pardubic). — Csatárok: Csabana (Zidenice), Tleva (SÍ. Ostr.), Metala (Zid.), Kuchta MTK-pálya Hungária-középkörút Szeptember 5-én vasárnap délután 4 órakor Hungária—Szürketaxi Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte 2 órakor Nemzeti—Bocskai Nemzeti Bajnoki mérkőzés Dietz Károly dr. szövetségi ka­pitány kedden este kiegészítette a válogatott keretet: Pázmándyt az Elektromosból, Odryt pedig a Szürketaxiból hívta meg a keret­be. Pázmándy rendelkezésre áll, Odry csak akkor vehet részt az edzésen, ha szolgálati helyéről el­A Cramm-Henkel kettős megnyerte Amerika páros bajnokságát! — A Sporthirlap tudósítójától — Az amerikai teniszbajnokság férfi­páros számának döntő mérkőzése óriási sikert hozott a németek két legjobbjának, a Cramm—Henkel kettősnek. Szetveszteség nélkül le­győzték a Budge, Makó párt! Ered­mény 6:4, 7:5, 6:4 volt! Tizennyolc év után elsőízben sikerült idegen versenyzőnek elhódítani amerikai teniszezők elől az újvilág páros baj­noki címét. A két német versenyzőt nagyszerű teljesítményükért a közön­ség lelkesen ünnepelte. A női páros döntőjében a Babcock, Van Ryn kettős 7:5, 6:4-re verte Marble, Fabyann párt. JOÓS ÉS PUSZTAI SÉRÜLT. Vasárnapi játékuk biaonytaian. engedik. Ez kedden este még nem dőlt eL Az edzés 4 órakor kezdődik a hungáriaúti pályán. Schaffer Al­fréd vezeti és azon mind a har­minchárom kerettagot foglalkoz­tatni fogja a kapitány. VASÁRNAPI JÁTÉKVEZETŐ- KÜLDÉS NB: Hungária—Szürketaxi: Szigeti. (Aczél, Róna L.) — Nemzeti—Bocs­kai: Újvári. (Gébért, Polgári.) — Kispest—Ferencváros: Bartók. (Szöl- lősi, Szőke II.) — Budafok—Újpest: Iváncsics, (Vajda Gy., Járai.) — Phöbus—Budai „11”: Klug. (Dorogi, Gallo-wich.) — Törekvés—ETO: Bo­I ronkay. (Pleszkó, Kőhalmi.) — Szeged—Elektromos: Hertzka. (Po- tecz B., Molnár L.) II. liga: Váci Remény—Erzsébet: Fogéi R. (Két középker. pjelző.) — Tokodi ÜSC—Szolnoki MÁV: Juhász dr. (Két középker.) — DVTK—Simon- tomyai BTC: Leiner (Közép). (Két északi kér.) — Vasas—Drogisták: Gellért. (Koltai B„ Molnár I.) — Vác FC—Váci SE: Kovács D. (Hun­falvi, Gesmai.) — Csepel—Álba Re- gia: Viczenik. (Návai, Halász Gy.) — SBTC—Haladás: Gombos. (Két északi kér.) — HÁROM ÉS FÉLÓRÁS KÜZDELEM UTÁN, balszerencsével kaptam ki Des- tremeautól, meséli a párisi FVB teniszversenyéről hazaérkezett Dallos György, kitűnő DC-játé- koÁudb Az MLSz kedden este elnöki ülést tartott. A főbb határozatok a következők: Szeptember 19-én, a magyar­csehszlovák mérkőzés napján já­téktilalom lesz Pesten. Csak az el­maradt és erre a napra kitűzött amatőrmérkőzéseket lehet leját­szani, azokat is déli 1 óráig be kell fejezni. Profimeccsek megtar­tása ezen a napon tilos. A Brünn- ben játszó csapat a „B.válogatott” nevet kapta. Az MLSz a rendezést és az esetleges jövedelem fölötti rendelkezési jogot az NB-re bízta. Kísérők: a szövetség képviseleté­ben Csányi József dr., Róna Már­tin mint szövetségi kapitány és Faragó Lajos mint intéző. A Zág­ráb ellen lekötendő mérkőzés vá­rosok közötti meccs lesz. A cseh­szlovák mérkőzés II. félidejét a rádió is közvetíti. A Ferencváros—Lazio KK- döntőre Az úszók nemcsak Párisban vol­tak gyorsak. Szerdára várták őket haz2, mégis hazaérkeztek már ked­den délben. Velük jött a két teni­szező, Dallos és Ferenczy is. Belez- nay László dr, a diadalmas úszók vezetője magyarázta: — Részben mór vágyódtak haza a fiúk, részben pedig jobb, ha kisebb csoportokban utazunk, ezért jöttünk előre. A futballisták és az atléták csak szerdán érkeznek. A pályaudvaron senki sem várta a versenyzőket. Délutánra azonban már az egyetemisták tudtak a hazaérkezésről. Lengyel Árpád lakásán, bent a diákotthonban ott volt a BEAC fél vízipólócsapata, amikor este benéztünk oda. Lengyel éppen nagyban mesél: — Csik Ferkó és Lengvén Gyurka Keszthelyre utazott pi­henni. Általában nagyon fáradt a társaság. Gróf Döci is. Nem aka- rídzik már több versenyen indulni az idén. — Milyenek voltak az ellenfelek? — Aránylag könnyű dolgunk volt minden számban, egyedül a 200 méteres mellúszás volt nagyon izgalmas. A német Schidte még a hajrá kezdetén is vezetett valami­vel, de akkor elkezdett pillangózni és ez annyira kifárasztotta, hogy Ferkó belevágott és győzött. Azt meséli még Lengyel, hogy Hídvégi biztosan győzött a mű­jugoszláv és osztrák partjelzőket kértek. — A Soproni VSE kérte, hogy esetleges üresedés esetén a II. ligába osszák be. Az elnökség e kérést — mint szabálytalant — elutasította. — Tudomásulvette az elnökség a belügyminiszter döntését az NBB elhalasztása ügyében. (A halasztás elleni pa­nasz elutasítása.) Végül tudomásulvette az el­nökség a BLASz és a JT közötti megállapodást a játékvezető­küldésre és azoknak díjaira vonatkozólag és felkérte a JT-t, hogy az e heti játékvezető-küldést már a meg­állapodás alapján eszközölje. Ezek szerint vasárnap már újra a JT által kiküldöttek vezetik a BLASz meccseit. (Kedden este ideiglenes megállapodás jött lét­re a BLASz és a JT között. A karteltárgyalásokat később foly­tatni fogják. ugrásban, minden mesterkedés nélkül. — Milyen volt a lakás? — Hát az elszállásolás rossz volt. A város szélén laktunk egyágyas szobákban kettőn pótággyal. Én például a szekrényajtót sohasem tudtam kinyitni. A nem egészen jó eredményeket a tourellesi uszoda nehéz, hideg vizével magyarázza Lengyel. A magyar úszók óriási sikert arattak, a közönség nekik szurkolt. — De most aztán pihenünk egy nagyot. A NÉMET ÖKÖLVÍVÓ- VÁLOGATOTT kedd délután fél 5 órakor még egy utolsó, könnyű edzést tartott. A ver­senyzőit és a vezetőség autóbuszra kapott és elrobogott a Testnevelési Főiskolára. Hamarosan nekivetkőz­tek és melegitőruhákban futottak, labdáztak és „ámyékboxoltak.” Csu­pán Campe dolgozott erősebben, hogy az utazás okozta merevségét eltüntesse. Fél 7-kor már visszaér­keztek szállodájukba, vacsora után még rövid séta következett és azután ismét: alvás. Ma, szerdán déli 12 órakor kerül sor a mérlegelésre. NINCSEN SÉRÜLT a magyar boxválogatottbán. A bá­rom sérülés-gyanús: Énekes II., Ku~ binyi és Papp már teljes egészség­nek örvend. Az orvosi vizsgálaton Kreisz dr. főorvos mindhármukat harcképesnek nyilvánította. Hazaérkeztek a főiskolás őszók, a két teniszezővel együtt — A Sporthirlap tudósítójától — fin 0*"™" " 1 .................■■■"■ .............T '—nwwwa SZERDA ^ ^ m írn ti 1937 szcpt* A III ^galÉj i XXVIIL évi. 69. szám. 1.204C1CS9HSZÍOOA .88 g K | namBism■ B iái .... (román) ~ ■- d| t||[ Mm, ® M M 1 Meg/elenik: 21/ dinár ftugoszl.) ljj»' T§|| 81 ffli fis ff szerdán és szombaton 20graseften (ősz?.) 1 1 1 | jpl * I Franciaországban . . 1,25 fr ÜL ’jffl Wg WM. Kohlt E® ja Szerkesztőség és kiadóhiva­Olaezországban . . -.80 L JSmI!&» '{SS Wtt fljjt ff ■ tál: Budapest. VIII., Bökk Németországban . . 15 Pf. j᧠30' HM 0 W Szilárd-utca 4. ez. III. em. Amerikában .... 4 C. Wt. Jt ^ * | Telefon '=r~rrz 111 ja Szerkesztőség: .. 1—413—93 Előfizetési ára negyedévre: m Kiadóhivatal (csak délután Belföldre 2.70 P. Ausztriába SS 6 óráig): .............. 1-339—77 3 P. Északamerlkába 4 P. •• 8 Levélcím: Egyéb külföldre 3.50 P. BraiT—Hl—IW1—"nuMniTmiiHimii isii simii in A csehszlovák közvőlemőny ál­talában a csatársorban vár meg­lepetéseket, azaz: sok újoncot. (Prostejov), Rulc (Zid.), Luk-i nár (Bratislava), Schlohger (Na- chod). Ma délután válogatott edzés a Hungária-uton Pázmándy és Odry a keretben! — A Svorthirlav tudósítójától —

Next

/
Thumbnails
Contents