Sporthirlap, 1938. december (29. évfolyam, 95-103. szám)

1938-12-03 / 95. szám

^wi^.^^jjMpi^giigiggp.ii ii «i ■■■— ■i.m ■■■■*■■ ^ SZOMBAT Cia‘ss5^r B 1938 dcc. 3.------------------------------- Já B WbGB XXIX. évi. 95. sxém. ^ 6 ' «J...........(román JBT • B B ---- ^ W^ffi I B B W Megfenik: 2V: omar Ougoszl. JtiTll B B VjB 1^ szerdán és szombaton ■ b b b b b ________________ Olassorsiásbao IS j^B U ....... 4C ^BB BB BB B 1^ M ^ Sí*rke«zt6«éa «• kUdóhW*­B 9 f Szilárd-utca 4. tz. III. cm. jlMllSr^ iM <r Telefon: Előfizetési ár* negyedévre: ^B ffl / / /» i. ,**** .. , ..... ^B n\i\'\m Szerkesztőség: .... 1—4U—M Belföldre .................*.7» P KladóbiraUl (esak délntén Eszakamerikába .... t— P ^wBmWBPr ffr C éráié): 1—S39—77 r.srcb külföldre .... í.S» P ^___________________ A, Levélcím: Bmh mhhbbbbbhbbmbbbibbhmhbbbbhhmbbbmbmmmbhbmbmbbbbív Ma kezdődnek Budapest ökölvivóbainokságai Bevilacqua tábornok az olasz-magyar tornászviadalról <m',°7C5^F\ y 7 o, ' \ /. Főpróba Glasgow előtt Budapest csapatának gyű zeimát vártuk Párls ellen Gondolatok a párisi mérkőzés előtt — A Sporthirlap tudósítójától — Az elutazás előtt a pályaudvaron mondta Dictz Károly dr szövetségi kapitány: — Szóval indulunk ... Megtart­ják a mérkőzéseket... Bizony most ősszel sorra el­maradtak a válogatott mérkőzések. Előbb a prágai, azután a bukaresti, majd a olaszok lemondták a budapesti magyar—olasz mérkő­zést. Csak a válogatott edzéseken Ü8ÜVFH Olmelest# & ifili I Eli vegyiisztiiógyár kabát, öltöny tisztítása fogalom! és kosztüm DeAk Fercnc-u.ié.T. J8-15-9S) kísérletezhetett a kapitány, hogy aztán összeállítsa csapatát erre — az utóbbi évek egyik legnehe­zebb, legnagyobb feladatokat jelentő — portyára. Az első állomás (vasárnap): Paris. Főpróba a glasgovii mérkőzésre. O Tizenhat játékost vitt magával a kapitány a portyára, ezt a tizenhat fiút játszatni akarja Parisban is. Nem ismerjük tehát pontosan az összeállítást, az össze­állításokat, de ha a keretet nézzük, akkor is találunk aggasztó kérdé­seket : Hol maradt az igazi jobbszélső? (Mert Cseh nem az.) Miért nem került be, Kolláth? (Aki kétségtelenül kiváló formát mutatott az ősz folyamán.) JavuLe Toldi vasárnapig? (Mert a Phöbus ellen nem játszott jól.) Mi lesz a taktikával? (A válogatott edzésen néhány játékos nemtörődömsége miatt sántított ez.) FTC-**4lvs* l^-< u,lői út 129 December 4-én, vasárnap lélután háromnegyed 2 órakor Ferencváros- Kassa válogatott barátságos mérkőzés előtte háromnegyed 12 órakor FTC Di*ÁVAG NBB mérkőzés És így tovább aggódhatunk Zsengellér és Sároei dr utóbbi hal­vány játéka miatt, de mégsem kell reménytelenül várnunk a három Mérkőzést. Különösen nem a Paris—Buda­pest találkozót. w Páris csapata az utóbbi években mindig nehéz ellenfél volt. Már nem kirándulni jártak a magyar csapatok Parisba, elmúlt az 5:l-es győzelmek ideje: erős válogatott csapatunk is' verejtékes küzdelmet vívott Parissal. A már hagyomá­nyossá vált Páris—Budapest találkozások során tavaly 2:l-re győztek a franciák, az idén- február­ban pedig csak l:l-et értünk el. „Örülhetünk, hogy nem vesz­tettünk Parisban.” „Vereség fenyegetett.” így szóltak a magyar vélemé­nyek. Pedig nem is volt gyenge a csapatunk: Sziklai (helyére később Háda állt be) — Korányi, Bíró — Lázár, Szűcs, Dudás — Béky, Vinczc, Kállai, Kalmár, Titkos. s A párisi csapatban egész sereg náiunk is ismert futballista játszik. Például a volt osztrák Hiden, Zsifkovics, a sokszoros jugoszláv válogatott, Simányi> a magyar­származású játékos, aki igazán „nagy” lett Franciaországban, aztán Moulet, a Red Star játékosa, akit a Kontinens-válogatott Aston- nal állítanak egy sorba. Páris csapata tehát ezúttal is hű a hagyományokhoz: nagyon jónak ígérkezik. A védelme biztos, a fedezetsor nagyszerű egyéni játé­kosokból áll, a csatársorban a jobbszárny nagy klasszis. ír Parisban azonban győznünk kell. Játékerőben a budapesti csapat jóval a párisi felett áll. a papír­forma alapján többgólos győzel­münk sem lenne meglepetés. De jól tudjuk, hogy milyen nagy sze­repet játszanak a futballmérkőzés eredményének kialakulásában a különböző körülmények — mint az időjárás, a pálya, a közönség, a játékvezető. Mindent egybevetve, ha a magyar csapat akarással játszik és taktikája jó lesz, biz­Paraki Ferenc, a műszabadgyakorlatok akrobatája tató előjelek mellett folytathatja útját Skóciába. ¥ Kétgólos budapesti győzelmet várunk. Pericht Rezső visszavonul? Hiteles forrásból értesültünk, hogy Pericht Rezső, a BBTE atléták ki­váló szakoktatója a visszavonulás gondolatával foglalkozik. Egyelőre még nem sikerült megtudnunk, hogy mi áll a visszavonulás hátterében. Egy azonban bizonyos: Pericht Rezső távozása nagyon súlyos vesztesége lenne az edzőkben amúgysem túl jól álló magyar atlétikának. Feloszlik az FTC korongcsapata (?) Csák István dr kilépése az FTC- ből nagy elkeseredést okozott a zöld-fehér játékosok körében. Pénteken este megjelentek a játékosok a jégen és ott beszéltek az ügyről. Az elkeseredett hangu­latban többen kijelentették, hogy nem játszanak többé ők sem az FTC-ben (?) A helyzet ugyanis az, hogy az fcTC-inek most nincs kapusa. Beszéltünk a zöld-fehérek egyik vezetőjével. •— A szakosztály még nemi fog­lalkozott hivatalosan Csák kilépésé­vel — mondta. — A magam részéről remélem, hogy játékosaink meggondolják a dolgot és csak azért is megmutatják majd a bajnokságban, hogy az FTC-t egy játékosának kilépése még nem töri le. Hír szerint Pálfaivy a BBTE- be, Sennyey pedig a BKE-be akar lépni. Hű, de tudn ezekül... Megjegyzések az olasz tor­nászok péntekieűzéséről „Guglielmettifől nehéz elvenni az egyéni győzelmet*' •— A Sporthirlap tudósítójától — Pénteken este 7 órakor edzésre gyűltek össze az olasz tornászok az NTE tornacsarnokában. Sokan voltak kíváncsiak az olasz torná­szok mozgására, a karzaton számos néző gyűlt össze, de találunk „szakmabelieket” is. Itt van Pelle István dr, világbajnokunk, Kecske­méti Gábor, a sérült válogatott és még sokan mások. Az olasz fiúk hamarosan mezbe öltöztek, befutottak a tornaterem­be. Azonnal a nyújtóhoz ugrottak és néhány bemelegítő mozgás után elkezdték próbálgatni gyakorlat­anyagukat. Egymásután lépett a nyújtóhoz Ternelli, Monetti, Fio- ravanti, Guglielmetti... Guglielmetti leugrása után zúgott az álmélkodás: — Nagyon tud ez a fiú. Temelli is nagyon szép elegán­san mozog, úgy látszik, a nyújtó erőssége az olaszoknak. Ncri szaltóleugrása valóságos artistamutatvány számba megy.-— Van szíve belehúzni a fiúnak, — jegyzi meg Pelle István elis­merően. Kecskeméti Krizmanich kapitány mellett árgusszemckkel figyeli az olaszok minden mozdulatát. —. Csodaszép magas szóitokkal dolgoznak ezek az olaszok, — mondja. — Alig akad egy-két gyengébb ember köztük. Nem fia­tal fiuk de úgy látom, Berlin óta még fejlődtek. Kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak lovon. Kecskeméti kíváncsisága hama­rosan kielégül. Előkerül a ló. Itt is nagyon szépen dolgoznak az olaszok, Guglielmetti gyönyörű láb­tartással és remek, könnyed csípő­mozgással csak úgy rázza ki ujjá- ból a szebbnél-szebb körzéseket. Neri is úgy dolgozik, mintha visz- ssanyerte volna régi formáját. Krizmanich kapitány elismerőleg bólogat: — Még szerencse, hogy mi is ja­vultunk a lovon, — mondja. — Ügy látom, hogy az olaszok itt is erősek. Az öreg Neri még mindig nagyon tud, a többiek is fejlődtek, mióta utoljára láttam őket. Nem tudnék hirtelenében egy szer t sem tolóim, ahol gyengébbeknek tarta­nám őket a mieinknél. Ha nagyon gondolkodom, úgy látom, hogy ío- von és. korláton egy ániynU.lt 'l jobbaknak látszanak nálunk . A bennfentesek között, most. ta­lálgatás indul meg, hogy ki lehet a viadal egyéni győztese. Pelle István dr. szerint: — Guglielmetti, Börcéök, Ne. i, és ha a korlát és a gyűrű kifut neki, Pataki között dőlhet cl az el­sőség. A beszélgetés közben Guglielmetti a korláton kéz­állásból csodás léghengert mutat be, utána pedig bravúros és mutatós leugrást. Krizmanich meg.jeg.vzi: — Én úgy látom, hogy Gugliel• mettitől nem lehet elvenni az egyé- ni győzelmet. Körülbelül másfél óráig dolgoz­tak az olasz tornászok a szereken, utána a műszabadgyakorlat- anya­gukat próbálgatták. Különösen Neri arisztikusan szép és a tökéletességig kicsiszolt gya­korlat-részei tetszettek: Kecskeméti nem győzött eleget csodálkozni és megjegyezte:' — Nagyon jól kell, hogy men jen Patakinak a műszabadgyakorlat, ha nem akarja, hogy a „háziverseny- száma” idegen kézbe kerüljön. ANEMZETI pihenéssel tölti a vasárnapot. A jövő héten már komoly előkészületek lesz­nek az újból lejátszásra kerülő Zugló —Nemzeti mérkőzésre. V itéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó tir őfőméltósága legfőbb védnöksége alatt rendezi a MOTESz az OLASZ—MAGVAK nemzetek közötti tarnauiadalt December 4-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a ttáposí Színházban Jegyek 1—3 pengős árban elővételben a MOTESz-nál ÍV., Alkotmány-utca 3. sz. Telelőn: 120-958) kaphatók JAMMM—

Next

/
Thumbnails
Contents