Sporthirlap, 1939. április (30. évfolyam, 26-33. szám)

1939-04-01 / 26. szám

Ara 12 Sül. mwiHiwi—m— £=*20 K ...(szlovák) 6 lei .............(román) 2 V s dinár (jugoszi.) 15 pfennig (német) Franciaországban .... 1.25 fr. Olaszországban .... —.80 1. Amerikában ............ 4 C El őfizetési ára negyedévre: Belföldre ...................... 2.70 P É& zakamerikába .... 4«— P Egyéb külföldre .... 8*50 P SZOMBAT 1939 április 1. XXX. évi. 26. szám. Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztőség és kladóhiva* tál: Budapest. Vili. Röklt Szilárd-utca 4. ez* III. em» Toleíon: Szerkesztó&ég: .... 1—413—99 Kiadóhivatal (csak délután 6 óráig): ............. 1—339—77 Lev élcím í Budapest 72. Posta fiók s & Csaknem kél és fél órás késéssel érkezel! a ma­gyar csapol Zürichbe Elmaradt a péntek délutánra tervezett edzés A svájci határon Eicher, a svájci szövetség elnöke, Zürichben rajkózenekar a Rákóczi-indulóval fogadta a magyar fiúkat Ha száraz lesz a pálya, Aebi Pál, ha nehéz, Walacek lesz a svájci csapat középcsatára — A Sporthír lap telefonjelentése — Erre nem válaszol. De mosolya bizonyítja, hogy nem borúlátó. Miközben kifelé megyünk a pá­lyaudvarról, megkérdezzük Eicher elnöktől: — Valóban annyira bíznak a svájci csapat győzelmében? — A sajtó és a szurkolótábor nagyon derülátó, — mondja az elnök, — de mi, szövetségi veze­tők a döntetlennel is elégedettek lennénk... — Hány nézőt várnak a mérkő­zésre ? i — A pályára több, mint 30.000 néző is beférne, de remélem, nem lesz — 20.000-nél kevesebb nézőnk... Az elnökök mindenütt óvatosak... Autókárokba ülünk, holott a szálló mindössze 3 percnyire van a pálaudvartól. Napsugár ragyog a zürichi utcán. Vendéglátóink mondják: — Szerda óta süt a nap. Két hete még havazás miatt kellett el- holasztanunk bajnoki, mérkőzése­ket és minden futbaüpálya talaja mély volt. De most. két nap alatt minden rendbejött, a pálya is ... A szállóban mindenki elfoglalja a szobáját. Mosakodás. Azután ét­kezés: rántotta. Ital: sör. Ez már Zürich, március 31> A magyar válogatott csapat zürichi utazása a késés jegyében fogant és s> késés jegyében telt el. Az az öt per-c, amivel későbben indultunk a Keleti pályaudvarról a kelleténél, óráról órára nőtt. Bécs­ibe már csaknem egyórás késéssel futottunk be. A Westbahnhofon csütörtökön este a III. osztályú kocsikból II. osztályú kocsikba szálltunk át. A fiúk egyike-másika bizony morgott, amikor tudomásul kellett vennie, hogy nincs hálókocsi. Pénteken reggel mindenki nagyon korán ébredt, ami ilyen fáradtságos alvás után egészen természetes. Különö­sen Sárosi Béla panaszkodott, mondván: — Gázresón nem lehet aludni! Béla barátunk ugyanis fent aludt a csomagtartó hálóban, ami ezúttal azonban nem hálót jelen­tett, hanem rácsezerű fémlemez- kéket. Sárosi ugyani maga alá tette a kabátját, de így sem tudta úgy érezni magát, mint Semiramis függőkertjében. A tapasztaltabbak tudják, hogy ilyen esetben legkényelmesebben bií ülésen lehet aludni. És úgy is aludtak. Innsbruckban étkezőkocsit kapcsoltak a vonathoz. Éppen jókor. A társaság már erősen kívánkozott a reggeli után. Teát ittunk s jót tett a hazai rum, amit magunkkal hoztunk. — Áldás ez a rum, — mondta Baögh Bonzó — ha az ember meg van fázva ... — Hogyan? Hát maga is? — Azt hiszi m valamennyien meghűltünk azon a csütörtöki edzésen. Olyan időben lehetetlen is nem meghűlni... Zsengellér is reszelgeti még a torkát, de nem panaszkodik. Ügy látszik Ruhájának mérete és karaktere nem változik,ha i|||M^||-nél memmsm ifiü I SLfi®® tisztittatja. DeákFerenc-u.t6138-15-99 még sincs komoly baju. Feldkirchben szállt fel az út­levélvizsgáló vámtiszt. Kiderült, hogy ismeri a magyar fiúkat, ő maga is futballista volt St, Gálién- ben. — Győzni akarnak? — kérdezte a magyar fiúktól. De mindjárt hozzá is tette: — Nagyon nehezen fog menni! Jó ám most. a svájci csapat! Újabb félórás késéssel érkeztünk Buchsba, a svájci határállomásra. Kedves meglepetés volt számunkra, hogy Eicher Ottó, a svájci szövet­ség hatalmas termetű elnöke, a határig elénk utazott s üdvözölt bennünket Bischofs- berger kerületi elnökkel együtt, majd az állomás éttermében pom­pás uzsonnán látott bennünket vendégül. A falon kétoldalt svájci zászlók függenek, középen a mágyar lo­bogó. Az asztalokon szendvicsek, édes és sós sütemény, különféle gyümölcs, főként banán. A játékosok elsősorban a banánt fogyasztják. Sárosi III. pillanatok alatt négyet is lecsusztat. A magyarázat: ott­hon most nem kapható ez a cse­mege. 1 óra 10 perckor indulunk to­vább. A menetrend szerint most már Zürichben kellene lennünk. Szikrázó hóval fedett hegy­óriások között robog a vonat, a fiúk — kártyáznak. Takács Béla rászól a legfiatalabbra, Szánthóra: — Legalább te ne kártyázz, ha­nem nézd ezt a gyönyörű tájat! Szánthó azonban öreg váloga­tottakat megszégyenítő fölénnyel válaszol: — Havat láthatok én eleget Szolnokon is, de ilyen jó lapom ré­gen volt! Dietz Károly dr. közli a játéko­sokkal, hogy a nagy késés miatt ma, pénteken már nem lesz edzés, aztán megkérdezi: — Várjunk-e az ebéddel Zűri­ekig, vagy a zürichi ebéd helyett együnk-e kiadós uzsonnát o. vona­ton? A játékosok egyhangúlag a> várakozás ellen d3TTtöttek. így azután az étkezpkocsifoa'n sor került a nap harmadik uszonnájára. (T. uzsonna: a vonatfülkében, ez hazaiból, fairént szalámiból állott, 2. uzsonna: a buchsi étteremben. 3. uzsonna: az étkezőkocsiban.) És végül délután 3 óra után 10 perc­cel — tebátf í óra 20 perces késés­sel! — ^ megérkeztünk Zürichbe. Lefelé koszolódunk, amikor egyszerre felharsan: — Huj, huj, hajrá! S utána a Rákóczi-induló! Mosolygó, barnaképű gyerekek húzzák. A magyar cigány raj kők, akik éppen most vendégszerepeinek Zürichben. Néhány kislány is akad közöttük. Még a sokat tapasztalt, sok földet bejárt válogatott játékosok­ra is nagy hatást gyakorol, hogy az idegenben magyar fogadtatásban van részünk. Egy kis hét esztendős cigány­lány meg üdvözlő szavakat is mon<$ Csak azután következnek a vendéglátók. Elsősorban Gassniann Kurt, a svájci szövetség főtitkára, azután SchuMrtz, a svájci Nemzeti Liga elnöke, Wáldenweg, a nemzetközi bizottság tagja, Kleiner Erich, a Budapesten is jól ismert zürichi sportújságíró és — akihez elsősor­ban fordulunk — Müller Heinrich, a válogató- bizottság feje. — Végleges-e, — kérdezzük tőle, — hogy a svájci csapat a Huber — Stelzer, Lehmann — Springer, Vernati, Rauch — Bickel, Sydler, Aebi Pál, Abeg- glen III., Aebi György össze­állításban fog játszani? — Tulajdonképpen nem egészen végleges, — válaszol Müller —• ez az időjárástól függ. Száraz talajon, jó időben valóban « felsorolt együttesből áll a csapatunk. De esős időben, felázott, nehéz talajon Aebi Pál aligha, maród a csapatban. Nehéz pályán Walacek lesz a középcsatár. Sőt az is lehet, hogy Walacek középcsatár lesz, de mégsem Aebi Pál marad ki, hanem Sydler s Aebi jobbösszekötőbe kerül. — Tartanak-e még edzést a mérkőzés előtt? — kérdezzük. — Nem, — válaszol a svájci ,.fő- válogató” — hiszen a nem Zürich­ben lakó játékosok csak szombaton délután fognak ideérkezni. — Milyen eredményre szá­mítanak? — kérdezzük végül. a negyedik uzsonna volt. Viszont egyszer sem ebédel­tünk. Takács Béla kiadta a parancsot: — Most pedig pihenés! Min­denki aludjon egy kicsit! Mikor sétára indulunk, a zárt ajtók mögül kártyacsapkodás hal­latszik. Este hétkor következik a nap első szabályszerű étkezése: a va­csora. Utána színházba megyünk. Rczsőházi Béla. „Huszonnyolcas” a svájci válogatott és egyéb zürichi apróságok — A Sporthirlap Zürich, március 31. Érdekes összehasonlításokra ad alkalmat, ha végignézünk a svájci válogatott tagjainak ada­tain. (Az első szám megmondja, hogy ki hányszor volt válogatott, a zárójelben írt szám pedig a já­tékos1 életkorát jelenti.) Huber ... 15 (26) Stelzer . * . 16 (31) Lehmann » . 20 (31) Springer » „ 21 (31) Vernati . « , 4 (32) Rauch > » > 4 (32) Bickel , a , 21 (24) Sydler ... 1 (26) Aebi P. ... 13 (24) Abegglen III. 44 (30) Aebi Gy. . . 22 (26) A tartalékok közül: Schlegel , . 6 (27) Guinchard . . 11 (25) Walacek . . 16 (23) A vörös Taki az adatok láttán azonnal kijelentette: — Jó öreg fedezetsora van a svájciaknak. Harmincegy—harmic- kettő—harminckettő. Ezeket ki kell passzolni, Iá kell fullasztani. Hát valóban, a svájci csapatra nem lehet ráfogni, hogy csupa csikóból áll. 28 a válogatott csa­pat korátlaga. Azonnal ki is je­'.elefonjelentése — lentették a fiúk: — Vasárnap liuszonny olcasok ellen fogunk játszani... * Scorzoni, a mérkőzés olasz játék­vezetője, szombaton este hat óra­kor érkezik meg Zürichbe. *•’ Remek időt jósolnak vasárnapra. Azt mondják, hogy a szép, napos idő vasárnapra . is megmarad. A pálya talaja tehát kitűnő, száraz állapotban lesz. A helybeli jósok nagy közönséget várnak. £ A vörös Taki a fiúk erőnlétéről ezt mondotta: — Igaz, hogy az éjjel rosszul aludtak a fiúk, de ebből nem less bajt hiszen a mérkőzésig még két nyugodt éjszakát alkatunk Zürich­ben. * A svájciak ősszel 4:0-ia kaptak ki az írektől. Az itteniek tudják, hogy mi döntetlenül végeztünk az írekkel és ez a derűlátók kedvét kissé lelohasztja. £ A magyar csapat tagjai teljesen rendben vannak. Mindenki jól érzi magát. R. B.

Next

/
Thumbnails
Contents