Sporthirlap, 1939. május (30. évfolyam, 34-42. szám)

1939-05-03 / 34. szám

A Ferencváros nem változtatja csapatát a Szolnok ellen („Az eredményt sem kellene változtatni" — mondják az Üllői-álon) E — A Sporthirlap tudósítójától — ' A Ferencváros keddi edzésén a 10:0-RÓL már csak egyetlen megjegyzést hal­lottunk: —- Mennyivel könnyebb dolga lett volna a Zuglónak — mondotta valaki — ha ez a tdildkozás nem futballmérkőzés, hanem ökölvívás lett volna. Félidőben Fézler be­dobta volna a pályára a fehér leen. döt és egy ötöst megtakarítottak volna. A SZOLNOKI mérkőzésről már több szó esik. — A szolnoki csatárok ellen szí­vesen jéitszom, — mondotta Szoyka *— tudnak is és tisztán is futballoz­nak. Ott csak a játékkal kell törőd­nie a játékosoknak és nem kell arra gondolnia, hogy a lábát elrúg­ják. — Könnyű neked, — vette át a szót Pálinkás — de bezzeg ha ne­ked kellene Kolláth lövéseit fog­nod.., A februári mérkőzésen én még nem játszottam, de láttam a meccset. Két valamirevaló helyzete volt Kolláthnak és — két gólt lőtt... AZ ÖLTÖZŐBEN Hlavay edző névsorolvasást rende­zett. Kiszely és Lázár hiányzott csak, mindkettő felmentést kapott POLGÁR sem edzett, hanem csak fürdött és legyúratta magát. — Fáj még a váUam, — mon­dotta — nem tudok még vasárnap sem játszani. Pedig most már nagyon beszállnék. Csuda rossz érzés a lelátóról nézni a mérkőzést és nem játszhatni. Hej, a Zugló ellen de jó lett volna játszani ebben a csatársorban. Még jó, hogy vasárnap Szolnokon lesz a meccs és így nem kell végigizgulnom a 90 percet ... — NEM VÁLTOZTATUNK a Szolnok ellen sem, — mondotta* Hlavay edző — Tátrai még fekszik, Polgár még nem vállalja a játékot. Marad a Zugló éllen játszott ' csapat. JÁSZBERÉNYIRŐL még nem alakult ki végleges véle- ; meny. Az igazi erőpróba vasárnap • lesz. A szolnoki csatárok ellen .,. TÁNCOS volt a pályán a legszorgalmasabb. — Közeledik a szerződés, hosszabbítás — mondta az egyik rosszmájú. — Nem úgy van az! — mon­dotta az edző. — Misi már nem fiatal gyerek. Az ö tagjai már megérzik a hideget, az időváltozást. Ezétrb játszik a langyos tavaszi időkben és a meleg nyárban mindig jobban. A természettel együtt újravirágzik. GYETVAI labdakezelést és labdavezetést ta­nul. Az edző külön foglalkozik a fiatal szélsővel és Gyetvai szor­WmPálya Hungáriaközépkörút Május 3-án, szerdán délután fél 5 órakor Hungárics­SSE Nemzeti Bamoki mérkőzés galmasan gyakorol is minden ed­zésen. A jó balszélső holtig tanul... LÁBTENISZ volt a keddi edzés ..szórakoztató” száma. Kemény és Sárosi dr „i-é- szegre” kereste ms^it. Három pá­rost győztek le és minden mérkő­zés fejenként egy pohár sörbe ment. A NEMZETI ELLENI ÚJRAJÁTSZÁSRÓL is szó volt. A többség véleménye szerint a fellebbezésnél igazolni fogják a 3:3 arányban végződött mérkőzést. — Mi csak azzal törődjünk, hogy sok gólt rúgjunk és keveset kapjunk — mondta Hlavay — ez a lényeg. — Hát cn azért nem bánnám, ha az Újpest—Hungária 3:3 lenne — mondta Pálinkás — jobban tud- nflc aludni egy pont előnnyel, mint — gyengébb gólaránnyal... Gróf elutazott — A Sporthirlap tudósítójától — Gróf Ödön — mint ismeretes — az elmúlt héten nagyon megijesz­tette az úszósport híveit. Magas lázzal szállították kórházba és az orvosok járványos betegségre gya­nakodtak. Szerencsére a baj nem bizonyult ilyen komolynak, Gróf Ödön szombaton már el is hagyta a kórházat. Orvosi tanácsra két hétre üdülésre utazott. NÉMET LOVASSIKER RÓMÁBAN A római nemzetközi lovasverseny második napján a főversenyben Brinkmann német százados győzött „Erié” nevű lován. A második he­lyen a német Hűek főhadnagy vég­zett, a harmadikon a lengyel Ko- morowski kapitány. (31 induló.) AZ ELSŐ PÁLYAVERSENY vasárnap délután lesz a Millenári­son. Az idénynyitót az MKSz a nép­szerűsítés szolgálatába állította és elhatáozta, hogy minden fizető férfi­néző egy hölgy és egy gyermek kísé­retében .tekintheti meg a versenyt. A hölgy és a gyermek természetesen ingyen mehet be. A verseny műsora: motorvezetéses verseny 2X15 km-en, segédmotorok versenye, főverseny, kezdők versenye, egyéni üldöző­verseny és vigaszverseny. Borovoban játszik a Nemzeti is A Nemzetiben az, az újság, hogy: a május 14-ére kisorsolt Nemzeti—Szeged mérkőzést közös megegyezéssel június 7-én, szerdán délután játszák le a Hungáriái­éi tón ; május 13-án és 14-én Borovoban játszik a Nemzeti (ugyanott, ahol ezen a héten a Hungária). A por­tya csak ma válik véglegessé; ma délután s, szokástól eltérően nem lesz kétkapus edzés; az edző külön fog foglalkozni mindegyik csapat résszel, főleg a csatársor­ral; a SSE elleni játékkal ugyanis szörnyen elégedetlen a vezetőség; a Budafok ellen egy-két változás várható a csatársorban; nagy érdeklődéssel várják ai fellebbviteli bizottság pénteki hatá­rozatát a Ferencvárosi—Nemzeti mérkőzés ügyében; vannak, akik még mindig nem bánnák, ha újra kellene játszaniok a mérkőzést; a többség azonban — a Fradi jó for­májának hallatára — szeretné, ha a 3:3-as eredménnyel igazolnák a meccset. Párisi divat színek után tökéletesen fest MAY Fű D^Ferenc-u.16. iflH I Llm Telefon: 3815-99 vegytisztítógyár ■■■■■■■ Ma, szerdán délután NB-mérkőzés a Hungária-úton: Hungária- SSE — A Sporthirlap tudósítójától — " F A Hungária vasárnap Borovoban játszik s ezért vasárnapra kisorsolt, mérkőzését a SSE ellen mai, szer­dán játsza le. . A hétköznapi mérkőzés n-em ígér különleges izgalmakat. A SSE sem bizonyult annak a kemény diónak, amelynek a "bajnokság kezdetén látszott. Tavaly augusztus 21-én, az első bajnoki fordulóban éppen a Hungária ellen mutatkoztak be az NB-ben a salgótarjáni fiúk. Izgal­mas mérkőzésen 3:2-i-e kaptak ki a1 kék-fehérektől s az akkori bírá­latok szép jövőt jósoltak az ujcnc NB-egyesületnek. Nincsen u.gyar kizárva, hogy éppen ezen a hétköz­napi mérkőzésen támad fel újra a SSE-virtus, de ez legalábbis való­színűtlen. A Hungária négygólos- győzelme sokkíl valószínűbb. A. mérkőzés két csapatáról a'ábbi jelentéseink számolnak be: Nem változtat a Hungária! Hétfőn még az volt a helyzet a Hungária összeállítása körül, hogy változás lesz ' a csapatban az SSE elleni mérkőzésre. Braun edző Mül- lert és Nemesit ki akarta, hagyni, illetve Kardost és Vidort be akarta állítani a tarjániak ellen. Braun kedden délután az MTK-pályán várta Kardost, hogy megállapítsa, milyen formában van a csatár. Kardos azonban néni jelentkezett (fegyelmi ügye van.katonáiknál) s ezért Braun így döntött: — Tekintve, hogy Vidor sem tel­jesen egészsége?, nem változtatok a csatársor összeállításán. Marad tehát a Nemes, Müller jobbszárny. Az SSE elleni csapat ezek -szerint ugyanaz, mint a Bocikai ellen szere­pelt együttes; Azaz: Szabó — Kis, Bíró — Négy esi, Turay, Dudás — Nemes, Müller, Cseh, Kisuczki, Szab i III. A Hungária—SSE mérkőzést Mé­száros Lr vezeti. Partjelzői: Molnár' L. és Havas T. (A mérkőzés ponto­san fél 5 órakor kezdődik.) Salgótarján tisztes eredményt remél Salgótarján, május 2. Tarjánban nyugodtan fogadták a Nemzetitől elszenvedett vereség hírét. A védelmet mindenki dicséri, a csatársorral azonban senki sincs megelégedve. — Ha legalább két jó csatárunk lenne akkor nem esnénk ki az NB-böl ■— állapították meg az SSE, szurkolói. A Hungária elleni mérkőzésre természetesen nem táplálnak vér­mes reményeket Salgótarjánban, mindössze tisztes eredményt akar­nak elérni a tarjáni kék-fehérei:. A csapat holnap, szerdán reggel indul Budapestre és az alábbi ösz- szeállításban veszi fel a küzdelmet: Vécsei — Valentin, Kertesi — Maros, Hernádi, Mester — Langár, Bilesch, Kovács, Erdélyi, y. Majo­ros. DOBRÁN8ZKY ISTVÁN, a MÖSz edzője május 14-én, az ok­tatók alosztálya előadássorozatának keretében „Az ökölvívás és a fej- munka” címmel előadást tart. A SZÖVETSÉGI EDZÉSEK valószínűleg újra megindulnak a jövő héten. A válogatott gáxda ké­szüli a májua 2f>-iki jugoszláv-ma- gyar mérkőzésre és a júniusi káto- viczei portyára. MÁR „JÖNNEK” Adler Zsiga levente-boxolói: ez a BTK ötnapos versenyének tanulsá­ga. A BTK kitűnő edzője tanftgatja a VI. kér. leventéket és máris lát­szik az eredmény. A pehelysúlyú Józsa és a könnyűsúlyú Riha rövi­desen a legelsők között lesz. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI versenyt tervez a BTK.. Az , angyal­földiek az idén jó példával járnak elől a versenyszegény tavaszi idény­ben. BIACSI SÁNDOR, az SzVSE kitűnő fiatal s-úlyatlétája a Szegedi VSE-ből a KEAC-ba lé­pett. .AZ ELEKTROMOS LOSONCON JÁTSZIK május 18-án a Felvidéki Napon. Az Elektromos most szaladgál „filléres gyors” érdekében. Általában nagy Elektromos-felvonulás készül Losonc­ra május 18-án. A futballcsapaton kívül a kézilabdázók, a céllövök és esetleg — a dalárda is elmegy Lo­soncra. A M. O. L. Sz. által jóváhagyott versenyeket ezidén kizárólag CONTIIVEIVTAL labdákkal játszák STRDUB SPORT Sí’&’S; Telefon : 1 802-62. ■ m m £ al I XXX. évi. 34. szám. 1*-U ív ...(szlovák) B ^ la ^MBH M M ■ rn ■ mmmmmmwmmmmmm 6 1ei..... jj ^ I M / Jjc. Franciaországban — 1-25 ír. |§ WmKwBJ BajBi Ha Hl SSl Mm ÍV Amerikában ............. 4 C B J | ,al: Budapest. VIII. R5kk Hí 1 1111 "Jf fr B Szilárd-utca 4. fez. III.. éra­fi *. 4 * --B. Telefon: Előfizetési ára negyedévre: I f|ft I Szerkesztőség: •••• 1—<13—9f Belföldre 2 71 P | fl Kiadóhivatal (csak délután Északamerikába .... 4— P $9 BP* B B • • B Levélcím: Egyéb külföldre .... 8.5« P ___„________________________________________________________________________B B«da|Mst 72. PoslaHók! tU

Next

/
Thumbnails
Contents