Sporthirlap, 1939. június (30. évfolyam, 43-50. szám)

1939-06-03 / 43. szám

r A Nemzeti tarsolyában hordja a Ferenc város marsaiibotját Élet-halálharc * a Latorca­utcában A utolsóelőtti bajnoki forduló műsora — A Sporthirlap tudósítójától — ■ > ' Haldoklik az 1938/39-es baj­nokság: csapataink tíz nap múl­va az utolsókat rúgják. Váljék dicséretére a tovatűnő ■bajnoki évnek, hogy 24 fordulón keresztül változatos, ezerszeszé- lyű Nemzeti Bajnokságot hozott, s ma, a 25-ik forduló küszöbén 1 sem döntötte el még a kérdések kérdését: a bajnokság és a ki­esés kérdését. Sőt! Meglehet, hogy erre az utolsó, 26-ik forduló fog választ adni s akkor valóban elmondhatujk majd, htogy izga­lom tekintetében ez a bajnokság Ruhájának méretű és karakté re nem változik, ha MUYER -nél tisztittatja. DeákFerenc-u.161.38-15-99 *— bajnokságot nyert a bajnoksá­gok között. A holnapi, vasárnapi teljes baj­noki fordulót — hét mérkőzést — hét pályán bonyolítják le. A részletes műsor ez: FERENCVÁROS- PHŐBUS Üllői-út. Fél 6. Rubint. Őszi eredmény: 4:4. Ferencváros: Háda — Tátrai, Szoyka — Lázár, Sárosi III., Pósa — Biró II., Sárosi dr., Polgár, Kiszely, Gyetvai. Phőbus: Csikós — Wéber, Ko­rányi — Giszler, Titkos II., Me­gyeri — Béki, Szikár, Gombkötő, Solti, Tóth. A Phőbus nagyot javult az utóbbi hetekben. A Berlini-utcá­FTC-oálva ix.. üllői út 129 .lúnius 4-én, vasárnap délután fél 6 órakor Ferencváros­Phöbus Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 4 órakor FTC—SALBTC NBB mérkőzés bán — ahol már - nem egyswr tört borsot a Fradi orra alá — ‘ talán némi esélyt is adtunk volna a kék-sárgáknak. A Ferencváros azonban ezúttal győzni fog, mert hátha Újpesten ugyebár.,, Tip­pünk: 4:1. ÚJPEST—NEMZETI Megyeri-út. Fél 6. Gombos. Őszi eredmény: 4:0. Újpest: Sziklai — Futó, Joós — Szalay, Szűcs, Balog — Ung­vári, Vincze, Zsengellér, Kállai, Kocsis. Nemzeti: Angyal -— Flóra, Mester — Túli, Balogh, Szalay — Fenyvesi, Bihámy, Pálya, Sztan- csik, Soós. A Nemzeti tarsolyában hordja — a Ferencváros marsaiibotját. Az Újpest viszont az utolsó aka­dály előtt áll — és a Megyeri- útón. Ez bizonyára nyugodtabbá fogja tenni a lilákat, s ha nyu­godtak lesznek, ^pontnál alább nem is fogják adni. Jóslatunk: 4:1. KISPEST—HUNGÁRIA Kispest. Fél 6. Vass A. Őszi eredmény: 3:3. Kispest: Boldizsár — Olajkár I., Onódi — Kajdácsi, Zalái, Rát- kai4— Kincses, Olajkár II., Ne­mes, Déri, Molnár. Hungária: Szabó — Kis, Biró — Négyesi, Turay, Sebes — Vi­dor, Müller, Cseh, Dudás, Kisuczki. A Kispest igen jó, s ha a Hun­gáriának vesztenivalója lenne — vesztene. De a Hungária ezúttal játszhat s inkább játékra, mint harcra termett klasszisjáté­kosai révén érzésünk szerint mindkét bajnoki pontot elhozza Kispestről. 3:2 arányban. ELEKTROMOS—BOCSKAI Latorca-utca. Fél' 6. Klein Á. őszi eredmény: 1:1. Bocslzai: Kertes — Nádas, Jan- zsó — Elek, Pocsai, Békési — Markos, Kristóf, Pásztói, Takács, Hajdú. Elektromos: Bakon — Fűzi I., Pákozdi — Pálinkás, Lengyel, Martonos— Rozsálí, G. Tóth, Fűzi n., Lovas, Buzássy. t Ha győz a Bocskai: megmene­külhet a kieséstől! Ha veszt: kiesett. Ha győz az Elektromos: bennmarad. Ha veszt: kieshet. Élethalálharc lesz. A Bocskai már kivágta magát egyszer-kétszer hasonló bajnoki hajrával. Akkor azonban jobb volt, mint most. Az Elektromos győzelmét kell jósolnunk, 2:1 arányban. SZEGED—TAXISOK Szeged. Fél 6. Boronkay. őszi eredmény: 1:2. Szeged: Tóth —- Pólyák n„ Raffai — Baróti, Marosi, Bertók — Bognár, Seper, Lukács, Haran­gozó, Nagy. Taxisok: Tóth n. — Aradi, Miklósi — Odry, Tóth I., Varga — Váradi, Takács II., Serfőző, Be re ez, Hódy. Bizonyos fokig szintén sors­döntő mérkőzés. Ha a Taxisok kikapnak, még kieshetnek. Néze­tünk szerint nem fognak kiesni, a bennmaradás jogát azonban nem Szegeden, hanem a Latorca­utcában, az Elektromos—Bocs­kai mérkőzésen fogják megsze­rezni. Tippünk: 3:0 a Szeged ja­vára. KUGLA—BUDAFOK >v-utc#u Fél 6. Gellért. őszi eredmény: 1:3. Zugló! Odor é-< Ferenczi, Linek — Hoőváth,. Kapocsi, Rékefi — Rács, Pyber, SárVári, Fekecs IH., Babrányi. Budafok: Vág i — Szebehelyi, Bánkuti — Borhy, Sós, Béretvás — Fodor, Szegedi, Hidasi, Ko­vács I., Kovács III. A- zuglói csapat kiesik, a buda­foki fúzióról tárgyal. Kettejük mérkőzése legkevésbé sem ígér feszült izgalmakat. Döntetlent annál inkább. Tippünk is ez, 2:2 arányban. ,7o SZOLNOK—SSE Szolnok. Fél 6. Kovács D. őszi eredmény: 1:2. Szolnok: Gulyás — Retkes, Kispéter — Csabai (Csóti), Szűcs, Selmeczi (Fazekas) — Szántó, Korom, Kolláth, Búza, Fazekas (Nagy). SSE: Vécsei — Gáspár, Vig — Maros, Hernádi, Mester — Lan- gár, Kovács, Horváth, Erdélyi, Szaffián. A Phőbus csütörtökön elszomo­rította a Szolnokot. Elkeseredésé­ben mi telhet a szolnoki csapat­tól^? Nagyot üt botjával a SSE fejére. 5:1 arányban. Az utolsóelőtti bajnoki forduló­nak külön érdekességet ad az úrnapi magyar-olasz mérkőzés. A szövetségi kapitány csapatot, a nagyközönség hitet és bizakodást akar meríteni a vasárnap látot­takból. Már azzal is beérjük, ha az egyiknek sikerül... 4 Jó mulatóst! UTE-Stadion Újpest, Mecveri-út Június 4-4*, vasárnap délután (41 4 órakor Újpest-Nemzeti Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte 141 4 órakor ~ UT1—Sopron NBB mérkőzés ÜJ NB-CSAPAT GaFC (ezelőtt Buda'"ok) Megtörtént az egyesülés •— A Sporthirlap tudósítójától — Már régóta rebesgették, hogy a Budafok nem bírja tovább anya­gilag fenntartani magát. Tavaly arról beszéltek, hogy ha a WMFC nem kerül be az NB-be, akkor egyesül a Budafokkal és mint a budafokiak jogutódja indul az NB-ben. Az ; idén ismét beszéltek erről, de a WMFC mellett mind gyak­rabban kezdték emlegetni a GaSC nevét is. A héten aztán eldőlt a kérdés: a Budafok vezetősége meg­egyezett a GaSC mögött álló vállalattal. A vállalat átveszi a Budafokot és őszre már mint a vállalat hivata­los csapata fog a Budafok az NB- ben szerepelni. Budafokon a szurkolók körében nagy elkeseredést keltett a hír. — Hiába minden, — mondta az egyik budafoki vezető. — Nem bírtuk tovább anyagiakkal. Meg kellett hoznunk ezt az áldozatot, mert csak az az egyesület tud lé­pést tartani, amelyiknek nincsenek filléres gondjai. Értesülésünk szerint a megálla­podás már teljesen készen van és csak a közgyűlés összehívása miatt késik a hivatalos közzététel. A közgyűlés körülbelül 8—10 nap múlva lesz meg, ekkor hivatalo­san tudomásul veszik a megálla­podásokat. A csapat neve GaFC lesz. * *■ -r *rrrrrrrrmnnR-jTj lőj Iglói hazaérkezett Vasárnap 1500-on indul a MAC versenyén — A Sporthirlap tudósítójától — Csütörtökön délután még Hel­sinkiben versenyezett Iglói, a MAC kiváló hosszútávfutója, de tegnap délután már kint dolgozott a szi­geti pályán. A repülőtérről (mert ugy-e repülőgépen jött) egyene­sen a pályára sietett, ahol klub­társai meleg szeretettel vették kö­rül a közel négy hét óta távol levő atlétát. Azonnal a kérdések töme­gével ostromolták meg. — Nagyon sok hasznos tapasz­talatot gyüjtüttöm ismét odakint, — mondta Iglói. —- Rengeteget dolgoztam, de azt hiszem, megér­te a fáradságot ... — Mi volt a csütörtöki verse­nyen ? — kérdezzük. — A nagyon fárasztó munkától bizony „kivoltam“ egy kicsit, ezért nem tudtam jobb időt elérni. Nem is akartam indulni, de a vendég­látók hosszas rábeszélésének en­gedve mégis „beszálltam“. Mond­hatom, szédületes iramú verseny volt. 3000 méterig még csak bír­tam az öldöklő iramot, és előre is mentem párszor, hogy a Maki diktálta iramot lassítsam, de■ nem engedtek sokáig vezetni. Hamaro­san felváltottak az élen és ismét mentek, mint a szélvész. Ez volt az igazi verseny!,.. — Milyen volt a napi munka­adag? — kérdezzük.-— Fárasztó még rágondolni is, de hiába, ez a siker titka! Reggel fél hétkor keltünk fel, 7-kor -pe­dig megkezdődött a délelőtti ed­zés. _ Ez erdei futásból állott. Fél 10-kor reggeliztünk, majd folytat­tuk az erdei futást. Utána fürdőt és gyúrást kaptunk. Délután 2-kor ismét a délelőtti műsor kezdődött, azzal a változtatással, hogy a pá­lyán is dolgoztunk egy rövid órát. Becslésem szerint naponta 30 ki­lométert, (!) is futottunk. — Iildal a, yagáraajü versenyen? — Igen! 1500-on, Remélem, jó verseny lesz. Jó időt akarok fut­ni. .. Talán most... — A Sporthirlap tclefonjelentése —* Debrecen, június 2. A Bocskai házatáján nagy szo­rongással várják az Elektromos elleni mérkőzést. A félelem oka az, hogy a Bocskai még sohasem tudott győzni az Elektromosok ellen. — Talán most... — sóhajtgat* nak a debreceniek. Az összeállítás újsága, hogy 1 Pásztói játszhat. Ezért Sándor kimarad a csapatból. Markos jutalomjátékára egyéb­ként Hevesi is jelentkezett. Most már valóban együtt lesz a híres ötösfogat, a Markos, Vincze, Teleki, Őri, Hevesi csatársor. Kispest varos ui sporttetepe Kispest, Szent Imre herceg útia Június 4-én, vasárnap délután fél 6 órakor Kispest­Hungária Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 4 órakor KAC—Hungária amatőr bajnoki mérkőzés Közlekedés: 4* és 43-as villamossol. Helyárak: Lelátó 3— (elöv. 2-60, klub­tagoknak 1.60). Korzó 1-50 (1.30, 1.—). Állóhely: 1.20 (1.—, 70 fi 11-). Gyer­mekjegy .70 fii!. Ara 12 fül, é _1 SZOMBAT I Á 1 8 *939 június 3. L20K .. .(szlovák) I sl 1 I ***■ 6 lei............(román) 1 HŰL___________. C|a|| II ■ ■ t 1 = 27 , dinár (jugoszi.) I saMVllft IVi 1 15 pfennig (német) § /Vwl M | IB A I " e‘ Frsneiaorsíágban .... § VB jft jHR & P^ Imi M m^aamaammazzmaaaam Olaszországban .... 1, | M M ^ I Wkesr.óség és kisdéhW.. Amerikában ........... 4 C ■ ^P ^W W ■ talt Budapest. H ,‘ , , B Szilárd-utca 4. III. ©nj. r. j§ Talefon: Előfizetési ára negyedévre: H B Szerkesztéség: .... 1—US—9® Bellóldr* ................. 2.76 P I H ’• 8 (csak d4,u,án m H 0 óráig): .......... 1—333—77 Es zakamerikaba •••• 4— P M lg Egyéb külföldre .... 8.56 P -_______________ J ■>

Next

/
Thumbnails
Contents