Sporthirlap, 1939. augusztus (30. évfolyam, 60-68. szám)

1939-08-02 / 60. szám

» Tánczos és Hada szabad! Tizennégy Játékost tart vissza a Ferencváros Biró II. átadó — A Sporthirlap tudósítójától — Kedden kapták kézhez a Ferenc­város játékosai az egyesület levelét, amelyben értesíti őket, hogy a jövőben igényt tart-e játékukra. A levelekkel egyide­jűleg elküldötte a Ferencváros a szövetségnek is a visszatartott, szabaddá tett és átadási listára helyezett játékosok névsorát. A zöld-fehérek idei jegyzékei hagy meglepetéseket hoztak. Á régi játékosok közül Háda és Táncos vált szabaddá, ami annyit jelent, hogy rájuk nem tart többé igényt a Ferencváros. A jegyzékek a következők: Visszatartási: Pálinkás, Tátrai, Szoyka dr, Polgár, Pósa, Lázár, Sárosi dr, Sáros/ III., Jakab, Toldi, Kiszely, Gyetvoi, Kiss, Kemény. Átadási: Tihanyi, Jászberényi, Bíró II., Magda. Szabad: Táncos, Háda, Hámori, Székely. Magdára vonatkozólag a követ­kezőket mondotta Tóth Lajos dr, a Ferencváros főtitkára: — A fedezet esete a közbejött fegyelmetlenség miatt természe­tesen külön elbírálás alá esik. Az ö esetében a szövetség mondja ki az utolsó szót. Még egy ferencvárosi játékos kerül szabadlistára: Szirmai, aki legutóbb a Phöbusnál szerepelt kölcsönjátékosként. Szirmait —- a Ferencváros kérésére — a Phöbus szerepelteti szabadlistá­ján. A finn bajnokkal már nem bírt a BVSC TPS Turku—BVSC 4:1 (OiO) *— A Sporthirlap távirati jelentése — Tampere, július 31. Északi portyánk során ma a finn bajnokkal, a TPS Turku-val játszottunk. 0:0-ás félidő után végeredményben 4:1 arányban ki­kaptunk. Csapatunk nem játszott rosszul, de az utazás és a sok mérkőzés okozta fáradtság miatt a második félidőben visszaesett. BVSC — Szalay. A MOVE VÁLOGATOTT CSAPATA vasárnap a főiskolai világbajnokság­ra készülődő főiskolai válogatott el­len játszik barátságos mérkőzést a BEAC-pályán, délután fél 6 órai kezdettel. Koszorú Lajos, a MOVE szövetségi kapitánya az alábbi ke­retet jelölte ki: Popelka, Arsenovios (Budakalász), Szentesi, Rab, Nagy, vitéz Bakos (Pomázi TK), Maros RAFC, Füzesi VIII. kér. SE, Tausz, Zlatarics (M. Kéményseprők), Szo- bota (BTSE Szabadság), Kiss, Ta­kács, Valentin PNTK, Bruckner, Bobrik XX. kér. SE. A kijelölt já­tékosok tartoznak teljes felszerelés­sel (ing kivételével) és a játékos- igazolvánnyal pontosan megjelenni. VIZIPŐLŐMÉRKŐZÉS A SZÖVETSÉGI DÍJÉRT VÁC—UTE 5:3 (1:0). Vezette: Kötzner. Góldobó: Lindenbaum (3), Tolgyesy (2), illetve Daday (2) és Kuti. Körösi 2:15.8-at úszott, ő a 4x200-as váltó negyedik tagja Párisban Kedden délután próbaversenyt rendezett a MUSz. Ezen a ver­senyen kellett eldönteni, hogy ki 11 n ié az (Isi veresig Németország— Magyarország 2:1 (0:1) A magyar vízípólócsapat igen idegesen játszott A németek közvetlenül a befejezés előtt érték el a győztes gólt Gólszerző: Kislégi, Gunst, Gunst Németország vezet a doetinchemí vízipólófornán Párisi divat színek után tökéletesen fest MHVFR DeákFerenc-o. 16. IYII1 V Eli Telefon: 38 15-99 vegytisztítógyár ■■■■■■■■ kerüljön be a párisi 4 X 200-as váltóba. A válogatóra az újpesti Körösit és a tatabányai Angyalt hívta meg a szövetség, de Angyal nem tudott megjelenni, mert nem kapott szabadságot. Körösi az 50 méteres pályán egyedül úszott. 29 mp-es első hossz után 1:03.2 volt a 100 métere. Körösi a harmadik hossz­ban sem lankadt, l:39-es 150 után frissen, 2:15.8 alatt ért be. (Ennél az időnél jobbat nyilt pályán eddig még csak Csík dr és Gróf úszott a magyarok közül.) A párisi 4-. X 200-as váltó negyedik tagja tehát Körösi lesz. Szomorú eredményt hozott számunkra kedden a doetinchemí Horthy Kupa vízipólótorna. Vízi- pólócsapatunk elvesztette tizen­egyéves veretlenségét. Amsterdam óta készültek arra a németek, hogy újra megverjék a magyar csapatot. Döntetlent már elértek ellenünk a tizenegy év alatt is, de győzelmet még nem. S most ez is sikerült nekik... A magyar vízi- pólósport szurkolói félve enged­ték útjára a magyar vízipóló- csapatot. Ebben az évadban nem szerepelt olyan jól eddig a vízi- pólócsapat, hogy — mint a múlt­ban — nagy esélyesként bocsás­suk útjára. Sajnos, a félelem jogos volt. Vízipólócsapatunk vesztett. Lehetséges, hogy a Horthy Kupa vízipólótornán a *égső győzelmet még megszerzik a magyarok, annyi azonban bizonyos, hogy a szép győzelmi sorozat véget ért. Reméljük, hogy a magyar vízi- pólósport vezetői levonják a mér­kőzés tanulságát és a válogatott csapat felfrissítése (s a felfrissí­tést szolgáló utánpótlás nevelése) fokozottabb munkával megkezdő­dik. És ezekben a fájó percekben üdvözöljük a győztes német csa­patot, amely tizenegy év alatt nem vesztette el kedvét, sportsze­rűen gondolkodva újra és újra megkísérelte a magyarok legyőzé­sét, ami végre most sikerült ne­kik. A keddi mérkőzésekről az alábbi telefon jelentésünk számol be: — A Sporthirlap telefonjelentése —•, Boetinchem, aug. 1, I A magyar táborban egész nap nagy volt az izgalom. Egyesek be­vallották az izgalmukat, mások titkolták, de: mind szurkolt. Zsúfolásig megtelt ezúttal is az uszoda. A 4000 néző között magyar szurkolók is vol­tak, akik Hollandia minden részé­ből utaztak erre a sorsdöntőnek hitt mérkőzésre. így álltak fel a csapatok: Németország (fekete sapka): Wenninger — Bayer, Straus — Gunst — Kiensle, Schneider, Schulze. Magyarország (fehér sapka): Mezei — Hazai, Sárkány — Bozsi — Brandy, Németh, Kislégi. Játékvezető: Deraeve (belga). Góljelző: Thierry (francia), Delahaye (belga). Időmérő: Devries (holland). Borús, hideg az idő... A csa­patok üdvözlik egymást, aztán kezdődik a nagy mérkőzés. Németh éri ed a labdát a ki­úszásnál, hátraadja Sárkánynak, de hamarosan a németek támad­nak és Schneider lő fölé. A kido­bott labdát Bozsi kapja, tőle Né- methen át Kislégi. Ez csavar, Wenninger véd. A kapunk előtt Sárkány szereli Schneidert, Bozsinak ad, ez meg Kisléginek, aki a kapu közelében jobbal lő a jobb alsó sarokba. l:0-ra vezetünk (0:58 mp). Nagy örömrivalgásban törnek ki a magyar szurkolók. Még nem sejtik, hogy ez az első gólunk egyben az utolsó is. A kiúszásnál Németh elrugasz­kodik a kaputól, Deraeve vissza­hívja a magyar csapatot és Sehnei- der kap szabaddobást a mi ka­punk előtt. Sárkány szerel, majd Schneider lő mellé. Schneider ál­tálában nagy harcban áll Sárkány- nyal. Ennek az a vége, hogy a rendkívül szigorú Deraeve kiállítja mind a két játékost. Igen idegesek a játékosok, sok a szabálytalanság. Deraeve fütyü- részhet kedvére. Bayer labdáját Kienzle kettőzi a magyar kapura. Mezei ragyogóan védi a várat­lan lövést. Kislégi dob jó helyzetben mellé, majd félperc múlva megismétli ezt. A másik oldalon Schulze bombáz a kapu mellé. Mezeinek sok dolga van, de jól végzi ezt. Kislégi egyedül hagyja Kienzlt, ez leúszik, jó helyzetben ível a kapura, Mezei szögletre véd, rögtön utána Schulze kettőzését is védi! Erősít a magyar csapat. Hazai elszedi a labdát Schulze- tól, leúszik, átadja Brándynak, ez azonban passzolás helyett éles szögből lő, de csak a kapufát találja el. Gunstnak igen jól megy a játék. Vállalkozik kúszásokra is a száz­szoros német válogatott. Az egyik támadása végén kapufát is lő! Ezzel vége a félidőnek. A szünetben mindkét csapat a taktikát beszéli meg. — Jobban fogjatok embert és gyorsabban adjátok a labdát! — ezt az utasítást kapja a magyar csapat. A II. félidőben két német gól ••• A szünet után Schulze éri el a labdát elsőnek, de csakhamar a magyar csapat támad és Kislégi szép lövését a kitűnő Wenninger védi. Bozsi ront el jó helyzetet r. Ara 12 Üli. I -á 1 SZERDA ll ■ 1939 augusztus 2. 1.20 k ...(szlovák; ^ ^ BB W I xxx. évi. 60. »>.<» 15pfennigemet) M J ® | **efdong»szümb0,0n Fraotiaorjtágbaa .... |.»tr. HH Kft ® *** Jp&i jjjf Olaszországban .... 1— l jBEBSBB WB Hn jB WT 'ja Amerikába .................... 4 C vJfHP H JÉ IP # 1 Szorkesztóség é, Uadóblra­IB B v fjf tál: Budapest, VIII. Bökje ■■■■HBHIIHniHUHHBH ^ ■ Szilárd-utca 4. az. III. óm. ' ^ 1 Telelőn: Előfizetés! ára Begyedéire: HL ’ | Szerkesztőség: .... t— Belföldre .................... 2.71 P |j|j^ I Kiadóhivatal (csak délután Ez iíb külföldre .... 8.S* P B __ Lerílcíro: rl~nTi7íi—iIlii— ■ ■■i>nimwi Bwdegest 72. Postafiók: th BALATOHFÖLDVÁRI NEMZETKÖZI FŰRDŐPROPABANDAVERSENTI AUGUSZTUS 3—8>ig —— Nevezési zárlat augusztus 2>ig Nevezések Balis Ivén, Balatonföldvár címre STB AU B SPORT BpM V.y Gróf Tisza István-u. 15. Tel.: 1-802-62 mmmmaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmm

Next

/
Thumbnails
Contents