Stella 3. (1928)

STELLA NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ FOLYÓIRAT CSILLAGÁSZATI ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE KIADJA A STELLA CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET SZERKESZTIK TASS ANTAL és WODETZKY JÓZSEF CSILLAGVIZSGALÓlNTÉZETI IGAZGATÓ EGYETEMI NYILVÁNOS RENDES TANÁR EGYESÜLETI TITKÁROK HARMADIK ÉVFOLYAM 1928. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. VIII., Szentkirályi-utca 28.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents