Stella 3. (1928)

TARTALOMJEGYZÉK. Oldal P. Angehrn Tivadar : Fényi Gyula. Nekrológ.................................................................... i Lassovszky Károly : Újabb Mars-kutatások .................................................................... 26 Űj üstökösök............................................................................ 51, 144 Újabb adatok a múlt évben felfedezett üstökösökről ............. 51 M . Wolf............................................................................................ 55 R. Gauthier .................................................................................... 55 A Venus atmoszférájának összetételéről.................................... 60 A Venus-bolygó árnyékban lévő felének villogása................... 61 A csillagos ég .................................................................... 62, 152 Posztoczky Károly : A napfoltok megfigyelése ............................................................ 43 Csillagvizsgálás kézi látcsővel .................................................... 128 A hullócsillagok megfigyelése........................................................... 136 F . Schlesinger : A csillagászati precíziós fotográfia néhány irányáról. Fordította : Wodetzky József .................................................................... 8 Steiner Lajos : Napfénytartammérés a svábhegyi csillagvizsgálón................... 34 Tass Antal : Nagytömegű csillag............................................................................ 48 Egy különös csillaghalmaz........................................................... 49 Új magáncsillagvizsgáló Németországban................................... 50 Csi llagászkongresszusok ........................................................... 53 H . Boegehold : Geometrische Optik. (Könyvismertetés)........... 55 F . R. Moulton : Einführung in die Himmelsmechanik. (Könyv­ismertetés) .................................................................................... 56 A. Kopf : Physik des Kosmos. (Könyvismertetés) ... ... 56 Naprendszerünk holdjainak eredete ........................................... 57 A z ívmásodperc érzékítése............................................................ 61 A magyar csillagászat története................................................... 73 Az 1928. évi csillagászkongresszusok ................................... 130 K ödhalmazok a Nagy Medvében................................................... I4° ^ A Nova Pictoris körüli gázburokról.......................................... I4I P usztító meteorhullás ................................................... I4I A csillagos ég új fotográfiai átkutatása................................... *43

Next

/
Thumbnails
Contents