Szabad Föld, 1968. július-december (24. évfolyam, 27-52. szám)

1968-07-07 / 27. szám

I Teremtő/ nyári szorgalom Sárvár a múlt héten hivatalosan is városrangot kapott. Ké­pünkön: a sárvári vár készülő bejárati hídja, amely 110 mé­ter hosszú lesz Képes krónikát nyújtunk át kedves Olvasóinknak: dolgos hét- köznapok pillanatképeit. Van közte igen fontos, hazánk egészére kiható esemény, s helyi jelentőségű mozzanat éppenúgy. Közös vonása azonban mindegyiknek az, hogy a teremtő nyári szorgalomról beszél. (Az MTI Foto felvételei) Makón, a „hagymavárosban” új, négy- emeletes lakóházak épültek öszibúza- és takarmánygabona-bemutatót rendeztek a tordasi fajtakisérleti állomáson. Képünkön: Dar­vas Ferenc gazdaságvezetö Párt- és kormányküldöttségünk, amely Kádár János elvtárs ve­zetésével látogatott el a Szovjetunióba, moszkvai tartózkodása során koszorút helyezett el a Lenin mauzóleumnál. Képünkön előtérben Kádár János és Fock Jenő. (A küldöttség tárgyalásai­ról és Szovjetunióbeli programjáról lapunk 11. oldalán számo­lunk be.) Akinek nincs gondja uimh; a kis Attila gondáatanul fürdik Gépesített lucernabetakarítás a jászboldogházi Aranykalász Tsz-ben Az Angliában vendégszerep­lő Zalatnay Saroltának bi­zonyára nincs melege a hi­deg londoni nyárban „Élettel* fizet - életért (2. oldal) A mi igazságunk (3. oldal) - Öntö­zés - beivízlevezstő csatornákból (4. oldal) - „Megtaláltuk a jövőn­ket" (5. oldal) - Ki írta a levelet? (7. oldal) - Még egyszer a paraszt­szállóról (9. oldal) - Tudomány technika (10. oldal) - Tehetsé­gekben nincs hiány (13. old: I) i Szabad öip XXIV. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM. ARA: 1,20 Ft. 1»«8. JÚLIUS 7.

Next

/
Thumbnails
Contents