Szabad Föld, 1985. január-június (41. évfolyam, 1-26. szám)

1985-01-05 / 1. szám

9K LOVAK ÉS HELYZETED. * * . (MTI Fotó és Geleta Pál ba felvételei) |: Semmihez sem fogható élmény „Akármilyen fáradt va­gyok, nem tudom megállni mosoly, sőt néha könnyek nélkül, amikor egy kisba­ba megszületik és az édes­anyja karjába tehetem.” — Egy mindössze 26 éves szü­lésznőtől hallottuk ezt s ve­le ismerkedhetnek meg a 4. oldalon. 9 Gondoskodás a katonáról mit kap a hadseregtől 7 _ őszintén szólva a leg­több ember — civilbenl — meg se nagyon fogalmazza magának ezt a kérdést, vagy ha igen, akkor meg a válasz körül bizonytalano­dik el. Pedig igen szabatos, konkrétan megfogalma­zott és tegyük hozzá: igen körültekintő szabályok iga­zítanak el e kérdésben. (Beszélgetés Kovács István vezérőrnaggyal a 11. olda­lon.) Éj Esti olvasmányok Túljutván az ünnepeken, több időnk jut az olvasásra — ezzel a reménnyel ad­juk közre januári ajánla­tunkat. Beküldési határidői február 7. (12. oldal) Rádió-tévéműsor ■ Mostani számunkban a szokásosnál nagyobb ter­jedelmű műsormennyiséget találnak olvasóink, hiszen — ígéretünkhöz híven — közöljük a „csonka hét” műsorrendjét is. (20-21-22. oldal) r 1985. JANUÁR 5. T | ppP f| | MWtMt m ARA: 3.80 FT Á MAGYÁR TERMELŐSZÖVETKEZETI PARASZTSÁG HETILAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents