Szabad Föld, 1999. január-június (55. évfolyam, 1-26. szám)

1999-01-05 / 1. szám

Mas aulíl mmm SZUMffilD 55. ÉVFOLYAM téa 1999. JANUAR 5. ÁRA 89 Ft (Előfizetőknek 82 Ft) Fóliások, üvegház- kertészek. Télen és nyáron munkában, szünet nélkül, sza­badság nélkül. Meg­szállottak? Lehet, de az ő munkájuk gyümölcse télen is, nyáron is ott a csa­ládok asztalán. A hajtatással foglal­kozó kertészekről lapunk 2. oldalán ol­vashatnak. \ BOHANEK MIKLÓS FELVÉTELEI Évek V N Kedves Olvasóink! Könnyű kérdést tenne föl egy vetélkedőn az a játékvezető, aki azt tudakolná, vajon mettől meddig tart egy esztendő. Január elsejétől de­cember utolsó napjáig - vágná rá akár az első osztályos gyermek. Pedig a dolog nem is ilyen egyszerű. A tudósok számítása szerint egy év az a mérték, amely idő alatt a Föld egyszer megkerüli a Napot. Ez egészen precízen 365 nap, 5 óra, 48 perc és 46 másodperc. Igen ám, de az év nem egész számú többszöröse a napnak, így a naptári évet hol rövidebbre, hol hosszabb­ra vesszük a csillagászati évnél. Gergely pápa okos beosztását használjuk immár 1582 óta, de még ez a számítás sem egészen tökéletes. Az idő azonban - bármily tudományosan próbáljuk nyakon csípni - űr fölöttünk, nem könnyen adja meg magát a számítgatásoknak. Hiába mérjük kvarcórán századmásodpercnyi pontossággal, a perc olykor óráknak tűnhet, az órák percekké zsugorodhatnak. Ilyesfélekép­pen vagyunk az esztendőkkel is. Visszagon­dolva rájuk némelyik hárommal is fölér, a má­sik meg elszállt fölöttünk nyomot sem hagyva, akár a gyors röptű madár. Mostani új esztendőnk bizonyosan emléke­zetes lesz mindannyiunknak. Már csak a szá­ma miatt is: 1999. Utoljára indítjuk ezerkilenc- százzal a keltezést a levél alján, pedig egész ed­digi életünkben így kezdtük. Ha évtizedek for­dulóján gyakran megtévedtünk, s hetes helyett hatost, nyolcas helyett hetest firkantottunk, mit teszünk kétezertől? Máskülönben jövőre, ama szokatlan számú esztendőben mindannyian hatalmasat öregszünk, hiszen úgy kell monda­nunk, hogy a múlt században születtünk. Múlt századi emberek leszünk tehát? Forma szerint igen (sőt mült ezrediek is egyszerre), az lesz még a két hónapos csecsemő is, aki velünk lépi át ezt a fura időküszöböt. Az évek ilyen ritka fordulatához régi és sok­fajta mítosz kötődik Sybilla szörnyű jóslataitól a teknővájó ember jövendöléséig. De kötődnek hpzzá újféle hiedelmek is. Például hogy a jövő század (jövő évezred) embere már űrsiklón közlekedik, tablettát eszik rántott csirke helyett (úgy kell neki!), más bolygókról jött vendégek­kel sakkozik. így lesz vajon? Nem hiszem. Most, amikor ilyen közel került hozzánk a nemrég távolinak érzett ezredforduló, már sejt­jük, hogy magától az új évszámtól még nem változik meg a világ. Mi leszünk a jövő évezred emberei is. Jók és rosszak, tisztességesek és gazemberek - így együtt. Ugyanazok az örö­mök és gondok kísérnek bennünket a vadonat­új évezredbe, amelyek ma varázsolnak mo­solyt az arcunkra vagy csalnak könnyet a sze­münkbe. Az ember továbbra is „küzdve küzd", s ha bízik is hozzá, talán a jövő évezredben is meg­maradhat Embernek. Ennek sikeréhez kíván­junk egymásnak jó egészséget ebben a sok ki­lencessel írandó esztendőben is! V1 r~ Nyereményzsák: sorsoltunk! Nyereményakciónkat előfizetőinknek hir­dettük meg, s közülük 91 817-en küldték he érvényes igazolásukat. Sorsolási bizottsá­gunk elnöke húzta ki a pályázók nevét, címét tartalmazó borítékok garmadájából a nyer­tesekét. A sorsolás szakszerűségét közjegy­ző hitelesítette, majd elkezdődhetett a nye­remények postázása, a nyertesek értesítése. Hogy Fortuna, a szerencse istenasszonya kiket fogadott a kegyeibe? Nos, lapozzanak a 19. oldalra, s onnan mindent megtudhat­nak!

Next

/
Thumbnails
Contents