Szabad Föld, 2005. július-december (61. évfolyam, 26-52. szám)

2005-07-01 / 26. szám

Szabad Föld Utazási Klub Szeretne kedvenc lapjával, a Szabad Földdel utazni? Itt a lehetőség: utazzon a Szabad Föld utazási klubbal! (Részletek és jelentkezési kártya a 17. oldalon.) HETVEN GYÓGYSZER kerül be július 1-jétől a támogatott patika­szerek csoportjába. Mintegy ezerkétszáz tennék ára növekszik, miközben kétszázé csökken. A kormányzat szerint a mos­tani megtakarítással el lehetne érni, hogy hamarosan ingyenessé váljanak egyes szívgyógyszerek és néhány, da­ganatos betegségek orvoslására hasz­nált készítmény. Összefoglalónk a 4. oldalon TffKKM HELYI ACSARKODÁSOK yKL miatt befürödhetnek- TjfYJíM 3 borSátaiak- Vagyis I nem fejlődne a száz- I hatvan lelket számlá- b> kisközségben a I fürdő, az üdülőterület csodálatos házai elértéktelenednek, a tulajdonos önkormányzat eladósodna - legalábbis ezt jósolja a helyi vitában részt vevők egy csoportja. Pedig a fej­lesztés látványterve elkészült, a kivi­telező még ráadást is vállalt egy fedett buszváró építésével. Cikkünk a 6. oldalon REJTÉLYES SÍRKŐ került elő a kiskőrösi öreg temetőből. Jól ismert név szerepel rajta: Petrovics Ist­ván. Helybéli olva­sónk nem kevesebbet állított szerkesztőségünknek küldött levelében, mint hogy a sir Petőfi Sán­dor apjáé. Jó nyomon jár, vajon tény­leg volt féltestvére a lánglelkű köl­tőnek? - ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Bács-Kiskun megyei kisvá­rosban járva. Riportunk a 7. oldalon MÁST LÁT A VILÁGBÓL, mint amit hall Kletz László miskolci fes­tő-grafikus. Örök ál­modozó, korunk re­neszánsz embere. A hosszú élet titka sze­rinte, hogy jó ritmusban vedd a leve­gőt! Vizuális gondolatai a szeretetről, hűségről és becsületről szólnak. Képei mind-mind nyílnak valahová. Egy olyan világba, amely örök álma a har­móniára vágyó embernek. Portrénk a 10. oldalon CSAK A MÁSODPERC milliomod részéig tart a villámlás. Hazánk­ban harminc zivata­ros nappal számolha­tunk évente, ennek 94 százaléka a nyári hó­napokra esik. Tavaly mintegy har­mincezer villámcsapást jegyeztek fel, eszerint egy átlagos zivatar idején ezer villámcsapás éri az országot. A leg­gyakrabban a Mátrában, az átlagosnál ritkábban a Tiszántúlon villámlik. írásunk a 12. oldalon MEGJELENT a Szabad Föld Könyvtár új kötete tfe ' f r ! címmel. UHUI III | ' ’ Ä i \ . «** i Részletek és ! Jl'f. * i megrendelés M a 16. oldalon. SltBMfÖM 61. évfolyam, 26. szám 2005. július 1. Ára: 155 forint Előfizetőknek: 119 forint 770133 095006" 0 5 026 A vidék családi hetilapja J úliusban mesés marcipánbiroda­lom nyílik Egerben. Ki más lehet­ne a „királya”, mint a város díszpol­gára, Kopcsik Lajos. Az Oscar-díjas mestercukrászt a készülődés kellős közepén kerestük fel. Ha külön államot alapítanának az édesszájúaknak, azt bizonyosan Marcipánia névre keresztelnék. Ott minden cukormasszából volna, nem­csak a házak, de a bútorok is, sőt, a kályhák, a gramofonok, a képek a fa­M iért küzd az egyik ember egész életében olvasási nehézségek­kel, míg a másik az egyetemet sem végezte el, mégis a Microsoft-biro- dalom fejeként a világ leggazda­gabb emberévé vált? A kérdésre vá­laszt adhat az intelligencia, amely a legstabilabb személyiségvonásunk - de az öröklött képesség mellett Ion. Egerben ez mégsem mese. A fes­tékillatú épületben mestergerendás mennyezetű szobák sorát látom, egy­előre még üres tárlókkal. A falnak tá­masztott „festmények” mindegyike cukortáblára készült, a mester színe­zett tojásfehéijéből készitett festék­kel, nyomózsákból pingálja rájuk a mintát. Emitt Kopcsik úr címere: raj­ta egy sas, amely kiterjesztett fél szárnyával habverőt, a másikkal nyújtó fát tart. még számtalan környezeti feltétel­nek kell teljesülnie, hogy rendkívü­livé váljunk. Az intelligenciahányados nem a műveltségünkről és a tehetségünk­ről árulkodik, hanem a probléma- megoldó képességünkről: milyen gyorsan ismerünk fel helyzeteket és mennyire hatékonyan döntünk? Az- Mindenütt marcipán lesz?- Ez egy varázslatos hely lesz. Százhúsz ide illő tárgyat készítettem. Három éve csak a kiállítás anyagán dolgozom, méghozzá tíz-tizenkét órát napjában. Lesz itt marcipánból formált, ember magasságú egri bo­rospalack, két és fél méter magas, dí­szített cukoróra, a várvédő Dobó Ist­ván díszpajzsának édes másolata. FOLYTATÁS A 7. OLDALON intelligenciát tesztelve az emberek kétharmadának IQ-ja 85 és 115 közé esik. Hetvenes érték alatt kivétele­sen rossz képességűekről beszélünk, míg 130 fölött kivételes tehetsé­gekről. A „szupertehetségek” IQ-ja 145 fölötti, a zseniké pedig 175-ön túl szárnyal. Ezt a szintet - hiszik, nem hiszik - még Einstein sem ütötte meg! ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 13. OLDALON * Arkommandó és luxusadó yurcsány Ferenc a parlament hétfői ülésén fejtette ki új, öt év­re szóló adóreformját. Az áfa felső kulcsa húsz százalékra csökken, ki­sebb lesz a személyi jövedelemadó felső kulcsa, és bevezetik a luxusadót. A miniszterelnök szerint 2002 és 2006 között a bérszint hatvan száza­lékkal, a reáljövedelem harminc szá­zalékkal nő, a kormány pedig folytat­ja a „bérfelzárkózás programját”. Az szja felső kulcsa 2006. január 1- jétől 38-ról 36 százalékra csökken, s a jelenlegi másfél millió forint helyett 1,55 millió forint eléréséhez kötik. Százmillió forintnál értékesebb in­gatlan után az értékhatár feletti összeg fél százalékát kell fizetnie évente a tu­lajdonosnak luxusadó címén. Ebből az adónemből az állam nem vár többlet- bevételt, mivel az önkományzatok ve­tik ki, s hozzájuk folyik be a pénz is. A nagy értékű lakóingatlanok listájának egyik forrása az illetékhivatalok nyil­vántartása lehetne. Az áfa felső kulcsának csökkenté­se mellett jövőre nem változik, azaz továbbra is 15 százalék marad az egyszerűsített vállalkozói adó, az eva kulcsa. A 25 százalékos áfakulcs húsz százalékra mérséklődik, ezt az öt százalékot veszítik el az egyszerű­sített vállalkozói adót választók. A kormányfő szavai szerint 2008- tól megszüntetnék az iparűzési adót, melyet egy új adónem válthat fel, ami biztosítaná, hogy az önkormányzatok bevételei ne csökkenjenek. Az új adó mértéke a tervek szerint a helyi ipar­űzési adónak körülbelül a fele, a mara­dékot a központi költségvetés pótolja az önkormányzatoknak. Az iparűzési adó a társasági adóalapból teljes mér­tékben visszaigényelhető lesz. Azok­nak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek más adókedvezményben nem részesülnek, és dolgozóiknak legalább a minimálbér kétszeresét fizetik, az első ötmillió forint adóalapig a társa­sági adó mértéke 16-ról tíz százalékra csökken majd. További kedvezmény, hogy 2005 novemberében a mai 3450 forintos tételes egészségügyi hozzájá­rulás összege 1950 forintra csökken, 2006 novemberében pedig megszűnik. FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON Színes szürkeállomány Győzött az operett? A Szegedi Szabadtéri Játékok csak úgy élheti túl a nehézségeket, ha az idén műsorra tűzött könnyedebb darabjaival telt házakat produkál. Hogy a Csárdáskirálynővel, illetve a Rómeó és Júliával mire jutnak, azt az elővételben elfogyott jegyek máris sejtetik, mindazonáltal sokan fa­nyalognak a színvonalesés miatt. A szabadtéri intézmény egyébként is nehéz időszakon van túl: hosszas és kemény viták után elvált a szegedi nagyszínháztól, és mostantól önállóan próbál talpon maradni a jövőben. Persze nem csak Szegeden téma a vakációra időzített szórakoztatás. Szerkesztőségünkbe napról napra egyre több meghívó, programaján­ló érkezik, majdnem mindegyik szabadtéri ren­dezvényre, nyári fesztiválra invitál. Jó bizonyí­ték arra: figyelnek azokra, akik nem feltétlenül akarnak a forró napon kókadozni vagy jéghideg sört nyakalni. Beindult a fesztiválidény, kulturális rova­tunkban is folyamatosan közlünk kedvcsináló előzeteseket, hogy csak a jelen számunkban fellelhető békés-tarhosi zenei napok és a kecske­méti udvarszínház egész nyáron át tartó színes programjaira utaljunk. És mennyi színvonalas népünnepély van még hátra! Például a Művésze­tek Völgye Kapolcson, a halászléfőző verseny Baján vagy a Mesterségek Ünnepe a budai vár­ban, a külföldről és hazánkból több százezernyi fiatalt vonzó Szigetről nem is beszélve. Újabban nemcsak nagyobb városok rukkolnak elő változatos szabadidős kínálattal, hanem a ki­sebb települések is. Az idén több helyszínen ott lesz a Szabad Föld is. Július 16-án Siójuton talál­kozhatnak velünk olvasóink a már hagyományos bográcsfesztiválon, majd a július 8-ától 17-éig tartó, kulturális és szórakoztató műsorokat felvo­nultató Balatoni Kapunyitó rendezvényein nép­szerűsítjük lapunkat Balatonkenesén. Július 30- án Kübekházára megyünk az Operettfalu egész napos eseményeire. Az augusztus 5. és 7. között Szilvásváradon zajló fogathajtó derbi, valamint az augusztus 13-14-én Medgyesegyházán sorra kerülő dinnyefesztivál is szerepel lapunk nyári vidékjáró turnéjának útvonalán. B. T. CIKKÜNK A 11. OLDALON Nyoma sincs a vitáknak: lenyűgöző látvány Szegeden FOTÓ VERÉB SIMON. EUROPRESS Ma rcipánia királya

Next

/
Thumbnails
Contents