Szabad Magyarság, 1946 (5. évfolyam, 1-5. szám)

1946-01-01 / 1. szám

HUNGRIA LIBRE Re vista MensuaL Orgaoo Oiicial de Hungría Libre de México. Geren te: ANDRES HENESTROSA. Registiado como Aiticulo de Segunda Clase, en la Adminiatracián de Correoa de Móxico, D. F„ el 20 de Agosto do 1942. SZABAD MAGYARSÁG HAVI FOLYÓIRAT Az Hungría Libre de México hivatalos lapja. Megjelenik minden hónap 15-ikén Szerkeszti: TAMÁS ALADÁR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SULTEPEC 34. MEXICO, D. F. Telei Eric. 15-22-11. Előfizetési ár egy évire: 10 Peso, 2.-dollár. TARTALOM: Tamás Aladár: Az ötödik évfolyam elé ................................................ 1 Ádám György: Magyarország helye az Uj Délkeleteurőpában ............ 7 Világtükör ..................................................... 13 Heffer Nándor: Hogyan csinálta Doboly százados a “kommunista­kém” pereket....................................................................................... 18 Üdvözletek ................................................................................................... 21 SÜMARIO; Aladár Tamás: A1 comienzo del quinto ano............................................ 1 György Ádám: Hungría en la Nueva Europa Sudoriental .................... 7 Panorama Mundial ..................................................................................... 13 Nándor Heffer: iCómo fabricó el capitán Doboly los procesos de los “espías-comunistas” ? ........................................................................ 18 Saludos ......................................................................................................... 21 Lapzártat minden hónap elsején. Az uj évfolyam elején újból fel kívánjuk hívni olvasóink figyelmét arra, hogy folyóiratunkat mexicoi nyomdában, mexicoi szedők készítik és a sajtóhibák, különösen a szó-elválasztásoknál, elkerülhetetlenek.

Next

/
Thumbnails
Contents