Szabad száj, 1947 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1947-01-04 / 1. szám

«GAnyolAiMUél gyalusa les». adk próféták.“ Shakespeare; hear Mrátg. fDe miin Jt<FM fognttk etbiiákodrá. A merk.) Egy perccel éjfél után —= D© Árpád, hiszen két perccel ezelőtt el­fogadtad a javaslatomat — Oh, Ferikém, az még tavaly volt • O'« ASct túlságosan szerény karácsonyi ajándékot kapott, gondoljon a bölcs magyar közmondásra: JOBB MA EGY VERÉB, MINT HOLNAP EGY SULYOK VADÁSZAT MEZŐHEGYESEN a vadász, hosszú Béla festen, BÚÉK A hét legtündéribb vicce férfi beszélget a parasztpárt ismert korifeusáról. Azt mondja az I Két egyik: — Te, ha ez az ember nem volna, ki kellene találni. Mire a másik bánatosan feleli: — Tudod mit? Én inkább kitalálnám... BRANDY KAPITÁNY NAPLÓJÁBÓL* — A rágalmazók azért kennek minden gyalá­zatot másokra, hogy szabaduljanak a saját aljasságuk terhétől. — Kívánom Pistám mindazt, amit te nekem kívánsz. — Már megint kezded...?! Ejnye, de fején találta a szöget: Minden a múltat Idézi, ami rosas a Jelenben » ezért semmi sem nagyobb ellensége a demokráciának, mint a kontárság. (Manriac) mmmwimmmimwmm A PESSZIMIZMUS VILÁGREKORDJA Színhely: Pesti kávéház. Idő: Szilveszter este. A kávéház elsötétedik, pont éjfélt üt az óra. Szereplő: Egy pesti ember, aki az asztalra könyököl és így sóhajt: — Na, már csak 364 nap, 23 óra, 59 perc és 50 másodperc és aztán vége lesz ennek a keserves esztendőnek is... Az újesztendő leg­szenzációsabb találmánya •—- Mit csinál itt, Paczák úr ebben a sötét pincében? — Pszt, meg ne hallja a feleségeiül Alkoholt gyár tok brikettből. — Mi az, valami szenzációs találmánya van? — De még .milyen] Lopom a brikettet és az árát megiszom. He tessék célzásnak venni! Szép állat az oroszlán, hatalmas sörénye van, járása büszke, nagyot is tud ordítani, mégis csak olyan barom, mint a többi barom ... Mondotta: Gárdonyi Géza Mi a nagyobb baj? Az egyébként kitűnő szélsőbaloldali publicista irtóháborút követelt, no, nem a gyilkosok és vet- kőztető banditák és nem a még ma is nyilas jel­szavakat hirdető himpellérek, hanem a „maradi gondolkozású közönyösek“ ellen. Kétségkívül ez is nagy hiba, de szerinte, úgy látszik, súlyosabb bűn, mint a rablás és aljas uszítás. Nyilván éppen annyi ítélőképessége van, mint az egyszeri beteg­nek, aki ezzel állított be az orvosához; — Doktor út kérem, tessék megvizsgálni a tor­komat Hetek óta olyan rekedt vagyok, hogy alig tudok beszélni. Az orvos megvizsgálja és résztvevőén mondja: ■— Uram, önnek előrehaladt stádiumban lévő szifilisze van. A beteg lel csillanó szemekkel, örömtől repesve feleli: — Hála Istennek. Már attól féltem, hogy torok­gyulladás.. . 3 Saiivesatetr tatán-- Megint nagy vereke­dés veit a vendéglőben. — Honnan tudod? — Öt pofont én is kap­tam. GÖRÖGÖS VENDÉGSZERETET Hallottad, hogy mi­lyen ünnepélyesen fogad, iák a görög kormány-csa­patok a felkelőket? —. Hogy-hcgy? Görög-tűzzéL A BECSÜLETES MEGTALÁLÓ Az utas egy üveg rumot felejtett a villamoson és rohan a végállomásra. — Kérem, ellenőr ér, nem adtak le a kalauzok egy üveg rumot? — Azt nem — feleli az ellenőr -—, csak egy em­bert adtak le, aki a. ru­mot megtalálta. DILEMMA “PÁRT — Nekem pétiig art mondták, hogy muszáj .., MIT JELENT A B.Ú.É.K.? Kisgazdapártnál; Szórd em pártnál; Kompártncd; PDP.-nél; Sulyok DezsS; Szakosíts Árpád; Rákosi Mátyás: dr Balogh István; Békessége* új évet kívánónk. Barátságos új évet kívánunk. Buzgó újjá építést kívánunk. Bátorkodunk új évet kívánat.., Bukott urakért én kiállók. Barátaim, úgyis értetek küzdők. Bérnívóért újfent én kezeskedem. Bátran ugrathattok, én kibírom... Ez az év is jól kezdődik túl SJO Fél perc múlva kezdődik az áj ér. I Egészen rendkívüli Szabad posta Sokan fordulnak hozzánk azzal a kérdéssel, hogy mit szólunk a sűrűn I 5 ismétlődő jubileumokhoz. Egész sereg miniszter és közéleti férfiú egy- és; kétéves szolgálati jubileumát ünnepelték az elmúlt napokban. Mi a magunk* részéről az alábbi anekdotával fejezzük ki véleményünket: A könyvelő reggel beállít a főnökéhez és meghatottságtól remegő ‘ hangon mondja: — Főnök úr kérem, ma van huszonöt éve, hogy a cég szolgálatába léptem. Á főnök végignézi a megitletődött tisztviselőt és így Felde — Na mit szól hozzá, milyen türelmem van... ? | Tsalafintu tanmese arról hogy pótolja-e a dinamikus buzgalom a tapasztalatokéi alapuló tudást? SZABAD SPORT A koalíciós futballmérkőzés állása? ELŐRE S. E. — HÁTRA S. E. 0 :0 Óvatosság sose árt Mondja, ha valakinek van tíz állása és egyik­hez sem ért annyit, mini hajdú a harangöntéshez, !— maga minek nevezné ezt? — Hm. Az a kérdés, hogy kiről van sző?’..a JÓL NÉZÜNK KI... Az újjáéledt Otthon Kör newyork-kávéhazi he­lyiségében az újságírók a korrupcióról beszélnek és felvetődik, hogy melyik volt korunk legnagyobb panamája? Tekintettel az anyag sajnálatos gazdagságára, mindegyik mást említ és sehogyse tudnak meg­egyezni, hogy melyik volt a legnagyobb a panamák között? Végül is megkérdik dr Kun Andort, is kiváló, régi politikai újságírót: — Szerinted melyik korunknak legnagyobb pa­namája? Kun Andor mély meggyőződéssel fdefi: — Az még nem derült ki... vosságot és otthagyta. A fiatal orvos megkér, dezte: — Honná® tudtad feá­:«««« «« «« «««««<«<« «/ Vágyálom 1947 .. | — Gyönyörű álmom 5í volt az éjjel... 2 — Na? 5 — Egy faagy kártya- Z klubban voltam. 2 ■— Ez olyan szép? 2 — Nem ez a szép be«. 2 ne, hanem a Rajk. •£ — Ne mondd! A Rajk 2 IS Ott volt? 2 — Igen. És as volt a ti legszebb & dologban, 2 hogy ott játszott sment~ y A derek vidéki űoktor- báoS már nagyon öreg és fáradt volt és maga meilé vett egy fiatal orvost, hogy segítségére legyen prakszisában. A -fiatalem- bre kissé lenézte az öreg doktorbácsi jól bevált praktikus módszereit és mindenütt azt híreszteite, hogy 5 jobban el tudná látni a betegeket, mint tapasztalt kollégája. Egy iáién súlyos gör­csökben fekvő paraszt, hoz hívták ókét vizitre. Az öreg doktor rárivalt a parasztnál — Mi as ördögnek evett annyi almát János gazda! Azzal felírt . valami ©r* fiyám, hogy almát evett? — Az ágy alja tele volt almahéjjal. Szöget ütött a dolog a modern orvos fejébe és amikor legközelebb egy fuvaros gazdához hívták őket, nyomban rács őrjí­tett a betegre: — Mi az ördögnek éveit kend annyi ióhust? Az öreg doktorbácsi félrevonja a fiatal kollé­gát és megkérdi: — Édes öcsém, feeisjism * csodából tudod, hogy Ióhust evett? Az ifjú óriás büszkén felette: — Nézz emk nz ágy* alá bátyám. Olt m mse- reg!... TILOS AZ ÚJÉVI MALAC! fia, ®zért a farkamat meghúzhatja.,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents