Szabad száj, 1950 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1950-01-05 / 1. szám

6 OLDAL ARA 1 FORINT R Soroksári-úti óriáskonyha ÉJFÉLKOR „fl,T,'a!sj-ay!ók” lesznek a pereikerletcEkei — Ahogy azt Zsuzsika a karácsonyra kapott játék- konyha után elképzeli. — Mancika, adjon gyorsan egy csókot, most nem látják a Sza­bad száj olvasói. Kicsit ajdeblőd szilveszteri cica-programra — Meniűnk ide mu­tatni, Kacorkám! Csuda finom falat tehet ez a bőregér... HINNYE, DE FOGAS KÉRDÉS Krampács rettenetesen rosszkedvű. Találkozik a bari íjával. — Mi bajod, miért vagy olyan szó móri? — kér­dezi a barátja. — Bt» — sóhaj! Kram­pács — felfedeztem egy remek fogorvost, aki min­den foghúzás után egy i kupica remek kisüstit ad ] a pacienseinek, j — Ahál már értem. * És mikor ma rád került £ a sor, már elfogyott a » kisüstije! e — Dehogyis. A heiy- ■ ze! sokkal rosszabb. A fo- £ gaim fogytak eL VANNAK ILYEN SZERENCSÉTLENEK! — Vannak emberek, akik addig álmodoznak a szerencsied, amíg csak — c'alusszákt... (Csehov) Vezérvicc, amelyet azoknak mondunk ei, akik készpénznek veszik az imperia­lista államférfiak újévi békcmegnyiiatkozásait: Petitovics meglátogatja üzletében Kesevicset és megkérdezi tőle» — Na, hogy megy az üzlet? — Remekül — feleli Kesevics —, éppen tegnap kaptam egy 50.000 forintos megrendelést. — Egy 50.000 forintos megrendelést? — szisszen fel Petitovics. — Ne ha­ragudj, de én ezt nem hiszem el. Ebben a pillanatban betoppan a postás és egv levelet hoz. Kesevics fel­bontja a levelet és diadalmasan odatartja Petitovics orra alá: — Nem hiszed? Éppen itt jön a levél, amelyben stornirozzákl Telefon és kapcsol! részei... KÖRÚTI DIPLOMATÁK ­B Ké. kevéspénzű toumo- £ rista sétái a körúton este a nyolc körül, amikor Heg- a nagyobb a forgalom. Szót- «* ’.árud baktatnak, egyszerre g csalk felsóhaj az egyik: £ — Bár annyi millióm £ lenne, ahány ember most i a körúton sétá l Azonkí- ^ vül már csak egy kíván- ^ ságom volna. — Micsoda? — Hogy megkapjam tő­led a l»z forintot, amivel tartozol. ü meg magasan hordta az orráf! £ — Miéii nern ólisz ■ szóba a Sziámmal? | — Az egy misz frá­b tér, folytan lógatja az S orrát. A bürokrácia logikája ■ mai!... Halló, központ! Vigyázzon, keretit, osizeicapcsolt engem magam­Hát nem emu való kölyök ? 2 Pisfíke mindössze két 2 és fóré vés, de a napokban- A lámpának a kőrakás miatt kel! itt maradnia, J mién" is°‘szü­a kövek pedig azért kellenek, hogy el ne dűljön a £ lei ciha ározták, hegy t ' ampa. büntetésből megtréf állják. Ahol mindenki megkapja az alapkiképzést Becsomaaoltaik ké vajas- kenyeret, beete ték egy kis uátaxisznyába, sta a nyakába akasztó ták és azt mondták a gyermek nek, hogy mos aztán menjen világgá, mert ők ilyen rossz kisfiút nem tar anak maguknál. A srác dacosan eiísidulí az ajtó felé, de hirtelen megtorpan és keservesen sírvafakadt. A szü'őkeí mélységesen meghatót a, hogy a kis­gyerek ennyire szívére vette a válást és gyöngé­den kérdezték: — No. Pistike, há mire gondoltál, hogy ilyen ke­servesen sírsz? M Ve a nseweroéuyű srác zokogva fe'elte: — Ajja gon...-juan. hogy ez a ké mjf'ski nyéj nem fog oa'ami sokáig táj a, i.. „Bezzeg a mi időnkben!" — Hej, azok a régi szilveszterek, barátom 1 Ma már nem tudnak mulatni az emberek! Srácok öröme „Felépült a Gyermekirodalom Háza Moszkvában“ (Üjsághír) a I C$sJkA* — Ezek a táncművészeti Iskoláról jönnek? — Á, dehogy. Most szálltak le a hatosról. Csang-Kai-Sek uto'só óráit. — Látod, Tartja, ez aztán meses uoiog!

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents