Szabad száj, 1951 (6. évfolyam, 1-11. szám)

1951-01-04 / 1. szám

Egyszerre indul hét pályázatunk ARA FORINT £00.001 évvel ezelőtt történt Az ó-esztendő legbutább vicce. Tálos, a hóesést he­lyettesítő esőben megy a Rákóczi-úton és má­sodpercenként rettentő savanyú ábrázattal nézi a hóna alatt lévő cso­magot. — Ja], iái! — nyög fel hirtelen. — Mi baj van? —kér­dezi a mellette menő já­rókelő. — Teljesen átázik a csomagom. — Mi van benne? — Vizesuborka. MfO' 0 Fázi Kázmér dala 0 Kázmér barátunk, akti O az enyhe idő ellenére is 9 imádja a jólfűtött szobát, ^ szabadidejét a duruzsoló O kályha tövén tölti és sze- 9 retettel simogatja tekin- 0 tete a szeneskamrában S csillogó fekete gyémánto­kat. " a Róla mondatta barátja, 9 Emil, hogy Fázi Kázmér $ szívének TÜKER van a X közepén... Brüsszel szellemében — Milyen kár, hogy nem ismerjük még a szeszesitalt. Remekül elszó­rakozhatnánk ezen a szilveszteren. »0000000000<x>00<x>0000<x0<>0<>0<5><xxxxx Szilveszteri reklamáció Holló pincér, én szimpla feketét rendeltem!.. BUMM! Nem elég fején találni a szeget, ha az ütésnek nincs súlya. Mancika naplójából: «Pista ma szememre- hányta, hogy három évi ismeretség után még mindig nem ismert ki. Nem világosítottam fel. hogy ennél már csak az tenne rosszabb, ha kiis­mert volna» Ilyesmi csak Pesten fordul elő Palitkai öt forintra alkarja megvágni Galago­nyát. — Nézd — mondja Ga­lagonya —, megkapod az öt forintot, de ha egy. hé­ten belül meg nem adod, esküszöm, hogy soha töb­bé egy fillért sem kapsz kölcsön. — Stimmt! — kap a szón Palitkai. — De akkor adjál tíz forintot.. IstókzicsI, ezt láttuk: Babonában bízni, annál mi sem könnyebb! Szilveszter éjjelén. sokan ólmot, öntnek. De mi ismerünk egy öntést, nagyméretűt: A butaság ellen öntött — nyomdabetűt. Újévi babonák sorában a malac Naív emberek közt .jó szerencsét maraszf. A dolgozó paraszt nem babonabízó. Tudja, malacfarknál többet ér a — hízó. Van, ki szerencséjét út porába lesi, Törött patkót ha lel, gyorsan zsebreteszi. Hiszi, szerencsét hoz, amit elhagy a ló, Pedig tört patkónál jobb a — mákospatkó. Akik négylevelű lóherét keresnek, Mi tagadás, szörnyű tévedésbe esnek, Nem tudják, hogy lovon, juhon, kecskén marhán Nem egy szál segít, de sok :— szálas tí> takarmány. Sok babona helyett egy a magyarázat: Csak munka éoíthet gyárat, hidat, házat. S második évében az ötéves Tervnek Bor, búza, békesség terem az embernek. Győri Illés István Bürokrácia a jégpályán Butái megmutatja — A helyiséget már nem lehetett jobban túifűteni, hát idejöttem! Butái nem olyan em­ber, aki nem értene a szó­ból- A ma reggeli röpgyű- Jésen is rögtön megértette, hogy miről van szó. A vállalatvezető kifogásol­ta, hogy nem bánnak a mai iöők szellemének , megfelelően azokkal a sze­gény ügyfelekkel és, hogy nem fogadják él, nem gviimöicsözietik a részük­ről elhangzó kritikát. Hát majd Butái megmutatja a világnak, hogyan kell bán­ni és gyümölcsöztetni. Féltízkor egy sovány, gyomorbajosnak látszó ember lépett be az irodá­ba. — Van szerencsém! — köszönt előre Butái — Foglaljon helyet kérem. — De, hiszen. nincs szék! vetette ellen az ügyfél. — Ne zavartassa ma­gát. Csak üljön az aszta !- tómra. Igen, - igen* csak bátran, úgy... Hogy t níás fett a nadrágja? Felitat­juk kérem. így nil — Az önök egy kis hi- , bája miatt bátorkodtam feljönni kérem— — Óh, kedves ügyfelem, csak ne mondja azt, hogy kis hiba, pont most, ami­kor önbírálatot gyakorol a vállalatunk! Legyen csak az önbírálat szigorú, mint a hideg vas! — Csak egy kis mulasz­tásról van szó kérem... — Mulasztás? Mondja csak ki bátran, hogy sza­botázs! Mert kérem, önbí- rálatbói meg kell monda­x><xxx>o<x>o<x>oooooc EZ AZ AZ ÉVA — Tessék még ráírni, hogy csatolva: egy korcsolya. PUFF NEKI! Káposztás vasárnap reggel találkozik Verővel. - Verő vállán remek va­dászfegyver lóg, Káposz- I tás csodálkozik: — Hová, hová. ilyen harci felszereléssel? — Zerge-vadászatra me­gyek Budakeszire. — Megőrültél? Buda­keszin nincs zerge! — Nem tesz semmit! — mondja Verő flegmán. — Én úgyis mindig mellé lövök. Egy régi filmkritikából: «A dzsungelfilmben sze­replő állatok oroszlánré­sze tigris volt.» PLUSZ 5 FOKOS DECEMBERI TÖPRENGÉS Télapó is résztvesz a széntakarékossági ver­senyben?! Éjfélkor Csak azért hívtam, hogy boldog újévet kívánjak! Aijai, mister President, a tavalyit is ön kívántai... í> — Nyugat-Németország adja a katonákat, Anglia és Franciaország 0 a nyersanyagot... > — és Amerika mit ad? R — Mi adjuk a parancsokat. *> illtlWWHMMMMMiinw« ■<X>090009090000<>09000<XxXXX>90000C>00 nőm, hogy vannak itt ná- < lünk olyan emberek, mint i ez a Kis kartárs és még i sokan mások, akik csak ; folyton csinálják a hibá­kat, és a szegény ügyfél meg lejárhatja a lábát miattuk. Az önbírálatot meg gyakorolja helyettük szegény Butái Pál, köz­ős magánhivatalnok. — Ez az! Megvan! Űgv van! — vilianvozódott . most fel az ügyfél. — Ezt ? a hibát éppen a Butái ne- C vezetű követte e!, akit az S imént említett, í -— Mi? Mit beszél? Mars > innen, de rögtön!... y Az ügyfél rémült és > hangos távozása után Kis ? kartárs ijedten dugta be \ a fejét: „ > — Mi volt ez a lárma, 0 Bulai?! >> Butái önérzetesen vála- X szólta: ? — Egy ügyfél kezdett X itt okvetetlenkedni, de 0 aztán belátta, hogy ő a d h'bás, hangos önkritikát ^ gyakorolt és elpárolgott, O Fazekas János j — aki Szilveszter este , új Évit akar csinálni md- ’ gából.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents