Katolikus gimnázium, Szakolca, 1916

Pozson, < tankerület. 1916—17. iskolai év. A SZAKOLCAI KIR. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉS A VELE KAPCSOLATOS JOHANNEUM-INTERNATUS ÉRTESÍTŐJE. KÖZLI: DR. RESCH AUREL IGAZGATÓ. KIADJA: A SZAKOLCAI KIR KATH. FÖGIMNÁZiUM IGAZGATÓSÁGA.

Next

/
Thumbnails
Contents