Evangélikus Gimnázium, Szarvas, 1907

Az arad»békéSI, a békési S a cSaQád*cSoQgrádl ás. bitv. eV. egyházmegyék által fenntartott s kormányozott és államilag segélyezett / Szarvasi ág. b- eV. főginjijáziíin) értesítője. NYOMATOTT SÁMUEL ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZAEVASON, 1908-BAN. KÖZZÉTESZI: MCKSKÓNYI JÓZSEF Igazgató-tanár.

Next

/
Thumbnails
Contents