Tessedik Sámuel középfokú gazdasági tanintézet, Szarvas, 1927

A M. KIR. FÖLDMIVELÉÜGYI MINISZTÉRIUM FENNHATÓSÁGA ALATT ÁLLÓ SZARVASI M. KIR. TESSEDIK SÁMUEL KÖZÉPFOKÚ GAZDASÁGI TANINTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1927—28-IK TANÉVRŐL pjL, A KÖZLI : CSABAI KÁLMÁN IGAZGATÓ. SZARVAS, NYOMATOTT MÜLLER KÁROLYNÉ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1928.

Next

/
Thumbnails
Contents