Tessedik Sámuel középfokú gazdasági tanintézet, Szarvas, 1934

À H. KIR. FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM FENNHATÓSÁGA ALATT ÁLLÓ SZARVASI H. KIR. TESSEDIK SÁMUEL KÖZÉPFOKÚ GAZDASÁGI TANINTÉZET VIII. ÉRTESÍTŐJE AZ 1934—35-IK TANÉVRŐL. NYOMATOTT MÜLLER KÁROLYNÉ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZARVAS 1935. KÖZLI : CSABAI KÁLMÁN IGAZGATÓ. 9

Next

/
Thumbnails
Contents