Tessedik Sámuel középfokú gazdasági tanintézet, Szarvas, 1935

A N KIR. FÖLDMÍVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM FENNHATÓSÁGA ALATT ÁLLÓ SZARVASI M. KIR. TESSEDIK SÁMUEL KÖZÉPFOKÚ GAZDASÁGI TANINTÉZET ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÓ ÁLLOMÁS IX. ÉRTESÍTŐJE AZ 1935—36-’* TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : CSABAI KÁLMÁN FŐIGAZGATÓ. NYOMATOTT MÜLLER KÁROLYNÉ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZARVAS 1935.

Next

/
Thumbnails
Contents