Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1880

A SZÁSZVÁROSI EV. RE^. KÚN-TANODA ÉRTESÍTŐJE AZ 1880/81-ik TANÉVRŐL. SZEBKESZTETTE Szászváron, 1881 Julius havába^.---------------------------------------------------------------­bzásxvAmos, jSCHASER j’ERENCZ KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL i88l. V

Next

/
Thumbnails
Contents