Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1881

A t SZÁSZVÁROSI Sv. RES­KUN-TANODA ÉRTESÍTŐJE 1881/2-ik TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE DÓSA DÉNES TANVEZETŐ TANÁB. SZÁSZVÁROS, 1882 JULIUS HAVÁBAN. ssk-Asjk-vjSjtuts, jScHÄSER J^ERENCZ KÓN'ÍVNYO-MDjÍJÁBfÍL *882.

Next

/
Thumbnails
Contents