Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1883

-&c^3Hí^aar~ —_---., r: A szász várősi ev. ref. KllH-TftNODft HTESIT Ó J az 1883 4. tanévről. i M Dósa D/é n c s, tanvezeţo tanár. M I W' ff «6 JMt M í J t §&ád&i>áx0$ I 1884. j-u-C-ir 3 jW-wq&cm. /----------------------------------------/ # 1884. Kolosy Viktor könyvnyomdája SzÁSZVÁRCg.CN-

Next

/
Thumbnails
Contents