Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1888

A szászvárosi ev. ref. Kúntanoda ÉRTESÍTŐJE 1888—89-ik tanévről. Szerkesztette az Igazgatóság. Szászváros, »Minerva« könyvnyomda intézet, részvénytársaság. 1889.

Next

/
Thumbnails
Contents