Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1889

A szászvárosi ev. ref. Kim tanoda ÉRTESÍTŐJE az —^ 1889 90-ik tanévről, Szerkesztette az Iga zgatóság.---------------------------------­Szászváros, »Minerva« könyvnyomda intézet, részvénytársaság. 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents