Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1890

az 1890—91-ik tanévről. Szerkesztette az Igazgatóság. Szászváros, »Minerva« könyvnyomda intézet, részvénytársaság. 1891. A SZÁSZVÁROSI EV REF. KÍ-KOLLÉGIUM értesítője

Next

/
Thumbnails
Contents