Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1894

X A SZÁSZ VÁROSI EV. REF. KÚN-K0LLEG1UM ÉRTESÍTŐJE AZ 1894—5 tanévről. SZERKESZTETTE AZ IGAZGATÓSÁG. SZÁSZVÁROS, »MINERVA« KÖNYVNYOMDA-INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1895.

Next

/
Thumbnails
Contents