Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1900

A SZÁSZVÁROS! ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT I?. BEF. KUN-KOLLE&IUM 1900—1901. TANÉVRŐL. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE: SIMON FERENC IGAZGATÓ-TANÁR. SZÁSZVÁROS, NYOMATOTT S C H Ä S E R A. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1901.

Next

/
Thumbnails
Contents