Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1902

A Szászvárosi Államilag Segélyezett EV. REF. KÚN-KOLLEGIUM értesítője az 1902-1903. TANÉVRŐL Az Elöljáróság Megbízásából Szerkesztette: SIMON FERENC Iqazqató-TanAr. Szászvííros, Nyomatott a Szászvárosi Könyvnyomda Részvény-Társaság gyorssajtóján. 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents